Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Dávidov žalm

1 Dávid predniesol Jahvemu slová tejto piesne, keď ho Jahve oslobodil od všetkých jeho nepriateľov i zo Šaulovej ruky.
2 Povedal: Jahve, moja skala, nedobytná pevnosť, môj záchranca, 3 môj Boh, moje bralo, na ktorom nájdem útočište; môj štít, moja ochrana, môj pevný hrad. Môj spasiteľ, zachránil si ma pred násilím. 4 Vzývam Jahveho, hodného všetkej chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi. 5 Obkľúčili ma vlny smrti, desili ma Belialove prívaly; 6 šeol ma omotal svojimi putami, zovreli ma osídla smrti. 7 Vo svojej úzkosti som vzýval Jahveho, kričal som k svojmu Bohu; on počul môj hlas zo svojho chrámu, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. 8 Zem sa pohla a zatriasla, zachveli sa základy nebies, zatriasli sa, lebo sa nahneval. 9 Z nozdier sa mu valil dym, stravujúci oheň z jeho úst, vyletovalo z neho žeravé uhlie. 10 Naklonil nebesá a zostúpil s tmavými mrakmi pod nohami; 11 niesol sa na cherubovi a letel, ukázal sa na krídlach vetra. 12 Temnotou sa zastrel ako závojom, husté vodné mraky boli mu stanom. 13 Pred jeho bleskom trhali sa mračná a blčali ohnivé plamene. 14 Jahve zahrmel z neba, zadunel hlas Najvyššieho. 15 Vystrelil šípy a rozprášil ich, dal zažiariť blesku a zahnal ich. 16 Morské dná sa vynorili, odkryli sa základy zeme, keď zaburácala Jahveho hrozba, keď zadul dych jeho nozdier. 17 Vystrel ruku z výsosti a zachytil ma, vytiahol ma z hlbokých vôd, 18 oslobodil ma od mocných nepriateľov, od mojich protivníkov, silnejších odo mňa. 19 Oborili sa na mňa, keď ma stihlo nešťastie, ale Jahve mi bol oporou, 20 vyviedol ma na slobodu, zachránil ma, lebo ma miluje. 21 Jahve ma odmeňuje podľa mojej spravodlivosti, odpláca mi podľa čistoty mojich rúk, 22 lebo som dbal na Jahveho cesty a od svojho Boha som sa bezbožne neodvrátil. 23 Jeho príkazy mám stále na mysli, jeho nariadenia som nezavrhol; 24 som bezúhonný voči nemu a hriechu sa chránim. 25 Jahve ma odmeňuje podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty v jeho očiach. 26 Voči vernému si verný, voči bezúhonnému si bezúhonný, 27 voči čistému si čistý, ale neúprosný si voči zvrhlému. 28 Ty zachraňuješ ubiedený ľud a svojím pohľadom pokoruješ pyšných. 29 Ty si moje svetlo, Jahve, Jahve osvecuje moju temnotu. 30 S tebou prerazím hradbu, s mojím Bohom preskočím múr. 31 Aké dokonalé sú Božie cesty! Aké pravdivé sú Jahveho slová! On je štítom pre tých, čo u neho hľadajú ochranu. 32 Kto je Boh okrem Jahveho? Kto je skala, ak nie náš Boh? 33 Boh je mojou pevnou záštitou a robí moju cestu bezúhonnou. 34 Dáva mi nohy ako jeleňovi, aby ma postavil na výšinách, 35 cvičí moje ruky do boja a moje ramená strieľať z bronzového luku. 36 Dal si mi štít svojej záchrany a tvoja dobrota dodáva mi veľkosti. 37 Uvoľnil si cestu pre moje kroky, moje členky sa nepodvrtnú. 38 Stíhal som svojich nepriateľov, dohonil som ich a nevrátil som sa, kým som ich neporazil. 39 Zrazil som ich a nemohli povstať, popadali mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou do boja a dal si mi víťazstvo nad mojimi protivníkmi; 41 mojich nepriateľov zaháňaš na útek, porážam tých, čo ma nenávidia. 42 Kričia o pomoc, ale nik ich nezachráni, volajú k Jahvemu, ale im neodpovedá. 43 Drvím ich ako prach na námestiach, šliapem ich ako blato na ulici. 44 Vyslobodzuješ ma zo svárov môjho ľudu, staviaš ma na čelo národov, ľud, ktorý som nepoznal, sa mi podrobil. 45 Synovia cudzincov sa mi zaliečajú, poslúchajú ma na slovo. 46 Synovia cudzincov strácajú odvahu a bojazlivo vychádzajú zo svojich skrýš. 47 Nech žije Jahve a je požehnaná moja Skala! Sláva buď Bohu, skale mojej spásy! 48 Tomu Bohu, ktorý mi dopomáha k pomste, a drví národy podo mnou, 49 ktorý ma vytŕha spomedzi mojich nepriateľov. Ty ma vyvyšuješ nad tých, ktorí ma napádajú, a oslobodzuješ ma od násilníka. 50 Preto ťa budem, Jahve, chváliť medzi národmi a vyspevovať tvojmu menu. 51 Doprial si slávne víťazstvá svojmu kráľovi, prejavuješ stálu lásku svojmu pomazanému: Dávidovi a jeho potomstvu naveky.