Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

1 Ak vznikne spor medzi mužmi a prídu k súdu, sudcovia vyhlásia rozsudok, oslobodia nevinného a odsúdia vinného. 2 Ak si vinný zaslúži bitku, sudca ho dá vystrieť na zem a v jeho prítomnosti mu dajú toľko úderov, koľko si zaslúži podľa svojej viny. 3 Môže mu dať namerať štyridsať úderov, nie viac, inak keby ho dal biť nad to, trest by bol príliš ťažký a tvoj brat by bol pred tvojimi očami pokorený. 4 Nezaviažeš hubu mlátiacemu volovi.

Zákon o švagrovskej povinnosti – leviráte

5 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, žena zomrelého sa nevydá mimo rodiny, za cudzieho muža. Jej švagor vojde k nej a tým, že si ju vezme za manželku, splní voči nej svoju švagrovskú povinnosť.
6 A prvorodený, ktorého porodí, ponesie meno jeho zomrelého brata; tak jeho meno nebude vymazané z Izraela. 7 Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, ona príde do brány k starším mesta a povie: "Môj švagor odoprel zachovať meno svojmu bratovi v Izraeli. Nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti." 8 Starší jeho mesta ho predvolajú a prehovoria s ním. Ak povstane a povie: "Nechcem si ju vziať," 9 švagriná pristúpi k nemu pred očami starších, zobuje mu z nohy sandál, napľuje mu do tváre a povie: "Tak sa stane mužovi, ktorý nechce budovať dom svojho brata," 10 preto sa jeho meno bude v Izraeli volať "dom zobutého".

Cudnosť pri bitkách

11 Ak sa chlapi spolu bijú, nejaký muž a jeho brat, a príde žena jedného z nich, aby vyslobodila svojho muža z rúk toho, čo ho bije, a natiahne ruku a chytí ho za jeho prirodzenie,
12 odsekneš jej ruku bez zľutovania!

Dodatky

13 Nebudeš mať vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie.
14 Nebudeš mať vo svojom dome dvojakú mericu (efu): väčšiu a menšiu. 15 Závažia budeš mať presné a správne, mericu budeš mať presnú a správnu, aby si dlho žil na pôde, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. 16 Lebo Jahvemu, tvojmu Bohu, je ohavný každý, kto koná takéto veci, každý, kto pácha bezprávie. 17 Pamätaj, čo ti urobil Amalek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. 18 Vyšiel ti na ceste naproti a keď si prešiel, zozadu napadol tých, čo zoslabení kráčali za tebou; keď si ty bol vyčerpaný a unavený, on sa nebál Boha. 19 Keď Jahve, tvoj Boh, ti dá odpočinok od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva, aby si ju zaujal, vymažeš pamiatku Amaleka spod nebies. Nezabudni na to!