Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Ak uvidíš zatúlaného vola alebo ovcu svojho brata, nesmieš sa robiť, že to nevidíš, ale privedieš ich späť k svojmu bratovi. 2 Ak tvoj brat nebýva blízko teba alebo ak ho nepoznáš, vezmeš ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nepríde hľadať, potom mu ich vrátiš. 3 Takisto urobíš s jeho oslom, takisto urobíš s jeho odevom, takisto urobíš s každou vecou svojho brata, ktorú on stratil a ty si ju našiel; nesmieš sa robiť, že si ich nevidel. 4 Ak vidíš osla alebo vola svojho brata padnúť na ceste, nesmieš sa robiť, že to nevidíš, ale pomôžeš mu zdvihnúť ich. 5 Žena nebude nosiť mužský odev, ani muž si neoblečie ženské šaty; ktokoľvek tak robí, je odporný Jahvemu, svojmu Bohu. 6 Ak nájdeš cestou nejaké vtáčie hniezdo na strome alebo na zemi s mláďatami alebo s vajíčkami a matka sedí na mláďatách alebo na vajíčkach, nevezmeš matku i s mláďatami. 7 Matku pustíš a mláďatá si vezmeš, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil. 8 Keď si postavíš nový dom, urobíš na streche zábradlie, aby si neuvalil na svoj dom krvnú pomstu, keby niekto odtiaľ spadol. 9 Vo svojej vinici nebudeš siať nič iné, aby všetko nebolo zasvätené: aj úroda zo semena, aj ovocie z vinice. 10 Nebudeš orať na volovi a oslovi zapriahnutými vedno! 11 Nebudeš nosiť šaty utkané napoly z vlny, napoly z ľanu! 12 Na štyroch rohoch svojho plášťa, ktorým sa zakrývaš, urobíš si strapce.

Útoky na dobré meno mladej ženy

13 Ak si muž vezme ženu, vojde k nej a potom sa mu sprotiví
14 a obviňuje ju z pokleskov a verejne ju hanobí hovoriac: "Keď som si túto ženu vzal a priblížil som sa k nej, nenašiel som u nej znaky panenstva," 15 otec a matka mladej ženy zoberú znak jej panenstva a vynesú ho ku starším mesta k bráne. 16 Otec mladej ženy povie starším: "Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, on si ju sprotivil 17 a hľa, obviňuje ju z pokleskov hovoriac: ‚Nenašiel som u tvojej dcéry znaky panenstva.‘ Toto sú teda znaky panenstva mojej dcéry." A rozvinú plachtu pred staršími mesta. 18 Starší toho mesta chytia onoho muža, potrescú ho 19 a uložia mu pokutu sto strieborných, ktoré dajú otcovi mladej ženy, pretože verejne hanobil izraelskú pannu. Ona zostane jeho ženou a nesmie ju nikdy prepustiť. 20 Ale ak je to pravda a nenašli sa u tej mladej ženy znaky panenstva, 21 vyvedú ju ku vchodu do domu jej otca a ľudia toho mesta ju budú kameňovať, kým nezomrie, lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.

Cudzoložstvo a smilstvo

22 Ak pristihnú muža pri súloži s vydatou ženou, obidvaja zomrú: muž, ktorý súložil so ženou, i tá žena. Tak odstrániš zlo z Izraela.
23 Ak je deva-panna zasnúbená s mužom a stretne ju v meste iný muž a bude s ňou súložiť, 24 vyvediete oboch k bráne toho mesta a budete ich kameňovať, kým nezomrú: devu za to, že nevolala v meste o pomoc, a muža za to, že zneuctil ženu svojho blížneho. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 25 Ale ak muž stretol zasnúbenú devu v poli a znásilnil ju a súložil s ňou, muž, ktorý s ňou súložil, zomrie sám; 26 deve neurobíš nič, nespáchala hriech hodný smrti. Tento prípad sa podobá tomu, ako keď sa muž vrhne na svojho blížneho a zabije ho: 27 lebo ju stretol v poli a tá zasnúbená deva mohla kričať, ale nikto jej neprišiel na pomoc. 28 Ak muž stretne devu-pannu, ktorá nie je zasnúbená, schytí ju a súloží s ňou a pristihnú ich, 29 ten muž, čo s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných; lebo ju zneužil a nesmie ju nikdy prepustiť.