Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

7. kapitola

Izrael, oddelený ľud

1 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú sa chystáš zaujať, vyženie pred tebou mnohé národy: Chetejcov, Girgašejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, sedem národov početnejších a mocnejších ako si ty.
2 Jahve, tvoj Boh, ti ich vydá a ty ich porazíš. Postihneš ich kliatbou. Neuzavrieš s nimi zmluvu, nedáš im milosť. 3 Nebudeš s nimi uzatvárať manželstvá, svoju dcéru nedáš ich synovi, ani ich dcéru nevezmeš pre svojho syna. 4 Lebo ona by odviedla tvojho syna odo mňa, aby ma nenasledoval, a slúžil by iným bohom; potom by vzplanul Jahveho hnev proti vám a on by ťa rýchlo vyhubil. 5 Vy však musíte s nimi takto naložiť: zbúrate ich oltáre, porozbíjate ich stély, povytínate ich posvätné koly a popálite ich modly. 6 Veď ty si ľud zasvätený Jahvemu, tvojmu Bohu; teba si vyvolil Jahve, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Vyvolenie a Božia priazeň

7 Jahve sa priklonil k vám a vyvolil si vás, ale nie preto, že by ste boli početnejší ako všetky národy: veď ste najmenší zo všetkých národov.
8 Ale preto, že vás miloval a že zachováva prísahu, ktorú dal vašim otcom, vás Jahve vyviedol mocnou rukou a vyslobodil ťa z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. 9 Poznaj teda, že Jahve, tvoj Boh, je pravý Boh, Boh verný, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva svoju zmluvu a svoju lásku k tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú, 10 ale ktorý tresce priamo, (do tváre) tých, čo ho nenávidia. Bez meškania zničí toho, kto ho nenávidí, a to tresce priamo jeho vlastnú osobu. 11 Preto zachováš príkazy, zákony a zvyky, ktoré ti dnes predpisujem, aby si ich plnil. 12 Ak budete tieto nariadenia počúvať, zachovávať a uvádzať do života, Jahve, tvoj Boh, ti zachová zmluvu a lásku, ktorú prísahou sľúbil tvojim otcom. 13 Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnožovať; bude žehnať plod tvojho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie, tvoje nové víno, tvoj olej, mláďatá tvojich kráv i jahňatá tvojich oviec na zemi, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ju dá tebe. 14 Dostane sa ti viac požehnania ako všetkým národom. Nebude neplodného, ani neplodnej u teba, ani len medzi tvojím dobytkom. 15 Jahve odvráti od teba každú chorobu; nijaký zo zlých egyptských neduhov, ktoré si poznal, nedopustí na teba, ale uvalí ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. 16 Pohltíš teda všetky tieto národy, ktoré ti vydá Jahve, tvoj Boh, tvoje oko nebude mať zľutovanie nad nimi a ty nebudeš slúžiť ich bohom: lebo to by ti bolo osídlom.

Božia moc

17 Možno si povieš vo svojom srdci: "Tieto národy sú početnejšie ako ja, ako by som ich mohol vyhnať?"
18 Neboj sa ich: rozpomeň sa len, čo Jahve, tvoj Boh, urobil faraónovi a celému Egyptu, 19 na veľké skúšky, ktoré videli tvoje oči, na znamenia a zázraky, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa vyviedol Jahve, tvoj Boh. Tak urobí Jahve, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa bojíš. 20 Ešte aj sršňov pošle Jahve, tvoj Boh, aby zničil tých, čo zostanú a skryjú sa pred tebou. 21 Neboj sa ich, lebo Jahve, tvoj Boh, je uprostred teba, Boh veľký a hrozný. 22 Jahve, tvoj Boh, postupne vyženie tieto národy pred tebou; nebudeš ich môcť vyhubiť naraz, aby sa proti tebe nerozmnožila divá zver. 23 Jahve, tvoj Boh, ich vydá tebe a ony upadnú do veľkých zmätkov, kým nebudú celkom vyhubené. 24 Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vytrieš ich meno spod nebies: nikto neobstojí pred tebou, kým ich nevyničíš. 25 Vyrezávané sochy ich bohov spálite ohňom a ty nezatúžiš po zlate a striebre, ktorými sú potiahnuté. Keby si sa ich zmocnil, padol by si do osídla; lebo to je Jahvemu, tvojmu Bohu, ohavnosť. 26 Nedonesieš do svojho domu ohavnú modlu, aby si neprepadol kliatbe ako ona. Budeš ju mať za ošklivú a hnusnú, lebo je stíhaná kliatbou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk