Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Vražda a mestá útočišťa

1 Keď Jahve, tvoj Boh, vyhubí národy, ktorých krajinu ti Jahve, tvoj Boh, dáva, a ty ich zaujmeš a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch,
2 oddelíš tri mestá uprostred krajiny, ktorú ti dáva do vlastníctva Jahve, tvoj Boh. 3 Cestu k nim budeš udržiavať v dobrom stave a rozdelíš na tri diely územie krajiny, ktorú ti dáva do dedičstva Jahve, tvoj Boh, aby tam mohol utiecť každý, kto zabil. 4 S tým, kto zabil a môže si zachrániť život, ak tam ujde, je to takto. Kto zabil svojho blížneho neúmyselne, ak predtým voči nemu neprechovával nenávisť 5 (ako keď išiel do lesa so svojím blížnym rúbať drevo, zaženie sa sekerou v ruke, aby zoťal strom, sekera mu vyletí z poriska a smrteľne zasiahne jeho druha): ten nech utečie do jedného z týchto miest a život si zachráni. 6 Inak by krvný pomstiteľ s rozhorčeným srdcom prenasledoval vraha, mohol by ho dostihnúť, lebo cesta je dlhá, a smrteľne ho udrieť, hoci si nezaslúži smrť, lebo predtým neprechovával voči svojej obeti nenávisť. 7 Preto ti dávam tento príkaz: "Oddelíš si tri mestá," 8 a keď Jahve, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú prísahou sľúbil dať tvojim otcom 9 pod podmienkou, že budeš zachovávať a plniť všetky prikázania, ktoré ti dnes dávam, milovať Jahveho, svojho Boha, a kráčať stále po jeho cestách, vtedy k týmto trom mestám pridáš ešte tri. 10 Tak nevinná krv nebude preliata uprostred krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do dedičstva: inak by tá krv bola na tebe. 11 Ale ak by niekto nenávidel svojho blížneho, strojil mu úklady, vrhol sa naňho a smrteľne ho udrel a potom by utiekol do jedného z tých miest, 12 starší jeho mesta pošlú poň a vydajú ho pomstiteľovi krvi, aby zomrel. 13 Tvoje oko s ním nebude mať zľutovanie. Odstrániš z Izraela všetko prelievanie nevinnej krvi a budeš šťastný.

Medze

14 Neprekladaj medze svojho blížneho, ktoré vymedzili predkovia v dedičstve, ktoré dostaneš v krajine, čo ti dáva do vlastníctva Jahve, tvoj Boh.

Svedkovia

15 Jediný svedok nestačí na usvedčenie človeka z akejkoľvek viny alebo priestupku; nech je priestupok akýkoľvek, obvinenie musí byť podložené výpoveďou dvoch alebo troch svedkov.
16 Ak povstane proti niekomu falošný svedok a obviní ho z buričstva, 17 nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, dostavia pred Jahveho, pred kňazov a sudcov vtedy v úrade. 18 Sudcovia dôkladne vyšetria záležitosť a keď zistia, že je to falošný svedok, ktorý lžou obvinil svojho brata, 19 budete s ním zaobchádzať tak, ako on chcel zaobchádzať so svojím bratom. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 20 Keď to ostatní počujú, zachváti ich bázeň a prestanú páchať také zlo v tvojom strede. 21 Tvoje oko bude bez zľutovania.

Odveta

Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu.