Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

29. kapitola

Historická pripomienka

1 Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal im: "Vy ste videli všetko, čo urobil Jahve pred vašimi očami v Egyptskej krajine, ako faraónovi a všetkým jeho služobníkom, tak i celej jeho krajine:
2 veľké skúšky, ktoré videli tvoje oči a veľké znamenia a zázraky. 3 Ale do dnešného dňa vám Jahve nedal srdce, aby ste poznali, oči, aby ste videli, a uši, aby ste počuli. 4 Viedol som vás štyridsať rokov po púšti a vaše šaty sa na vás nezodrali, ani sandále sa nezodrali na tvojich nohách. 5 Chlieb ste nejedli, víno a kvasené nápoje ste nepili, aby ste zo skúsenosti poznali, že ja, Jahve, som váš Boh. 6 Potom ste prišli na toto miesto. Sichon, kráľ Chešbonu, a Og, kráľ Bašanu, vytiahli proti nám do boja, ale my sme ich porazili. 7 Ich krajinu sme zaujali a dali sme ju do dedičstva Rubenovi, Gadovi a polovici kmeňa Manasses. 8 Zachovávajte slová tejto zmluvy a uvádzajte ich do života, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete.

Zmluva v Moabe

9 Vy všetci dnes stojíte pred Jahvem, svojím Bohom: náčelníci vašich kmeňov, vaši starší, vaši pisári, všetci mužovia Izraela,
10 vaše deti a vaše ženy i cudzinec, ktorý býva v tvojom tábore, od tvojho drevorubača až po tvojho nosiča vody, 11 aby si vstúpil do zmluvy s Jahvem, svojím Bohom, a do prísahy, ktorú Jahve, tvoj Boh, dnes s tebou uzatvára, 12 aby ťa dnes urobil svojím ľudom a on bol tvojím Bohom, ako ti sľúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. 13 Ale túto zmluvu a túto prísahu neuzatváram len s vami samotnými, 14 ale aj s tým, kto tu dnes stojí s nami pred Jahvem, naším Bohom, i s tým, kto tu dnes s nami nie je. 15 Vy viete, s kým sme bývali v Egypte a ako sme prechádzali pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. 16 Videli ste ich ohavnosti a ich modly, ktoré majú z dreva, kameňa, striebra a zlata. 17 Nech niet medzi vami muža, ani ženy, rodiny, ani kmeňa, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Jahveho, nášho Boha, a ktorí by šli slúžiť bohom týchto národov! Nech niet medzi vami koreňa, ktorý plodí jed a palinu! 18 Ak by sa niekto po vypočutí tejto kliatby chválil vo svojom srdci a hovoril: "Ak budem kráčať podľa zatvrdilosti svojho srdca, nič mi nebude chýbať, tak ako dostatok vody zaženie smäd," 19 nebude mu Jahve ochotný odpustiť. Lebo Jahveho hnev a rozhorčenie vzplanú proti tomuto mužovi, spočinie na ňom celá kliatba napísaná v tejto knihe a Jahve vymaže jeho meno spod nebies. 20 Jahve ho oddelí od všetkých kmeňov Izraela, na jeho nešťastie, podľa všetkých kliatieb zmluvy zapísanej v tejto knihe Zákona.

Výhľady na vyhnanstvo

21 Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí povstanú po vás, i cudzinec, ktorý príde z ďalekej krajiny, uvidia pohromy, ktoré stihnú túto krajinu, a choroby, ktoré Jahve na ňu privedie, a zvolajú:
22 "Síra, soľ, celá zem je spálená; už sa do nej nebude siať, nič z nej nevyklíči, nijaká tráva na nej neporastie. Je ako zničená Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, ktoré Jahve zničil vo svojom hneve a rozhorčení!" 23 A všetky národy sa budú spytovať: "Prečo tak vykonal Jahve tejto krajine? Prečo taký strašne planúci hnev?" 24 A povedia im: "Pretože opustili zmluvu Jahveho, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egyptskej krajiny; 25 lebo išli slúžiť iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali, ani nedostali od neho ako diel. 26 Jahveho hnev vzplanul proti tejto zemi tak, že priviedol na ňu všetku kliatbu napísanú v tejto knihe. 27 Jahve ich vytrhol z ich pôdy s hnevom, rozhorčením a veľkým odporom a vrhol ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes." 28 Skryté veci patria Jahvemu, nášmu Bohu, ale zjavené veci patria nám i našim synom až naveky, aby sme uvádzali do života všetky slová tohto Zákona.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk