Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

12. kapitola

1 Toto sú zákony a zvyky, ktoré budete starostlivo zachovávať v krajine, ktorú ti dal Jahve, Boh tvojich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na tejto pôde.

Bohoslužobné miesto

2 Úplne zničíte všetky miesta, na ktorých slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte, na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.
3 Zrúcate ich oltáre, rozbijete ich stély; ohňom spálite ich posvätné stĺpy, pováľate sochy ich bohov, a tak vyhladíte ich meno z toho miesta. 4 Ale voči Jahvemu, svojmu Bohu, budete konať inak. 5 Budete vyhľadávať miesto, ktoré si vyvolí Jahve, váš Boh, zo všetkých vašich kmeňov, aby tam vložil svoje meno a prebýval tam; 6 tam budeš prichádzať. Tam budete prinášať svoje celopaly a svoje obety, svoje desiatky a dary svojich rúk, svoje dary zásľubné dobrovoľné, prvorodené kusy svojho rožného i drobného dobytka, 7 tam budete jesť pred Jahvem, svojím Bohom, a budete sa radovať vy a vaše domy zo všetkých svojich prác, lebo ťa požehnal Jahve, tvoj Boha. 8 Nebudete robiť tak, ako to robíme dnes tu: každý robí, čo sa mu pozdáva, 9 lebo ste ešte nedošli na miesto odpočinku, do dedičstva, ktoré ti dáva Jahve, tvoj Boh. 10 Prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do dedičstva Jahve, váš Boh; on vám daruje pokoj od všetkých okolitých nepriateľov a vy budete bývať bezpečne. 11 Potom na mieste, ktoré si zvolí Jahve, váš Boh, aby tam prebývalo jeho meno, budete prinášať všetko, čo vám prikazujem: svoje celopaly a svoje obety, svoje desiatky, obety pozdvihovania svojich rúk a všetky vybrané dary, ktoré ste sľubom zasvätili Jahvemu; 12 a budete sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom, vy, vaši synovia a vaše dcéry, vaši sluhovia i vaše slúžky i Levita, ktorý býva u vás, lebo on nemá podiel ani dedičný majetok medzi vami.

Spresnenia o obetách

13 Dbaj, aby si neobetoval svoje celopaly na akomkoľvek mieste, ktoré uvidíš,
14 ale svoje celopaly budeš obetovať iba na mieste, ktoré si vyvolí Jahve v jednom z tvojich kmeňov, tam budeš konať všetko, čo ti prikazujem. 15 Ale, kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich mestách zabíjať a jesť toľko mäsa, koľko ti požehná Jahve, tvoj Boh. Nečistý i čistý smie z toho jesť, akoby jedli mäso z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nebudete jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich mestách nesmieš jesť desiatok zo svojho obilia, zo svojho nového vína alebo zo svojho čerstvého oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nijakých zásľubných darov, ani z darov dobrovoľných a z iných darov svojich rúk. 18 Ale budeš to jesť pred Jahvem, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, a len tam ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i Levita, ktorý býva u teba. Budeš sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom, zo všetkého, čo podnikli tvoje ruky. 19 Chráň sa opustiť Levitu, dokiaľ žiješ na svojej pôde, po všetky svoje dni. 20 Keď Jahve, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti sľúbil, a ty zvoláš: "Jedol by som mäso," lebo si zatúžil jesť mäso, môžeš jesť mäso, koľko sa ti zažiada. 21 Ak miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, ako sídlo svojho mena, bude od teba príliš ďaleko, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti dá Jahve, ako som ti prikázal; môžeš jesť vo svojich mestách, koľko sa ti zapáči, 22 ale budeš ho jesť tak, ako sa jedáva mäso z gazely alebo z jeleňa; môžete ho jesť spolu, tak nečistý, ako čistý. 23 Len sa chráň, aby si nejedol krv, lebo krv je duša a ty nesmieš jesť dušu s mäsom! 24 Nebudeš ju jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu. 25 Nebudeš ju jesť, aby si bol šťastný ty a tvoj syn po tebe, keď budeš konať, čo je správne v Jahveho očiach. 26 Ale to posvätné, čo máš darovať, a dary, ktoré si sľúbil, vezmeš a prinesieš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve. 27 Tam na oltári Jahveho, svojho Boha, pripravíš svoje celopaly, mäso a krv. Krv tvojich obiet bude vyliata na oltár Jahveho, tvojho Boha, a ty zješ mäso. 28 Starostlivo zachovávaj a počúvaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe naveky, keď budeš robiť, čo je dobré a správne v očiach Jahveho, tvojho Boha.

Proti kanaánskej modloslužbe

29 Keď Jahve, tvoj Boh, vyhubí pred tebou národy, ku ktorým ideš, aby si si ich podmanil, a keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine,
30 po ich vyhubení pred tebou sa chráň, aby si neuviazol v osídle nasledujúc ich príklad, aby si nevyhľadával ich bohov hovoriac: "Ako tieto národy slúžili svojim bohom? Aj ja tak budem robiť." 31 Voči Jahvemu, svojmu Bohu, si tak počínať nebudeš. Lebo Jahvemu sa toto všetko hnusí a nenávidí, čo ony robili pre svojich bohov: ony dokonca aj svojich synov a svoje dcéry spaľujú ohňom na obetu pre svojich bohov!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk