Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Nech si nikto nevezme za ženu manželku svojho otca a nestiahne z nej cíp otcovho plášťa.

Účasť na bohoslužobných zhromaždeniach

2 Muž, ktorý má rozmliaždené pohlavné ústroje alebo odrezaný penis, nevojde do Jahveho zhromaždenia.
3 Miešanec nevojde do Jahveho zhromaždenia, ani jeho potomkovia do desiateho pokolenia nevojdú do Jahveho zhromaždenia. 4 Ammonec a Moabec nevojdú do Jahveho zhromaždenia, ani ich potomkovia do desiateho pokolenia nevojdú do Jahveho zhromaždenia, a to navždy; 5 pretože vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste po odchode z Egypta boli na ceste, a pretože najali proti vám Balaama, Beorovho syna z Petoru v Aram Naharajim, aby ťa preklial. 6 Ale Jahve, tvoj Boh, nechcel vypočuť Balaama a Jahve, tvoj Boh, obrátil pre teba kliatbu na požehnanie, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa miloval. 7 Nikdy, dokiaľ len žiješ, nebudeš sa usilovať o ich prospech a šťastie! 8 Nebudeš mať odpor k Edomcovi, lebo ti je bratom. Nebudeš mať odpor k Egypťanovi, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine. 9 Deti, ktoré sa im narodia v treťom pokolení, môžu vojsť do Jahveho zhromaždenia.

Čistota tábora

10 Keď budeš tiahnuť s táborom proti svojim nepriateľom, budeš sa chrániť všetkého zlého.
11 Ak bude medzi vami muž, ktorý by nebol čistý pre nočný výron semena, vyjde von z tábora a nevráti sa doň. 12 V podvečer sa umyje vodou a pri západe slnka sa môže vrátiť do tábora. 13 Za táborom budeš mať miesto, kam budeš chodiť von. 14 Vo svojej výstroji budeš mať lopatku a keď si vonku drepneš, vyhrabeš ňou jamku a svoj výkal potom prikryješ. 15 Lebo Jahve, tvoj Boh, prechádza vo vnútri tábora, aby ťa chránil a aby ti vydal tvojich nepriateľov. Preto tvoj tábor musí byť posvätný, Jahve nesmie u teba vidieť nič nečisté, aby sa neodvrátil od teba.

Sociálne a bohoslužobné zákony

16 Nevydáš otroka jeho pánovi, keď k tebe ujde od svojho pána.
17 Bude bývať s tebou, medzi tvojimi, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich miest, kde sa cíti dobre; neutláčaj ho. 18 Nebude modloslužobnej smilnice medzi dcérami Izraela, ani modloslužobného smilníka medzi synmi Izraela. 19 Neprinesieš do domu Jahveho, svojho Boha, mzdu neviestky, ani zárobok psa na splnenie akéhokoľvek sľubu: lebo oboje je ohavnosťou pred Jahvem, tvojím Bohom. 20 Nebudeš požičiavať na úrok svojmu bratovi, či už ide o pôžičku peňazí alebo potravín alebo čohokoľvek, čo sa požičiava na úrok. 21 Cudzincovi môžeš požičiavať na úrok, ale svojmu bratovi požičiaš bez úroku, aby ťa Jahve, tvoj Boh, požehnával pri každej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju zaujal. 22 Keď urobíš sľub Jahvemu, svojmu Bohu, nebudeš odkladať jeho splnenie. Jahve, tvoj Boh, ho bezpochyby bude od teba požadovať a ty by si sa obťažil hriechom. 23 Ale ak neurobíš sľub, hriechom sa neobťažíš. 24 Čo vychádza z tvojich úst, dodrž a splň sľub, ktorý si dobrovoľne dal Jahvemu, svojmu Bohu, svojimi vlastnými ústami. 25 Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna, koľko sa ti zachce, do sýtosti, ale nedáš si ho do svojho koša. 26 Keď vojdeš do obilného poľa svojho blížneho, smieš si rukou natrhať klasy, ale nesmieš žať obilie svojho blížneho kosákom.