Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

6. kapitola

1 Dárius Méd zaujal kráľovstvo vo veku šesťdesiatdva rokov.

Žiarlivosť satrapov

2 Dariovi sa zapáčilo ustanoviť nad kráľovstvom stodvadsať satrapov pre celé kráľovstvo
3 a nad nimi troch najvyšších ministrov, z ktorých jedným bol Daniel; týmto mali satrapovia vydávať počet, aby kráľ neutrpel škodu. 4 Daniel tak vynikal nad ministrov a satrapov svojimi mimoriadnymi schopnosťami, že ho kráľ zamýšľal postaviť nad celé kráľovstvo. 5 Vtedy najvyšší ministri a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu za spravovanie kráľovstva, ale nemohli nájsť na ňom nijaký dôvod ani chybu, taký bol verný. Nakoľko nebolo možno nájsť na ňom dôvod na obžalobu ani chybu, 6 títo chlapi si povedali: "Proti tomuto Danielovi nemožno nájsť nijakú zámienku na obžalobu, ak ju len proti nemu nenájdeme v náboženstve jeho Boha." 7 Potom ministri a satrapovia naliehali na kráľa a povedali mu: "Ó, kráľ Dárius, ži naveky! 8 My všetci, ministri kráľovstva, miestodržitelia, satrapovia, radcovia a prefekti, sme sa na rade uzniesli požiadať, aby kráľ vydal nariadenie, ktorým by ustanovil nasledujúci prísny zákaz: každý človek, ktorý po tridsať dní prednesie prosbu akémukoľvek bohu alebo človekovi okrem teba, ó, kráľ, bude hodený do jamy s levmi. 9 Ó, kráľ, teraz vydaj ten zákaz, a to na písme, a podpíš ho, aby sa nemohol zmeniť a nemohol byť odvolaný, lebo zákon Médov a Peržanov je nezmeniteľný." 10 Vtedy kráľ Dárius vydal to nariadenie, a tým zákaz uzákonil.

Danielova modlitba

11 Keď sa Daniel dozvedel, že ten výnos bol vydaný, odišiel domov. Okná jeho hornej izby sa otvárali smerom k Jeruzalemu a tam trikrát denne kľačieval na kolenách, modliac sa a oslavujúc Boha, ako to robieval predtým.
12 Jeho nepriatelia čakali na príležitosť, aby prichytili Daniela. Pristihli ho, ako sa modlil a vzýval svojho Boha. 13 Potom išli ku kráľovi a pripomenuli mu kráľovský výnos: "Ó, kráľ, či si nepodpísal výnos, podľa ktorého každý človek, čo po tridsať dní prednesie prosbu akémukoľvek bohu alebo človekovi okrem teba, bude hodený do jamy s levmi?" Kráľ odpovedal: "Výnos je platný podľa zákonov Médov a Peržanov a ten je nezmeniteľný." 14 Nato povedali kráľovi: "Daniel, jeden z judských zajatcov, nedbá na teba, ó, kráľ, ani na zákaz, ktorý si podpísal, ale trikrát denne prednáša modlitby svojmu Bohu." 15 Keď kráľ počul tieto slová, veľmi sa nad tým zarmútil. Usiloval sa vymyslieť spôsob, ako Daniela zachrániť, a až do západu slnka sa snažil nájsť východisko. 16 Ale tí ľudia znovu naliehali na kráľa slovami: "Uvedom si, ó, kráľ, Médi a Peržania majú zákon, že sa nesmie zmeniť nijaký zákon alebo výnos vydaný kráľom."

Daniela hodia levom

17 Vtedy kráľ rozkázal, aby Daniela predviedli a hodili do jamy s levmi. Kráľ povedal Danielovi: "Tvoj Boh, ktorému vytrvalo slúžiš, ťa zachráni."
18 Priniesli kameň a položili ho na otvor jamy. Kráľ ho zapečatil svojím pečatným prsteňom a pečatnými prsteňmi svojich veľmožov, aby sa nič nemohlo zmeniť v Danielovej veci. 19 Kráľ odišiel do svojho paláca, noc strávil v pôste, nedal si priviesť súložnice, ani nemohol zaspať. 20 Na svitaní, len čo sa rozvidnelo, kráľ vstal a ponáhľal sa k jame s levmi. 21 Keď prišiel k jame, volal na Daniela úzkostlivým hlasom: "Daniel, sluha živého Boha, vládal ťa ten Boh, ktorému vytrvalo slúžiš, zachrániť od levov?" 22 Daniel odpovedal kráľovi: "Ó, kráľ, ži naveky! 23 Môj Boh poslal svojho anjela, ktorý zavrel tlamy levov, takže mi neublížili, lebo Boh videl, že som nevinný. Ale ani proti tebe, ó, kráľ, som nespáchal nič zlé." 24 Kráľ sa veľmi zaradoval a rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Vytiahli teda Daniela z jamy a nenašli na ňom nijaké poranenie, lebo sa spoliehal na svojho Boha. 25 Kráľ rozkázal, aby doviedli tých ľudí, čo obžalovali Daniela, dal ich hodiť do jamy s levmi aj s ich deťmi a s ich ženami. Ešte ani nedopadli na dno jamy, už sa levy vrhli na nich a rozdrúzgali im kosti.

Kráľovo vyznanie viery

26 Vtedy kráľ Dárius napísal všetkým národom, ľudu každej reči po celom svete: "Nech sa vám rozhojní pokoj!
27 Nech sa ľud v celej mojej ríši bojí Danielovho Boha a nech si ho uctieva! Lebo on je živý Boh, on žije naveky. Jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené, jeho moc nebude mať konca. 28 On je spasiteľ a záchranca konajúci znamenia a divy na nebi i na zemi. On zachránil Daniela z moci levov." 29 Sám Daniel požíval veľkú vážnosť počas kraľovania Daria i počas kraľovania Kýra, Peržana.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk