Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

1 Všetko, čo vám prikazujem, budete usilovne zachovávať a robiť, nič k tomu nepridáš, ani z toho neuberieš.

Proti zvodom modloslužby

2 Ak medzi vami povstane prorok alebo snívač a bude ti ponúkať znamenie alebo zázrak
3 a keď sa potom splní predpovedané znamenie alebo zázrak a on ti povie: "Nasledujme iných bohov (ktorých nepoznáš) a slúžme im," 4 nebudeš počúvať slová tohto proroka, ani sny tohto snívača. Lebo to vás skúša Jahve, váš Boh, aby sa vedelo, či skutočne milujete Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 5 Jahveho, svojho Boha, budete nasledovať, jeho sa budete báť, jeho prikázania budete zachovávať, jeho hlas budete poslúchať, jemu budete slúžiť a jeho sa budete pridŕžať. 6 Ten prorok alebo snívač bude musieť zomrieť, lebo vyzýval k odpadnutiu od Jahveho, tvojho Boha, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny a vykúpil ťa z domu otroctva; a on by ťa zviedol ďaleko z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Jahve, tvoj Boh. A tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojho otca alebo syn tvojej matky, tvoj syn, tvoja dcéra, manželka, ktorá spočíva v tvojom lone, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je drahý ako vlastná duša, tajne zvádzali slovami: "Poďme slúžiť iným bohom," ktorých nepoznali tvoji otcovia ani ty, 8 z bohov okolitých národov, tebe blízkych alebo tebe ďalekých, od konca zeme až po koniec zeme, 9 nedáš mu za pravdu, nebudeš ho počúvať, nepozrieš na neho s ľútosťou, neušetríš ho a nebudeš ho kryť. 10 Ale musíš ho zabiť, tvoja ruka bude prvá proti nemu, aby ho usmrtila, a ruka všetkého ľudu bude nasledovať. 11 Budeš ho kameňovať, až kým nezomrie, lebo ťa chcel odviesť od Jahveho, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 12 Celý Izrael nech sa o tom dozvie, nech sa bojí a nebude už páchať také zlo uprostred teba. 13 Ak počuješ hovoriť, že v niektorom z miest, ktoré ti dal Jahve, tvoj Boh, na bývanie, 14 naničhodní chlapi, ktorí vyšli z tvojho stredu, zviedli obyvateľov svojho mesta slovami: "Poďme slúžiť iným bohom," ktorých ste nepoznali, 15 dôkladne preskúmaš vec, vyšetríš, starostlivo sa povypytuješ. Ak sa zistí, že je to pravda, že je isté, že bola spáchaná táto ohavnosť uprostred teba, 16 musíš pobiť obyvateľov toho mesta ostrím meča a vydáš ho kliatbe, to mesto a všetko, čo je v ňom; 17 všetku korisť z neho zhromaždíš doprostred námestia a spáliš mesto so všetkou jeho korisťou obetujúc ho celé Jahvemu, svojmu Bohu. Zostane navždy zboreniskom, ktoré sa už nevystavia. 18 Z toho, čo prepadlo kliatbe, si nenecháš nič, aby Jahve odvrátil svoj pálčivý hnev, aby ti preukázal milosrdenstvo, aby sa zľutoval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom 19 pod podmienkou, že budeš počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, zachovávať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes prikazujem, a konať, čo je správne v očiach Jahveho, tvojho Boha.