Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

11. kapitola

Skúsenosť Izraela

1 Budeš milovať Jahveho, svojho Boha, a po všetky dni zachovávať jeho zákony, zvyky a prikázania.
2 Vy dnes predsa poznáte to, čo vaši synovia nepoznali a nevideli – ponaučenia Jahveho, vášho Boha, jeho veľkosť, jeho mocnú ruku a vystreté rameno, 3 znamenia a skutky, ktoré urobil uprostred Egypta, proti egyptskému kráľovi faraónovi a proti celej jeho krajine, 4 čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a jeho vozom, keď ich zalial vodami Trstinového mora, keď vás prenasledovali a Jahve ich zničil až do tohto dňa; 5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto miesto; 6 čo urobil Datanovi a Abiramovi, synom Rubenovho syna Eliaba, keď zem otvorila svoju tlamu a pohltila ich uprostred celého Izraela s ich rodinami, s ich stanmi a so všetkým, čo mali. 7 Vy ste na vlastné oči videli toto veľké Jahveho dielo, ktoré urobil.

Prisľúbenia a výstrahy

8 Zachovávajte všetky prikázania, ktoré vám dnes prikazujem, aby ste sa stali silnými a vstúpili do krajiny, do ktorej tiahnete, aby ste ju zaujali,
9 a aby ste dlho žili na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil vašim otcom a ich potomkom, zem oplývajúcu mliekom a medom. 10 Pretože krajina, do ktorej vstupuješ, aby si ju zaujal, nie je ako Egyptská krajina, z ktorej ste vyšli, kde po zasiatí semena bolo nutné zavlažovať nohou ako zeleninovú záhradu. 11 Ale krajina, ktorú idete zaujať, je krajina vrchov a dolín, ktorá pije vodu z nebeského dažďa. 12 O túto krajinu sa stará Jahve, tvoj Boh: oči Jahveho, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roka. 13 Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes prikazujem, a milovať Jahveho, svojho Boha, a slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 14 tak dám vašej zemi dážď v pravý čas, jesenný i jarný dážď, a ty budeš môcť zobrať svoje obilie, svoje nové víno a svoj olej, 15 a dám na tvojom poli trávu pre tvoj statok; a ty budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo omámiť – poblúdili by ste, slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im; 17 a Jahveho hnev by vzplanul proti vám, on by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, pôda by nevydala svoje plody a vy by ste rýchle pohynuli v tej šťastnej krajine, ktorú vám Jahve dáva.

Záver

18 Tieto moje slová si vložte do svojho srdca a do svojej duše, priviažte si ich na ruku ako znak, majte ich ako čelenku medzi svojimi očami.
19 Učte ich svoje deti, opakujte im ich, či sedíš vo svojom dome, či ideš cestou, či si líhaš alebo vstávaš. 20 Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány, 21 aby sa rozmnožili vaše dni i dni vašich detí na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil dať vašim otcom na tak dlho, kým nebesia budú nad zemou. 22 Lebo ak budete bedlivo zachovávať všetky tieto príkazy, ktoré vám prikazujem plniť: milovať Jahveho, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách a jeho sa pridŕžať, 23 Jahve vyženie pred vami všetky tieto národy a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie, ako ste vy. 24 Každé miesto, na ktoré stúpi chodidlo vašej nohy, bude vaše; vaše územie sa bude rozprestierať od púšte, od Libanonu, od Rieky, rieky Eufratu, až po Západné more. 25 Nikto pred vami neobstojí, Jahve, váš Boh, rozšíri strach a hrôzu z vás na celú krajinu, do ktorej vkročíte, ako vám povedal. 26 Pozri! Dnes kladiem pred vás požehnanie a kliatbu. 27 Požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Jahveho, svojho Boha, ktoré vám dnes prikazujem, 28 kliatbu, ak nebudete poslúchať príkazy Jahveho, svojho Boha, ale vzdialite sa z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. 29 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, vovedie do krajiny, do ktorej vstupuješ, aby si ju zaujal, dáš požehnanie na vrch Garizim a kliatbu na vrch Ebal. 30 (Tieto vrchy sú na druhej strane Jordánu, naproti Gilgalu, pri dube Moreho, za cestou k západu slnka, ležiacou na území Kanaáncov, ktorí bývajú v Arabe.) 31 Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vošli zaujať krajinu, ktorú vám dáva Jahve, váš Boh. Zaujmete ju a usadíte sa v nej 32 a zachováte a uvediete do života všetky zákony a zvyky, ktoré vám dnes vyhlasujem.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk