Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

9. kapitola

Danielova modlitba

1 V prvom roku Daria, syna Artaxerxovho, z médskeho rodu, ktorý bol kráľom nad Chaldejským kráľovstvom,
2 v prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som sa usiloval pochopiť z Písma počet rokov, ktoré mali uplynúť nad jeruzalemskými zrúcaninami podľa Jahveho slov prorokovi Jeremiášovi, totiž sedemdesiat rokov. 3 Obrátil som sa na Pána Boha s úpenlivou modlitbou a prosbami, s pôstom, vo vrecovine a v popole. 4 Modlil som sa k Jahvemu, svojmu Bohu, vyznávajúca: "Ach, môj Pane, veľký a hrozný Boh, verný zmluve a priaznivý tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. 5 Zhrešili sme, počínali sme si hriešne a bezbožne, vzbúrili sme sa, odvrátili sme sa od tvojich prikázaní a od tvojich nariadení. 6 Neposlúchali sme tvojich sluhov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. 7 Pane, ty máš pravdu, nám sa treba hanbiť, ako práve v dnešný deň, nám Júdovcom, jeruzalemským obyvateľom a všetkým Izraelcom, blízkym i vzdialeným vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktorej sa dopustili voči tebe. 8 Jahve, hanba padá na nás, na našich kráľov, na naše kniežatá a na našich otcov, lebo sme zhrešili proti tebe. 9 Pán, náš Boh, je milosrdný a odpúšťa, hoci sme sa vzbúrili proti nemu 10 a neposlúchali sme hlas Jahveho, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho zákony, ktoré nám dal prostredníctvom svojich sluhov, prorokov. 11 Celý Izrael prestúpil tvoj Zákon, odvrátil sa a neposlúchal tvoj hlas, a tak dopadla na nás hrozná kliatba, napísaná v Zákone Mojžiša, Božieho sluhu – lebo sme zhrešili proti nemu. 12 On splnil všetko, čo vyhlásil proti nám a proti našim vládcom, ktorí nás spravovali: priviedol na nás také veľké nešťastie, akého nebolo pod celým nebom, ale stalo sa v Jeruzaleme. 13 Celé toto nešťastie prišlo na nás, ako je predpovedané v Mojžišovom Zákone, ale my sme neuprosili Jahveho, nášho Boha. Neodvrátili sme sa od svojich hriechov, nepamätali sme, že si verný svojmu slovu. 14 Ale Jahve bol pamätlivý a teraz zoslal toto nešťastie na nás. Jahve, náš Boh, je spravodlivý vo všetkom, čo urobil, ale my sme ho neposlúchali. 15 A teraz ty, Pán, náš Boh, ktorý si pevnou rukou vyviedol svoj ľud z Egyptskej krajiny a tým si získal chýr, ktorý trvá doteraz, my sme zhrešili, páchali sme zlo. 16 Pane, pre všetky tvoje spasiteľné skutky prosíme, odvráť svoj hrozný hnev od svojho mesta Jeruzalema, od svojho svätého vrchu. Lebo pre naše hriechy a pre viny našich otcov Jeruzalem a tvoj ľud sú predmetom posmechu všetkých našich susedov. 17 Vypočuj teraz, Bože náš, modlitby svojho sluhu a jeho úpenlivé prosby. Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. 18 Pozorne počúvaj, Bože môj, pozorne si prezri naše spustošené kraje a mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno. Lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, keď pred tebou pokorne prednášam svoje prosby, ale na tvoje hojné milosrdenstvo. 19 Pane, počuj, Pane, odpusť, Pane, počúvaj a zakroč! Kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj. Veď tvoje meno sa vzýva nad tvojím mestom i nad tvojím ľudom."

Anjel Gabriel vysvetľuje proroctvo

20 Ešte som hovoril, modlil som sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu a pokorne prednášal svoje prosby pred Jahvem, svojím Bohom, za svätý vrch svojho Boha,
21 ešte som sa teda modlil, keď ku mne rýchlo priletela ten Gabriel, ktorého som videl na počiatku vo videní, a dotkol sa ma v čase večernej obety. 22 Jasne sa mi prihovoril a povedal: "Daniel, prišiel som ťa dôkladne poučiť. 23 Keď si sa začal modliť, zaznelo slovo a ja som ti ho prišiel oznámiť, lebo ty si Boží miláčik. Dávaj dobrý pozor na slovo, usiluj sa pochopiť videnie: 24 Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto. Vtedy bude zastavená vzbura, bude koniec hriechu, budú odpykané viny, bude zavedená večná spravodlivosť, bude uskutočnené videnie a proroctvo a bude pomazaný svätý svätých. 25 Vedz teda a rozumej: Od tej chvíle, keď vyjde slovo: "Nech sa vrátia a nech znovu vybudujú Jeruzalem" až po Pomazané knieža bude sedem týždňov. Potom šesťdesiatdva týždňov zostane obnovený a znovu vybudovaný s námestiami a hradbami, to aj za ťažkých čias. 26 Po tých šesťdesiatich dvoch týždňoch pomazaný bude zabitý a nebude mať nástupcu. Hordy votrelého kniežaťa zničia mesto i svätyňu. Koniec toho bude záplava a potom až do konca vojny bude trvať predurčené pustošenie. 27 Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň. A v polovici toho týždňa zastaví krvavé i nekrvavé obety. V krídle Chrámu bude postavená ohavná modla až do konca, až do lehoty ustanovenej pre pustošiteľa."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk