Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Pochvala Mardocheja

1 Kráľ Xerxes uložil daň na krajinu a na ostrovy.
2 Všetky kráľove mocné a odvážne skutky, ako aj hodnosť, ktorou Mardocheja povýšil, sú zapísané v knihách Letopisov kráľa Médov a Peržanov. 3 Lebo Žid Mardochej bol prvý po kráľovi Xerxovi a veľkým človekom medzi Židmi, milovaný všetkými bratmi, lebo pracoval pre dobro svojho ľudu a staral sa o šťastie všetkých jeho potomkov. 3a A Mardochej povedal: "Všetko toto je od Boha. 3b Spomínam si totiž na sen, ktorý som o tom mal, nič z toho nezostalo nesplnené: 3c pramienok, ktorý sa stal riekou, svetlo, slnko, množstvo vody. Ester je tá rieka, kráľ si ju vzal za manželku a urobil ju kráľovnou. 3d Dvaja draci, to som ja a Aman. 3e Národy, to sú tí, čo sa spolčili, aby vyhubili meno Židov. 3f Môj národ je Izrael, tí, čo volali k Bohu a boli zachránení. Hej, Pán zachránil svoj ľud, Pán nás zbavil všetkého zlého. Boh vykonal veľké znamenia a zázraky, aké sa nikdy nestali medzi národmi! 3g Preto Boh hodil dva lósy, jeden pre Boží ľud, druhý pre všetky národy. 3h A tieto dva lósy padli na hodinu, na čas a deň, určený podľa Božieho rozhodnutia pre všetky národy. 3i Boh si spomenul na svoj ľud a prisúdil spravodlivosť svojmu dedičstvu. 3k Nech preto v Izraeli, v Božom ľude, svätia tieto dni v mesiaci adar, štrnásteho a pätnásteho toho mesiaca, zhromaždeniami, radosťou a veselosťou pred Bohom po všetky pokolenia, naveky!"

Poznámka ku gréckemu prekladu

3l Štvrtého roku kraľovania Ptolemaia a Kleopatry, Dozitej, ktorý hovoril, že je kňazom a Levitom, a jeho syn Ptolemaios priniesli tento list o Purim tvrdiac, že je hodnoverný a že ho preložil Lysimach, Ptolemaiov syn, z Jeruzalema.