Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

33. kapitola

Mojžišove požehnania

1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelcov pred svojou smrťou.
2 Povedal: Jahve prišiel zo Sinaja. Vyšiel im zo Seiru, zažiaril z vrchu Paran. Prišiel pre nich po zhromaždeniach v Kadeši, od jeho juhu až po Svahy. 3 Ty miluješ praotcov, všetci svätí sú v tvojej ruke. Pri tvojich nohách sedávali a pod tvojím vedením chodievali. 4 (Mojžiš nám dal Zákon.) Jakubovo zhromaždenie vchádza do svojho dedičstva. 5 Bol kráľ v Ješurune, keď sa zhromaždili hlavy ľudu, keď sa zišli kmene Izraela. 6 Nech žije Ruben a nech nezomiera a nech žije malý počet jeho mužov. 7 Toto povedal o Júdovi: Počuj, Jahve, hlas Júdu a priveď ho k jeho ľudu. Nech jeho ruky bránia jeho právo, pomôž mu proti jeho nepriateľom. 8 O Lévim povedal: Daj Lévimu svoje Urim a svoje Tummim mužovi, ktorému si preukázal milosť, potom, čo si ho vyskúšal v Masse, s ktorým si sa prel pri vodách Meriby. 9 O svojom otcovi a o svojej matke povedal: "Nevidel som ich." Svojich bratov už nepozná, o svojich synoch nevie. Ale tvoje slovo zachovávali a tvoju zmluvu dodržiavali. 10 Učia Jakuba tvojim zvykom a Izraela tvojmu Zákonu. Obetujú kadidlo pred tebou a kladú celopaly na tvoj oltár. 11 Žehnaj, Jahve, jeho udatnosť a prijmi láskavo dielo jeho rúk. Rozdrv ľadviny jeho protivníkov a tých, čo ho nenávidia, aby viac nepovstali! 12 O Benjamínovi povedal: Jahveho miláčik, odpočíva bezpečne u neho. Najvyšší ho chráni po všetky dni a býva medzi jeho úbočiami. 13 O Jozefovi povedal: Jahve požehnáva jeho zem. Patrí mu to najlepšie z nebeskej rosy a z podzemných priepastí, 14 najlepšie z toho, čomu dáva rast slnko, z toho, čo klíči pri každom nove mesiaca, 15 prvotiny pravekých vrchov, to najlepšie z večných pahorkov, 16 to najlepšie zo zeme a z toho, čo dáva, milosť toho, ktorý sídli v Kre. To všetko nech príde na Jozefovu hlavu a na temä zasväteného medzi jeho bratmi! 17 Majestátny je ako prvorodený býk. Jeho rohy sú rohy byvola, nimi bije národy až po kraj zeme. Také sú desaťtisíce Efraimove, také sú tisíce Manassesove. 18 O Zabulonovi povedal: Raduj sa, Zabulon, na svojich výpravách. A ty, Isachar, vo svojich stanoch! 19 Volajú ľudí na vrchy, kde obetujú správne obety, lebo sajú bohatstvá morí a poklady ukryté v piesku. 20 O Gadovi povedal: Požehnaný, kto rozširuje Gadov priestor! Usadil sa ako levica; driape rameno, tvár i hlavu. 21 Potom si prisvojil prvotiny, videl, že mu bol pridelený náčelnícky podiel. Prišiel ako vodca ľudu, potom, čo vyplnil Jahveho spravodlivosť a jeho výroky o Izraelovi. 22 O Danovi povedal: Dan je mladý lev, ktorý vyráža z Bašanu. 23 O Neftalim povedal: Neftali nasýtený priazňou, plný Jahveho požehnania: západ i juh si prisvojí. 24 O Ašerovi povedal: Požehnaný buď, Ašer, medzi všetkými synmi! Nech je miláčikom svojich bratov a nech si nohu kúpe v oleji! 25 Nech sú tvoje závory zo železa a z bronzu a nech tvoja bezpečnosť trvá, pokiaľ žiješ! 26 Nikto sa nevyrovná Ješurunovmu Bohu: letí nebom tebe na pomoc, velebne sa nesúc na oblakoch! 27 Útočišťom je ti Boh odveký. A dolu na zemi ako večné ramená, ženie pred tebou nepriateľa a hovorí: "Znič!" 28 Izrael býva v bezpečí, Jakubov prameň osobitne v krajine obilia a vína, kde z jeho neba rosa kvapká. 29 Šťastný si, Izrael! Kto je ako ty, ľud víťazný? Jahve je tvojím ochranným štítom, on je tvojím slávnym mečom. Tvoji nepriatelia budú sa ti líškať, ale ty budeš šliapať po ich chrbtoch.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk