Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

14. kapitola

Proti jednému modloslužobnému zvyku

1 Vy ste synmi Jahveho, svojho Boha. Kvôli mŕtvemu si nebudete robiť zárezy, ani si nebudete holiť predné vlasy na hlave.
2 Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Bohu, a Jahve ťa vybral spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom.

Čisté a nečisté zvieratá

3 Nebudeš jesť nič ohavné!
4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza, 5 jeleň, gazela, daniel a kozorožec, antilopa, byvol a kamzík. 6 Môžete jesť všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, rozpoltené na dvoje, a ktoré prežúvajú. 7 Ale z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdelené, rozpoltené kopytá, nesmiete jesť tieto: ťavu, zajaca a jazveca, ktoré prežúvajú, ale nemajú rozdelené kopytá; budú pre vás nečisté! 8 Ani sviňu, ktorá má síce rozpoltené paprčky, ale neprežúva: bude pre vás nečistá. Ich mäso nesmiete jesť, ani sa nedotknete ich zdochlín. 9 Z toho, čo žije vo vode, môžete jesť toto: všetko, čo má plutvy a šupiny, to môžete jesť. 10 Ale nesmiete jesť nič z toho, čo nemá plutvy a šupiny; považujte to za nečisté. 11 Môžete jesť všetky čisté vtáky, 12 ale nesmiete jesť tieto: orol, orlosup, orol morský, 13 kaňa, krahulec, všetky druhy jastrabov, 14 všetky druhy krkavcov, 15 pštros, kukučka, čajka a všetky druhy sokolov, 16 kuvik, výr a ibis, 17 pelikán, biely sup, kormorán, 18 bocian, všetky druhy volaviek, dudok a netopier. 19 Všetok okrídlený hmyz vám bude nečistý, nesmiete ho jesť. 20 Všetko čisté vtáctvo môžete jesť. 21 Nesmiete jesť nijakú zdochlinu. Dáš ju cudzincovi, ktorý býva v tvojom meste, nech ju zje, alebo ju predaj cudzincovi zvonku. Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.

Ročný desiatok

22 Rok čo rok budeš odvádzať desiatok z celej úrody svojej sejby, zo všetkého, čo rastie na tvojom poli
23 a v prítomnosti Jahveho, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí za príbytok pre svoje meno, budeš jesť desiatok zo svojho obilia, zo svojho nového vína, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec; takto sa naučíš mať navždy úctivú bázeň k Jahvemu, svojmu Bohu. 24 Ak je cesta pre teba príliš dlhá, ak nemôžeš zaniesť desiatok, lebo miesto, ktoré si vyvolil Jahve, tvoj Boh, ako sídlo pre svoje meno, je príliš ďaleko od teba, keď ťa požehná Jahve, tvoj Boh, 25 zameníš svoj desiatok za striebro, zaviažeš striebro, vezmeš do svojej ruky a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh; 26 tam vymeníš striebro za všetko, čo sa ti zažiada: dobytok, ovce, víno alebo opojný nápoj, za všetko, čo sa ti zachce. Tam budeš jesť pred Jahvem, svojím Bohom, a budeš sa veseliť, ty i tvoj dom. 27 Nezabudneš na Levitu, ktorý je v tvojich bránach, lebo nemá podiel ani dedičstvo s tebou.

Trojročný desiatok

28 Na konci tretieho roku odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody toho roku a zložíš ich vo svojich bránach.
29 Potom prídu jesť Levita (lebo nemá podiel ani dedičstvo s tebou), cudzinec, sirota a vdova z tvojho mesta a nasýtia sa z toho. Tak ťa Jahve, tvoj Boh, požehná vo všetkých prácach, čo tvoje ruky budú konať.