Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Videnie zvierat

1 V prvom roku babylonského kráľa Baltazára Daniel mal na svojom lôžku sen, videnie mu prešlo hlavou. Potom svoj sen napísal a tu jeho správa začína:
2 Ja, Daniel, vo svojom nočnom videní hľadel som uprene a videl som veľké more, rozbúrené štyrmi nebeskými vetrami. 3 Z mora sa vynorili štyri obrovské zvery, jeden odlišný od druhého. 4 Prvý bol ako lev, ale mal orlie krídla. Kým som hľadel, krídla mu boli odňaté, bol zdvihnutý zo zeme, postavený na nohy ako človek a bola mu daná ľudská myseľ. 5 Potom som videl druhého zvera, celkom iného, podobného medveďovi. Bol spola prikrčený a mal tri rebrá v tlame medzi zubami. Dostal rozkaz: "Vstaň, požer veľa mäsa!" 6 Potom, ako som tak hľadel, videl som ďalšieho zvera ako leoparda, so štyrmi vtáčími krídlami na chrbte. Zver mal štyri hlavy a dostal zvrchovanú moc. 7 Potom som videl v nočných videniach, ako sa objavil štvrtý zver, hrôzostrašný a náramne silný. Mal veľké železné zubiská. Žral, drvil a zvyšok pošliapal nohami. Bol odlišný od predošlých zverov a mal desať rohov. 8 Zakiaľ som pozoroval tie rohy, videl som, ako vyrástol medzi nimi ďalší roh, malý, a ten vytrhol tri predošlé rohy. A na tom rohu boli oči ako ľudské oči, aj ústa, ktoré hovorili spupné slová.

Videnie Pradávneho a Syna človeka

9 Zakiaľ som sa ďalej pozeral, zrazu boli postavené tróny a Pradávny si zasadol. Jeho šat bol biely ako sneh, vlasy na jeho hlave ako najčistejšia vlna. Ohnivé plamene boli mu trónom s kolesami z blčiaceho ohňa.
10 Ohnivá rieka prúdila, vytekala spopred neho. Tisíce tisícov mu slúžili, desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Zasadol súd, otvorili knihy. 11 Díval som sa ďalej, lebo ten roh kričal spupné reči, a zakiaľ som pozeral, zver bol zabitý, jeho mŕtvola zničená, hodená na oheň a spálená. 12 Ostatným zverom bola vzatá moc, ale dostali určenú lehotu života, každý svoj čas. 13 Díval som sa ďalej v nočných videniach: Videl som na nebeských oblakoch prichádzať kohosi ako Syna človeka. Prišiel až k Pradávnemu a bol mu predstavený. 14 Pradávny mu dal moc, slávu a kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a reči. Jeho moc je moc večná, nikdy nepominie, jeho kráľovstvo nikdy nezanikne.

Vysvetlenie videnia

15 Ja, Daniele, bol som tým zdesený, poplašený videniami, ktoré mi prešli hlavou.
16 Pristúpil som k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho, čo to všetko znamená. On mi odpovedal a vysvetlil mi všetko: 17 "Tieto obrovské zvery, počtom štyri, sú štyri kráľovstvá, ktoré povstanú zo zeme. 18 Ale svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia si kráľovstvo naveky, na večné veky." 19 Potom som chcel vedieť, čo znamenal štvrtý zver, odlišný od všetkých ostatných, náramne hrozný, zubiská mal železné a pazúry bronzové, žral a drvil a zvyšok pošliapal nohami. 20 Chcel som vedieť tiež o tých desiatich rohoch, ktoré mal na hlave, a o ďalšom rohu, ktorý vyrástol a pred ktorým padli tri predošlé, a ten mal oči a ústa, ktoré hovorili spupné reči a zdal sa väčší ako ostatné rohy. 21 Kým som sa díval, tento roh viedol vojnu proti svätým a prevládal ich, 22 dokiaľ neprišiel Pradávny, ktorý prisúdil právo svätým Najvyššieho a kým nenastal čas, keď mali zaujať kráľovstvo svätí. 23 On mi dal túto odpoveď: "Štvrtý zver znamená, že bude štvrté kráľovstvo na zemi, odlišné od všetkých predošlých kráľovstiev. Pohltí celú zem, pošliape ju a rozdrví. 24 Tých desať rohov znamená, že z toho kráľovstva povstane desať kráľov a po nich povstane ešte iný. Ten bude odlišný od predošlých a zosadí troch kráľov. 25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude zamýšľať zmeniť časy sviatkov i Zákon a budú mu oddaní do rúk svätí na jeden čas, na dva časy a na pol času. 26 Ale súd zasadne a zbaví ho moci, ktorá bude zničená a zrušená navždy. 27 Kráľovská hodnosť, moc a všetky veľké ríše pod nebom budú odovzdané ľudu svätých Najvyššieho. Jeho kráľovská moc je večná moc a všetky mocnárstva budú slúžiť jemu a jeho poslúchať." 28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, moje myšlienky veľmi znepokojili, zbledol som v tvári a toto všetko som si zachoval v srdci.