Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

31. kapitola

Jozueho poslanie

1 Mojžiš povedal celému Izraelu tieto slová:
2 "Dnes mám stodvadsať rokov. Nemôžem vás už viesť a Jahve mi povedal: Ty neprejdeš cez tento Jordán. 3 Jahve, tvoj Boh, pôjde pred tebou, on vyhubí pred tebou tieto národy a ty obsadíš ich krajinu. Jozue pôjde pred tebou tak, ako to povedal Jahve. 4 Jahve naloží s nimi, ako naložil s amorejskými kráľmi Sichonom a Ogom a s ich krajinami: zničil ich. 5 Jahve vám ich vydá a vy naložíte s nimi vo všetkom podľa prikázaní, ktoré som vám prikázal. 6 Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa netraste pred nimi, lebo Jahve, tvoj Boh, kráča s tebou: on ťa nezanechá a neopustí ťa." 7 Potom Mojžiš zavolal Jozueho a povedal mu pred očami celého Izraela: "Buď mocný a udatný: ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Jahve prísahou sľúbil ich otcom, že im ju dá, a ty im ju rozdelíš do dedičného vlastníctva. 8 Sám Jahve kráča pred tebou, on bude s tebou; on ťa nezanechá a neopustí ťa. Neboj sa a neplaš sa."

Obradné čítanie Zákona

9 Mojžiš spísal tento Zákon a dal ho kňazom, synom Léviho, ktorí nosili archu Jahveho zmluvy, i všetkým starším Izraela.
10 Mojžiš im prikázal: "Každých sedem rokov, v čase určenom pre rok Odpustenia dlžôb, na sviatok Stanov, 11 keď sa celý Izrael príde predstaviť pred tvár Jahveho, tvojho Boha, na mieste, ktoré si on vyvolí, budeš predčítavať tento Zákon do uší celého Izraela. 12 Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti i cudzincov, ktorí sú v tvojich bránach, aby počuli a naučili sa a mali úctivú bázeň pred Jahvem, vaším Bohom, a aby zachovávali a plnili všetky slová tohto Zákona. 13 Ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, budú počuť a naučia sa mať úctivú bázeň pred Jahvem, vaším Bohom, po všetky dni, kým budete žiť na pôde, do ktorej po prechode cez Jordán vkročíte, aby ste ju zaujali."

Jahveho pokyny

14 Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, čas tvojej smrti sa blíži, zavolaj Jozueho; postavte sa do Stanu Stretávania a ja mu dám svoje príkazy." Mojžiš a Jozue odišli a postavili sa do Stanu Stretávania.
15 Jahve sa ukázal v Stane, v oblačnom stĺpe; oblačný stĺp zastal pri vchode do Stanu. 16 A Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, ty sa uložíš ku svojim otcom a tento ľud povstane a bude smilne chodiť za bohmi cudzej krajiny, do ktorej vstupuje. Opustí ma a poruší zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. 17 V ten deň vzplanie môj hnev proti nemu, opustím ich a skryjem si tvár pred nimi. Navštívia ich mnohé pohromy a súženia, aby ich pohltili, takže v ten deň povie: "Ak ma zastihli tieto pohromy, či nie preto, že môj Boh nie je v mojom strede?" 18 A v ten deň si určite skryjem svoju tvár pre všetko to zlo, ktoré popáchal, keďže sa obrátil k iným bohom.

Pieseň svedectva

19 Teraz si napíšte túto pieseň; nauč ju Izraelcov, vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedkom proti Izraelcom.
20 Lebo ich uvediem na pôdu, ktorú som prísahou sľúbil ich otcom, na zem, ktorá oplýva mliekom a medom; najedia sa, nasýtia, stučnejú, potom sa obrátia k cudzím bohom a budú im slúžiť, mňa zavrhnú a moju zmluvu zrušia. 21 Ale keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, táto pieseň bude hovoriť proti nemu ako svedok; lebo neupadne do zabudnutia v ústach jeho potomstva. Áno, poznám jeho zmýšľanie, ktoré dnes prechováva ešte skôr, než ho uvediem do zeme, ktorú som prísahou sľúbil." 22 Toho istého dňa napísal Mojžiš túto pieseň a naučil ju Izraelcov. 23 Jahve prikázal Nunovmu synovi Jozuemu: "Buď mocný a udatný, lebo ty vovedieš Izraelcov do krajiny, ktorú som im prísahou sľúbil, a ja budem s tebou."

Zákon uložený vedľa archy

24 Keď Mojžiš dopísal do knihy slová tohto Zákona až do konca,
25 prikázal Levitom, ktorí nosili archu Jahveho zmluvy: 26 "Vezmite túto knihu Zákona. Uložte ju vedľa archy zmluvy Jahveho, svojho Boha. Nech je tam svedkom proti tebe. 27 Lebo ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvoju tvrdošijnosť. Ak ste sa až doteraz, kým ešte žijem medzi vami, priečili Jahvemu, o čo viac bude tomu tak po mojej smrti!"

Zhromaždenie Izraela na vypočutie piesne

28 "Zhromaždite ku mne všetkých starších svojich kmeňov i svojich pisárov, nech im dám počuť tieto slová, a nebo i zem si vezmem za svedkov proti nim.
29 Lebo viem, že sa po mojej smrti skazíte, pokazíte sa a odbočíte z cesty, ktorú som vám určil; v budúcnosti vás zastihne pohroma za to, že budete robiť, čo je zlé v očiach Jahveho, hnevajúc ho dielami svojich rúk." 30 Potom Mojžiš do uší celého zhromaždenia Izraela predniesol až do posledného slova túto pieseň:
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk