Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 A ja som stál pri ňom v prvom roku médskeho Daria a podporoval som ho a posilňoval. 2 Teraz ti oznámim pravdu:

Prvé vojny medzi Seleukovcami a Lagidovcami

"Ešte traja králi povstanú v Perzii a štvrtý prevýši bohatstvom všetkých. Keď ten rozšíri svoju moc svojím bohatstvom, zdvihne celý svet proti gréckemu kráľovstvu.
3 Povstane hrdinský kráľ, ktorý bude vládnuť nad veľkým kráľovstvom a bude robiť, čo sa mu zachce. 4 Ale len čo povstane, jeho kráľovstvo sa rozpadne a rozdelí na štyri strany sveta, ale nie jeho potomkom, ani jeho nástupcovia nebudú mať moc, ako mal on, lebo jeho kráľovstvo bude vytrhnuté s koreňmi a dané iným, nie jeho potomkom. 5 Potom zmocnie kráľ juhu, ale jeden z jeho vojvodcov bude ešte omnoho mocnejší ako on a bude vládnuť nad väčším kráľovstvom, ako je jeho. 6 Po niekoľkých rokoch uzavrú zmluvu a dcéra južného kráľa bude vydatá za severného kráľa na posilnenie dohody. Ale si neudrží vplyv a jej potomstvo nebude mať budúcnosť. Všetci budú vydaní na smrť: ona a jej sprievod, jej dieťa a tiež jej manžel. 7 Časom iný výhonok vyrazí z jej koreňov a postaví sa na otcovo miesto, prenikne cez obranu severného kráľa do jeho pevností a zvíťazí nad jeho ľudom. 8 Do Egypta odnesie ako korisť aj ich bohov, liate modly a vzácne zlaté a strieborné nádoby. Potom niekoľko rokov nechá severného kráľa na pokoji. 9 Ten potom napadne južné kráľovstvo, ale vráti sa do svojej zeme. 10 Jeho synovia sa vzchopia a zhromaždia veľkú hordu vojakov. Jeden z nich vyrazí ako nezastaviteľná záplava, prejde celou krajinou a napadne aj nepriateľskú pevnosť. 11 Kráľ juhu sa rozhorčene vydá do boja proti severnému kráľovi, ktorý postaví veľkú hordu vojska, ale to padne do rúk južnému kráľovi. 12 On po porážke tých hor veľmi spyšnie a dá povraždiť desaťtisíce, ale tým ešte nezvíťazí. 13 Vráti sa severný kráľ, lebo postaví ešte väčšie hordy ako predošlé a po rokoch sa dá na pochod s veľkým vojskom a s početnými vozmi. 14 V tých časoch mnohí povstanú proti južnému kráľovi a násilní ľudia z tvojho ľudu sa zdvihnú, aby splnili proroctvá, ale padnú. 15 Nato pritiahne severný kráľ, navŕši obliehacie valy a zaujme opevnené mesto. Južné vojská neodvolajú, vybrané voje nebudú mať silu postaviť sa na odpor. 16 Votrelec bude robiť, čo sa mu zachce, a nik mu nebude vládať odporovať. Usadí sa v nádhernej krajine, Palestíne, vystavenej jeho nivočeniu. 17 Zaumieni si zmocniť sa celého južného kráľovstva, ale potom s ním uzavrie zmluvu a dá mu svoju dcéru, aby ho zničil. Ale to sa nestane a svoj cieľ nedosiahne. 18 Potom sa obráti k pobrežiu a k ostrovom a obsadí mnohé, ale cudzí vojvodca urobí koniec jeho hanobnému vyčíňaniu, za čo sa on nebude môcť odplatiť. 19 Nato sa obráti na pevnosti vlastnej krajiny. Tam ho stihne nešťastie, bude zhodený a viac ho nebude vidno. 20 Na jeho miesto nastúpi iný, ktorý pošle svojho vyberača do Jeruzalema, perly kráľovstva. Aj tento kráľ bude zakrátko zlomený, ale nie verejne alebo vo vojne.

