Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

1 Ak vznikne spor medzi mužmi a prídu k súdu, sudcovia vyhlásia rozsudok, oslobodia nevinného a odsúdia vinného. 2 Ak si vinný zaslúži bitku, sudca ho dá vystrieť na zem a v jeho prítomnosti mu dajú toľko úderov, koľko si zaslúži podľa svojej viny. 3 Môže mu dať namerať štyridsať úderov, nie viac, inak keby ho dal biť nad to, trest by bol príliš ťažký a tvoj brat by bol pred tvojimi očami pokorený. 4 Nezaviažeš hubu mlátiacemu volovi.

Zákon o švagrovskej povinnosti – leviráte

5 Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, žena zomrelého sa nevydá mimo rodiny, za cudzieho muža. Jej švagor vojde k nej a tým, že si ju vezme za manželku, splní voči nej svoju švagrovskú povinnosť.
6 A prvorodený, ktorého porodí, ponesie meno jeho zomrelého brata; tak jeho meno nebude vymazané z Izraela. 7 Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, ona príde do brány k starším mesta a povie: "Môj švagor odoprel zachovať meno svojmu bratovi v Izraeli. Nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti." 8 Starší jeho mesta ho predvolajú a prehovoria s ním. Ak povstane a povie: "Nechcem si ju vziať," 9 švagriná pristúpi k nemu pred očami starších, zobuje mu z nohy sandál, napľuje mu do tváre a povie: "Tak sa stane mužovi, ktorý nechce budovať dom svojho brata," 10 preto sa jeho meno bude v Izraeli volať "dom zobutého".

Cudnosť pri bitkách

11 Ak sa chlapi spolu bijú, nejaký muž a jeho brat, a príde žena jedného z nich, aby vyslobodila svojho muža z rúk toho, čo ho bije, a natiahne ruku a chytí ho za jeho prirodzenie,
12 odsekneš jej ruku bez zľutovania!

Dodatky

13 Nebudeš mať vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie.
14 Nebudeš mať vo svojom dome dvojakú mericu (efu): väčšiu a menšiu. 15 Závažia budeš mať presné a správne, mericu budeš mať presnú a správnu, aby si dlho žil na pôde, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. 16 Lebo Jahvemu, tvojmu Bohu, je ohavný každý, kto koná takéto veci, každý, kto pácha bezprávie. 17 Pamätaj, čo ti urobil Amalek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. 18 Vyšiel ti na ceste naproti a keď si prešiel, zozadu napadol tých, čo zoslabení kráčali za tebou; keď si ty bol vyčerpaný a unavený, on sa nebál Boha. 19 Keď Jahve, tvoj Boh, ti dá odpočinok od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva, aby si ju zaujal, vymažeš pamiatku Amaleka spod nebies. Nezabudni na to!