Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

Amanovo sklamanie

1 Tej noci kráľ nemohol usnúť, nuž rozkázal, aby doniesli knihu Pamätí alebo Kroník. Čítali mu z nej.
2 Tam bolo zapísané, že Mardochej podal správu o Bitganovi a Terešovi, dvoch kráľovských eunuchoch, strážcoch kráľovského prahu, ktorí sa spikli, že vložia ruky na kráľa Xerxa. 3 Kráľ sa nato opýtal: "Aké vyznačenie alebo poctu za to dostal Mardochej?" Kráľovskí dvorania, ktorí boli v službe, mu povedali: "Nič sa nespravilo pre Mardocheja." 4 Kráľ sa ich potom spýtal: "Kto je to v predsieni?" Aman práve vkročil do vonkajšej predsiene kráľovského paláca požiadať kráľa, aby dal obesiť Mardocheja na šibenicu, ktorú preňho pripravil. 5 Kráľovskí dvorania mu teda odpovedali: "V predsieni stojí Aman." "Nech vstúpi," rozkázal kráľ. 6 Len čo vstúpil, kráľ mu povedal: "Čo sa má urobiť človekovi, ktorého chce kráľ vyznamenať?" Aman si pomyslel: "Koho by kráľ chcel veľmi vyznamenať, než mňa?" 7 Preto povedal kráľovi: "Ak kráľ chce niekoho poctiť, 8 nech prinesú kráľovské rúcho, ktoré nosieva sám kráľ, a nech privedú koňa, na ktorom kráľ jazdieva, nech mu vložia na hlavu kráľovskú korunu. 9 Nech potom zveria šaty i koňa najvznešenejšiemu z kráľovských kniežat, ten nech oblečie toho človeka, ktorého chce kráľ poctiť, nech ho vyvedie na koni na námestie, vyvolávajúc pred ním: Pozrite, ako sa zaobchádza s mužom, ktorého chce kráľ vyznamenať!" 10 Vtedy kráľ povedal Amanovi: "Vezmi ihneď rúcho i koňa a všetko, čo si povedal, urob Mardochejovi, Židovi, ktorý slúži pri Kráľovskej bráne. Nevynechaj nič z toho, čo si povedal!" 11 Aman teda vzal šaty a koňa, obliekol Mardocheja a viedol ho po námestí, vyvolávajúc pred ním: "Pozrite, ako sa zaobchádza s mužom, ktorého chce kráľ vyznamenať!" 12 Potom sa Mardochej vrátil ku Kráľovskej bráne a Aman sa ponáhľal domov zarmútený, so zastretou hlavou. 13 Porozprával svojej žene Zereš a svojim priateľom všetko, čo sa mu prihodilo. Jeho žena Zereš a jeho priatelia mu povedali: "Ak Mardochej, pred ktorým si začal upadať, je zo židovského rodu, ty nad ním nezvíťazíš, ale budeš pred ním padať čoraz nižšie."

Aman na Esterinej hostine

14 Ešte sa o tom s ním zhovárali, keď prišli kráľovskí eunuchovia, aby odviedli Amana na hostinu, ktorú pripravila kráľovná Ester.