6. kapitola

13 Preto si vezmite a oblečte Božiu výzbroj, aby ste mohli v zlý deň odolať, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: opášte si bedrá pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a na nohy si obujte horlivosť šíriť evanjelium pokoja. 16 Majte vždy v ruke štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého. 17 A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo. 18 Modlite sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých;
Čítať celú kapitolu
Dobrá kniha © Text zverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha | www.dobrakniha.sk. Text Svätého písma z pôvodných jazykov preložil Anton Botek. Štvrté opravené vydanie, 2015.