Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Proti jednému modloslužobnému zvyku

1 Vy ste synmi Jahveho, svojho Boha. Kvôli mŕtvemu si nebudete robiť zárezy, ani si nebudete holiť predné vlasy na hlave.
2 Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Bohu, a Jahve ťa vybral spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom.

Čisté a nečisté zvieratá

3 Nebudeš jesť nič ohavné!
4 Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza, 5 jeleň, gazela, daniel a kozorožec, antilopa, byvol a kamzík. 6 Môžete jesť všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, rozpoltené na dvoje, a ktoré prežúvajú. 7 Ale z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdelené, rozpoltené kopytá, nesmiete jesť tieto: ťavu, zajaca a jazveca, ktoré prežúvajú, ale nemajú rozdelené kopytá; budú pre vás nečisté! 8 Ani sviňu, ktorá má síce rozpoltené paprčky, ale neprežúva: bude pre vás nečistá. Ich mäso nesmiete jesť, ani sa nedotknete ich zdochlín. 9 Z toho, čo žije vo vode, môžete jesť toto: všetko, čo má plutvy a šupiny, to môžete jesť. 10 Ale nesmiete jesť nič z toho, čo nemá plutvy a šupiny; považujte to za nečisté. 11 Môžete jesť všetky čisté vtáky, 12 ale nesmiete jesť tieto: orol, orlosup, orol morský, 13 kaňa, krahulec, všetky druhy jastrabov, 14 všetky druhy krkavcov, 15 pštros, kukučka, čajka a všetky druhy sokolov, 16 kuvik, výr a ibis, 17 pelikán, biely sup, kormorán, 18 bocian, všetky druhy volaviek, dudok a netopier. 19 Všetok okrídlený hmyz vám bude nečistý, nesmiete ho jesť. 20 Všetko čisté vtáctvo môžete jesť. 21 Nesmiete jesť nijakú zdochlinu. Dáš ju cudzincovi, ktorý býva v tvojom meste, nech ju zje, alebo ju predaj cudzincovi zvonku. Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.

Ročný desiatok

22 Rok čo rok budeš odvádzať desiatok z celej úrody svojej sejby, zo všetkého, čo rastie na tvojom poli
23 a v prítomnosti Jahveho, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí za príbytok pre svoje meno, budeš jesť desiatok zo svojho obilia, zo svojho nového vína, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec; takto sa naučíš mať navždy úctivú bázeň k Jahvemu, svojmu Bohu. 24 Ak je cesta pre teba príliš dlhá, ak nemôžeš zaniesť desiatok, lebo miesto, ktoré si vyvolil Jahve, tvoj Boh, ako sídlo pre svoje meno, je príliš ďaleko od teba, keď ťa požehná Jahve, tvoj Boh, 25 zameníš svoj desiatok za striebro, zaviažeš striebro, vezmeš do svojej ruky a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh; 26 tam vymeníš striebro za všetko, čo sa ti zažiada: dobytok, ovce, víno alebo opojný nápoj, za všetko, čo sa ti zachce. Tam budeš jesť pred Jahvem, svojím Bohom, a budeš sa veseliť, ty i tvoj dom. 27 Nezabudneš na Levitu, ktorý je v tvojich bránach, lebo nemá podiel ani dedičstvo s tebou.

Trojročný desiatok

28 Na konci tretieho roku odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody toho roku a zložíš ich vo svojich bránach.
29 Potom prídu jesť Levita (lebo nemá podiel ani dedičstvo s tebou), cudzinec, sirota a vdova z tvojho mesta a nasýtia sa z toho. Tak ťa Jahve, tvoj Boh, požehná vo všetkých prácach, čo tvoje ruky budú konať.