Antiochos Epifanes

21 Na jeho miesto nastúpi opovrhovaný človek, ktorému kráľovskú hodnosť nedajú, ale sám sa zákerne zmocní kráľovstva v čase pokoja.
22 Zmetie pred sebou vojská a zlomí aj knieža zmluvy. 23 Svojimi spojenectvami sa podvodne pozdvihne a zmocnie, hoci bude mať za sebou málo ľudí. 24 Nebadane vnikne do najbohatších krajov provincie a bude robiť to, čo sa neodvážili robiť jeho otcovia ani jeho praotcovia: rozdelí svojim prívržencom lúpež, korisť a majetky. Bude snovať plány proti pevnostiam, ale len dočasne. 25 Jeho moc a odvaha ho zburcujú proti južnému kráľovi s veľkým vojskom. Južný kráľ sa však vrhne do boja s veľkou a nadmieru mocnou armádou, ale neodolá, lebo proti nemu sa budú snovať úklady. 26 Tí, čo jedia pri jeho stole, ho zničia. Jeho vojsko bude zmetené a mnohí padnú pozabíjaní. 27 Obaja králi zamýšľajú konať zlé a hoci si zasadnú k jednému stolu, budú si navzájom luhať, ale bez úspechu, lebo koniec nastane v určenom čase. 28 Nato sa jeden vráti domov s veľkým bohatstvom a s hnevom v srdci proti Svätej zmluve. Podľa toho bude konať a potom sa vráti do svojej krajiny. 29 V určenom čase sa znovu vrhne proti juhu, ale nebude mať úspech ako predtým. 30 Zo západu vyplávajú lode proti nemu a on sa zľakne. Vráti sa a bude zúriť proti Svätej zmluve a znovu podľa toho konať. Pozornosť venuje tým, ktorí opustili Svätú zmluvu. 31 Vojsko, ním poslané, znesvätí svätyňu i pevnosť, odstráni ustavičnú obetu a postaví tam ohavnú modlu. 32 Svojimi sľubmi narobí pokrytcov z tých, čo hrešia proti Zmluve, ale ľud, verný svojmu Bohu, ostane pevný a bude konať podľa toho. 33 Múdri ľudia v národe budú poučovať mnohých, ale istý čas budú padať mečom a ohňom, budú odvliekaní do zajatia a okrádaní o majetok. 34 Ako tak budú padať, dostanú trochu pomoci: hoci veľa tých, čo sa k nim pridajú, budú neúprimní. 35 Niektorí z múdrych padnú, aby medzi nimi boli takí, čo sú očistení, umytí a vybielení až do konečného času, lebo určený čas má ešte prísť. 36 Kráľ bude robiť, čo sa mu zachce. Bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha a proti Najvyššiemu Bohu vysloví neslýchané rúhania. Bude mať úspech, kým čas hnevu neskončí, lebo musí sa stať, čo bolo určené. 37 Nebude mať ohľad na bohov svojich otcovi, ani na Miláčka žien, nebude mať ohľad na nijakého iného boha, lebo seba samého vyvýši nad všetkých. 38 Namiesto toho bude uctievať boha pevností, boha, ktorého jeho otcovia nepoznali, bude ho uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotmi. 39 Za obhajcov pevností vezme ľudí cudzieho boha. Tých, ktorých si obľúbi, zahrnie poctami, ustanoví ich za správcov nad mnohými a podelí im pôdu za poplatok.

Koniec prenasledovateľa

40 V čase konca sa zrazí s ním kráľ juhu. Severný kráľ padne na neho ako víchor s vozmi, jazdcami a s mnohými loďami. Vpadne do krajín, zaplaví ich a preženie sa cez ne.
41 Dôjde aj do nádhernej krajiny, Palestíny, a desaťtisíce padnú. Ale všetky tieto krajiny prežijú jeho útoky, aj Edom, Moab a pozostatky Ammoncov. 42 Svoju ruku vystrie na krajiny; ani Egyptská krajina neunikne. 43 Zmocní sa pokladov zlata, striebra a všetkých cenností Egypta. Líbyjci a Etiópci budú tiahnuť v jeho sprievode. 44 Vtom ho prestrašia správy z východu a zo severu, preto vyrazí s veľkou zúrivosťou, aby znivočil a vyvraždil mnohých. 45 Svoje kráľovské stany postaví medzi morom a vrchom Svätej Nádhery. A tak dôjde ku svojmu koncu a nik mu nepríde na pomoc.