Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Videnie zvierat

1 V prvom roku babylonského kráľa Baltazára Daniel mal na svojom lôžku sen, videnie mu prešlo hlavou. Potom svoj sen napísal a tu jeho správa začína:
2 Ja, Daniel, vo svojom nočnom videní hľadel som uprene a videl som veľké more, rozbúrené štyrmi nebeskými vetrami. 3 Z mora sa vynorili štyri obrovské zvery, jeden odlišný od druhého. 4 Prvý bol ako lev, ale mal orlie krídla. Kým som hľadel, krídla mu boli odňaté, bol zdvihnutý zo zeme, postavený na nohy ako človek a bola mu daná ľudská myseľ. 5 Potom som videl druhého zvera, celkom iného, podobného medveďovi. Bol spola prikrčený a mal tri rebrá v tlame medzi zubami. Dostal rozkaz: "Vstaň, požer veľa mäsa!" 6 Potom, ako som tak hľadel, videl som ďalšieho zvera ako leoparda, so štyrmi vtáčími krídlami na chrbte. Zver mal štyri hlavy a dostal zvrchovanú moc. 7 Potom som videl v nočných videniach, ako sa objavil štvrtý zver, hrôzostrašný a náramne silný. Mal veľké železné zubiská. Žral, drvil a zvyšok pošliapal nohami. Bol odlišný od predošlých zverov a mal desať rohov. 8 Zakiaľ som pozoroval tie rohy, videl som, ako vyrástol medzi nimi ďalší roh, malý, a ten vytrhol tri predošlé rohy. A na tom rohu boli oči ako ľudské oči, aj ústa, ktoré hovorili spupné slová.

Videnie Pradávneho a Syna človeka

9 Zakiaľ som sa ďalej pozeral, zrazu boli postavené tróny a Pradávny si zasadol. Jeho šat bol biely ako sneh, vlasy na jeho hlave ako najčistejšia vlna. Ohnivé plamene boli mu trónom s kolesami z blčiaceho ohňa.
10 Ohnivá rieka prúdila, vytekala spopred neho. Tisíce tisícov mu slúžili, desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Zasadol súd, otvorili knihy. 11 Díval som sa ďalej, lebo ten roh kričal spupné reči, a zakiaľ som pozeral, zver bol zabitý, jeho mŕtvola zničená, hodená na oheň a spálená. 12 Ostatným zverom bola vzatá moc, ale dostali určenú lehotu života, každý svoj čas. 13 Díval som sa ďalej v nočných videniach: Videl som na nebeských oblakoch prichádzať kohosi ako Syna človeka. Prišiel až k Pradávnemu a bol mu predstavený. 14 Pradávny mu dal moc, slávu a kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a reči. Jeho moc je moc večná, nikdy nepominie, jeho kráľovstvo nikdy nezanikne.

Vysvetlenie videnia

15 Ja, Daniele, bol som tým zdesený, poplašený videniami, ktoré mi prešli hlavou.
16 Pristúpil som k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho, čo to všetko znamená. On mi odpovedal a vysvetlil mi všetko: 17 "Tieto obrovské zvery, počtom štyri, sú štyri kráľovstvá, ktoré povstanú zo zeme. 18 Ale svätí Najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia si kráľovstvo naveky, na večné veky." 19 Potom som chcel vedieť, čo znamenal štvrtý zver, odlišný od všetkých ostatných, náramne hrozný, zubiská mal železné a pazúry bronzové, žral a drvil a zvyšok pošliapal nohami. 20 Chcel som vedieť tiež o tých desiatich rohoch, ktoré mal na hlave, a o ďalšom rohu, ktorý vyrástol a pred ktorým padli tri predošlé, a ten mal oči a ústa, ktoré hovorili spupné reči a zdal sa väčší ako ostatné rohy. 21 Kým som sa díval, tento roh viedol vojnu proti svätým a prevládal ich, 22 dokiaľ neprišiel Pradávny, ktorý prisúdil právo svätým Najvyššieho a kým nenastal čas, keď mali zaujať kráľovstvo svätí. 23 On mi dal túto odpoveď: "Štvrtý zver znamená, že bude štvrté kráľovstvo na zemi, odlišné od všetkých predošlých kráľovstiev. Pohltí celú zem, pošliape ju a rozdrví. 24 Tých desať rohov znamená, že z toho kráľovstva povstane desať kráľov a po nich povstane ešte iný. Ten bude odlišný od predošlých a zosadí troch kráľov. 25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude zamýšľať zmeniť časy sviatkov i Zákon a budú mu oddaní do rúk svätí na jeden čas, na dva časy a na pol času. 26 Ale súd zasadne a zbaví ho moci, ktorá bude zničená a zrušená navždy. 27 Kráľovská hodnosť, moc a všetky veľké ríše pod nebom budú odovzdané ľudu svätých Najvyššieho. Jeho kráľovská moc je večná moc a všetky mocnárstva budú slúžiť jemu a jeho poslúchať." 28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, moje myšlienky veľmi znepokojili, zbledol som v tvári a toto všetko som si zachoval v srdci.