Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Daniel a Belovi kňazi

1 Kráľ Astyages odišiel k svojim otcom a po ňom na kráľovský trón nastúpil Kýros Peržan.
2 Daniel bol dôverníkom kráľa, ktorý si ho ctil viac ako svojich ostatných priateľov. 3 Babylončania mali modlu menom Bele, ktorej obetovali denne dvanásť vriec jemnej múky, štyridsať oviec a šesť súdkov vína. 4 Aj kráľ ju uctieval a každý deň sa jej chodieval klaňať. Ale Daniel sa klaňal svojmu Bohu. 5 Kráľ sa ho pýtal: "Prečo sa neklaniaš Belovi?" Ten mu odpovedal: "Ja neverím v modly urobené ľudskou rukou, ale len v živého Boha, ktorý stvoril nebo i zem a má vládu nad všetkými ľuďmi." 6 Kráľ nato: "Myslíš, že Bel nie je živý boh? Nevidíš, koľko toho poje a vypije každý deň?" 7 Daniel odpovedal so smiechom: "Nemýľ sa, ó, kráľ, tento Bel je znútra blato a zvonku bronz a nikdy nič nejedol ani nepil." 8 Kráľ sa nahneval. Zavolal Belových kňazov a povedal im: "Ak mi nepoviete, kto poje všetky tieto potraviny, musíte zomrieť. Ale ak dokážete, že to je Bel, Daniel musí zomrieť, lebo sa rúhal Belovi." 9 Daniel povedal kráľovi: "Nech sa stane podľa tvojho slova!" Belových kňazov bolo sedemdesiat, nerátajúc ženy a deti. 10 Potom išiel kráľ s Danielom do Belovho chrámu. 11 Belovi kňazi mu povedali: "My vyjdeme von, ty, ó, kráľ, daj predložiť jedlo, namiešať a podať víno. Potom daj zamknúť dvere a zapečať ich svojím prsteňom. Keď prídeš zajtra ráno a nenájdeš, že Bel všetko pojedol, nech zomrieme my, inak nech zomrie Daniel, ktorý luhal proti nám." 12 Nerobili si starosti, lebo pod obetným stolom mali spravený tajný vchod, cez ktorý vždy prichádzali a odnášali obety. 13 Keď vyšli von a kráľ dal predložiť jedlá Belovi, 14 Daniel rozkázal svojim sluhom priniesť popol a posypať ním celú podlahu chrámu v kráľovej prítomnosti. Potom vyšli von, zamkli dvere a zapečatili ich kráľovským prsteňom a odišli. 15 V noci vošli kňazi ako obyčajne, so svojimi ženami a deťmi, a všetko pojedli a popili a potom vyšli von. 16 Kráľ vstal veľmi zavčasu a Daniel takisto. 17 Kráľ sa ho spýtal: "Sú pečate neporušené, Daniel?" "Sú neporušené, ó, kráľ," odpovedal on. 18 Hneď, ako otvorili dvere, kráľ sa pozrel na stôl a hlasne skríkol: "Veľký si, Bel! V tebe niet podvodu!" 19 Daniel sa zasmial, zadržal kráľa, aby nevkročil dnu, a povedal mu: "Pozri na podlahu a všimni si, čie sú to stopy nôh!" 20 "Vidím šľapaje chlapov, žien a detí," povedal kráľ. 21 Vtedy sa kráľ rozhneval a dal pochytať kňazov i so ženami a deťmi. Museli mu ukázať tajné dvere, ktorými vchádzali a poodnášali, čo bolo na stole. 22 Kráľ ich dal pozabíjať a Bela vydal Danielovi, ktorý modlu zrútil aj s jeho chrámom.

Daniel zabíja obrovského hada

23 V Babylone mali obrovského hada, ktorému Babylončania vzdávali božskú úctu.
24 Kráľ povedal Danielovi: "Vari nepovieš, že je z bronzu? Pozri: ten je živý, je a pije. O tomto nemôžeš povedať, že to nie je živý boh. Klaňaj sa mu teda!" 25 Daniel odpovedal: "Ja sa klaniam Pánovi, svojmu Bohu, lebo on je živý Boh. Ó, kráľ, daj mi splnomocnenie a ja zabijem tohto hada bez meča a bez drúka." 26 Kráľ povedal: "Dávam ti splnomocnenie." 27 Vtedy Daniel vzal smolu, loj a chlpy, všetko spolu usmažil, narobil gule a hodil hadovi do pysku. Ten ich pohltal a roztrhol sa. Daniel vyhlásil: "Pozrite, čomu sa klaniate!" 28 Keď Babylončania o tom počuli, rozzúrili sa a postavili sa proti kráľovi. Kričali: "Kráľ sa stal Židom: dovolil zrútiť Bela, nechal pobiť hada a kňazov dal povraždiť." 29 Išli povedať kráľovi: "Vydaj nám Daniela, inak zabijeme teba a tvoju rodinu!" 30 Kráľ videl, že naň mocne naliehajú, a pod nátlakom im vydal Daniela.

Daniel v jame s levmi

31 Hodili ho do jamy s levmi, kde zostal šesť dní.
32 V jame bolo sedem levov, ktorým dávali denne dvoch chlapov a dve ovce. Vtedy im však nedali nič, aby zožrali Daniela. 33 Vtedy žil v Judei prorok Habakuk. Práve navaril jedlo, nakrájal chlieb na misu a vyberal sa na pole zaniesť to žencom, 34 keď mu Pánov anjel povedal: "Zanes to jedlo, ktoré máš so sebou, do Babylonu Danielovi v jame s levmi!" 35 Habakuk odpovedal: "Pán môj, v Babylone som nikdy nebol a neviem, kde je tá jama s levmi." 36 Pánov anjel ho chytil za temeno hlavy a rýchlosťou vetra ho zaniesol za vlasy do Babylonu, kde ho postavil na okraj jamy s levmi. 37 Habakuk zakričal: "Daniel, Daniel, tu máš obed, ktorý ti posiela Boh." 38 Vtedy Daniel zvolal: "Spomenul si si na mňa, Bože môj. Ty nikdy neopúšťaš tých, čo ťa milujú." 39 Daniel vstal a jedol, zakiaľ Pánov anjel ihneď zaniesol Habakuka do jeho krajiny. 40 Na siedmy deň prišiel kráľ žialiť za Danielom. Ale keď došiel k jame a nazrel dnu, videl tam Daniela pokojne sedieť. 41 Vtedy hlasno skríkol: "Veľký si, Pane, Danielov Bože! Niet iného Boha okrem teba!" 42 Dal vytiahnuť Daniela z jamy a dal do nej hodiť tých, čo ho chceli zahubiť. Levy ich hneď požrali pred jeho očami.