Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Videnie človeka v ľanovom odeve

1 V treťom roku perzského kráľa Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volal Baltazár, zjavené slovo, slovo pravdivé, o veľkých bojoch. Pozorne sledoval to slovo a jeho pochopenie dostal vo videní.
2 V tých dňoch ja, Daniel, kajal som sa tri týždne: 3 nejedol som chutný pokrm, mäso a víno som nevzal do úst, olejom som sa nepomazal, kým neprešli tri týždne. 4 Dvadsiateho štvrtého dňa prvého mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris, 5 pozrel som hore a tu som videl človeka, oblečeného do ľanového rúcha, boky prepásané opaskom z čistého zlata. 6 Telo mu žiarilo ako chryzolit, tvár sa blyšťala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, ramená a nohy ako jagavý bronz a keď začal hovoriť, jeho hlas sa ozýval ako hlas celého zástupu. 7 Toto videnie som videl ja, Daniel, sám, moji sprievodcovia videnie nevideli, lebo veľký strach padol na nich, ušli a skryli sa, 8 takže som zostal sám hľadieť na toto veľké videnie. Sily ma opustili, strašne som zbledol v tvári, zostal som celkom bez sily.

Zjavenie anjela

9 Počul som zvuk jeho slov, ale na hlas jeho slov padol som tvárou na zem vo vytržení.
10 Zrazu sa ma chopila akási ruka, zatriasla mnou a ja som sa zdvihol na kolená a oprel o dlane. 11 Povedal mi: "Daniel, Boží miláčik, pozorne sleduj, čo ti poviem! Vstaň, lebo ja som poslaný k tebe!" Keď mi povedal tieto slová, vstal som prestrašený. 12 On mi povedal: "Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol umŕtvovať pred svojím Bohom, aby si mohol veci chápať, tvoje prosby boli vyslyšané a ja som prišiel kvôli nim. 13 Anjelské knieža perzského kráľovstva sa mi postavilo na odpor a stálo proti mne dvadsaťjeden dní, ale Michala, jedno z prvých kniežat, vidiac, že som bol zadržaný kniežaťom perzských kráľov, prišiel mi na pomoc. 14 Prišiel som ti vysvetliť, čo sa stane tvojmu ľudu na konci dní. Lebo pre tie dni je ešte nové videnie." 15 Keď mi hovoril tieto slová, sklonil som tvár k zemi a onemel som. 16 Náhle ktosi ako človek sa mi dotkol perí. Vtedy som otvoril ústa a začal som hovoriť. Povedal som tomu, čo stál predo mnou: "Pán môj, pri tomto zjavení zmocnili sa ma úzkosti a zostal som bez sily. 17 Pane, ako by som sa ja, tvoj sluha, mohol odvážiť hovoriť s tebou, mojím Pánom? Veď ma sily opustili a dych sa mi zatajil." 18 Vtedy sa ma znovu dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a posilnil ma. 19 Povedal: "Neboj sa, Boží miláčik, pokoj s tebou, buď pevný a odvážny!" Keď tak so mnou hovoril, cítil som, že sa mi vrátili sily, a povedal som: "Hovor, Pán môj, lebo si mi dodal sily."

Prorocké zvestovanie

20 Vtedy mi povedal: "Vieš, prečo som prišiel k tebe? Najprv sa musím vrátiť, aby som bojoval proti perzskému kniežaťu. A keď s ním skončím, príde grécke knieža.
21 Ja ti však oznámim, čo je zapísané v Knihe pravdy. Nikto mi v tomto nepomáha, iba vaše knieža Michal."