Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Natanove výčitky. Dávidova ľútosť

1 Jahve poslal k Dávidovi proroka Natana. On vošiel k nemu a povedal mu: "Dvaja ľudia žijú v tom istom meste, jeden bohatý a druhý chudobný.
2 Bohatý má veľmi mnoho oviec a dobytka. 3 Ten chudobný nemá nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil a ktorú choval, a tak rástla s ním a s jeho deťmi, z jeho skyvy chleba jedávala, z jeho misky píjala, v náručí mu spávala: bola ako jeho dcéra. 4 Tu prišiel hosť k bohatému človekovi a tomu bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo statku a pripraviť to pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ukradol ovečku toho chudobného človeka a tú pripravil pre svojho hosťa." 5 Vtedy Dávid náramne vzbĺkol hnevom proti tomu človekovi a povedal Natanovi: "Ako že žije Jahve, chlap, ktorý to urobil, je synom smrti! 6 Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovanie!" 7 Natan povedal Dávidovi: "Ty si ten človek! Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol zo Šaulovej ruky, 8 dal som ti dom tvojho pána, dal som ti ženy tvojho pána do náručia, dal som ti dom Izraela a dom Júdu a ak sa ti to máli, pridám ti hocičo. 9 Prečo si pohrdol Jahvem a urobil, čo je zlé v jeho očiach? Chetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu, zabil si ho mečom Ammoncov. 10 Preto sa teraz nikdy nevzdiali meč od tvojho domu, lebo si mnou pohrdol a vzal si si manželku Chetejca Uriáša, aby ti bola ženou. 11 Toto je Jahveho slovo: Privediem na teba nešťastie z tvojho vlastného domu. Vezmem tvoje ženy a dám ich tvojmu blížnemu pred tvojimi očami, ktorý bude s nimi spať za bieleho dňa. 12 Ty si to urobil tajne, ale ja to urobím pred celým Izraelom a za bieleho dňa!" 13 Dávid povedal Natanovi: "Zhrešil som proti Jahvemu!" Natan odpovedal Dávidovi: "Aj Jahve ti odpúšťa tvoj hriech, nezomrieš. 14 Ale preto, že si v tejto veci potupil Jahveho, syn, ktorý sa ti narodí, zomrie." 15 A Natan odišiel domov.

Smrť Betsabinho dieťaťa. Šalamúnovo narodenie

Jahve ranil chlapca, ktorého Uriášova žena porodila Dávidovi, a on ťažko ochorel.
16 Dávid prosil Boha za chlapca, prísne sa postil, vošiel dnu a ležal na zemi celú noc. 17 Hodnostári jeho domu prišli k nemu, chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale on nechcel a neokúsil s nimi jedlo. 18 Na siedmy deň chlapec zomrel. Dávidovi úradníci sa mu báli oznámiť, že dieťa zomrelo. Hovorili si: "Prehovárali sme ho, keď dieťa ešte žilo, a neposlúchol náš hlas. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Vykoná niečo zlé." 19 Ale keď Dávid videl, že si sluhovia pošuškávajú, pochopil, že dieťa zomrelo. Dávid sa opýtal svojich sluhov: "Vari chlapec zomrel?" Odpovedali: "Zomrel." 20 Vtedy Dávid vstal zo zeme, okúpal sa, pomazal sa voňavkou a vymenil si šaty; vstúpil do Jahveho domu a prestrel sa na zem. Keď sa vrátil domov, žiadal, aby mu predložili jedlo, a jedol. 21 Jeho sluhovia mu hovorili: "Čo to robíš? Keď chlapec žil, postil si sa a plakal si preňho, ale teraz, keď zomrel, vstávaš a ješ chlieb!" 22 Odpovedal: "Kým chlapec žil, postil som sa a plakal som, lebo som si povedal: Ktovie? Azda sa Jahve zľutuje nado mnou a chlapec zostane nažive. 23 Ale teraz, keď zomrel, načo sa mám postiť? Môžem ho navrátiť? Ja by som šiel za ním, on sa už ku mne nevráti." 24 Dávid potešoval svoju ženu Betsabe. Vošiel k nej a spal s ňou. Ona počala a porodila syna, ktorému dala meno Šalamún. Jahveho miloval 25 a oznámil to skrze proroka Natana. Ten mu dal meno Jedidja podľa Jahveho slova.

Dobytie Rabby

26 Joab zaútočil na ammonskú Rabbu a zaujal kráľovské mesto.
27 Potom Joab poslal poslov k Dávidovi s odkazom: "Bojoval som proti Rabbe a zaujal som vodné mesto. 28 Teraz zhromaždi ostatok vojska, rozlož si tábor naproti mestu a zaujmi ho, aby som mesto nevydobyl ja a nedal mu svoje meno." 29 Dávid zobral celé vojsko, tiahol do Rabby, napadol mesto a zaujal ho. 30 Z hlavy ich boha Milkoma vzal korunu, ktorá vážila jeden talent zlata; bol na nej drahokam, ktorý sa stal ozdobou Dávidovej hlavy. On vyviezol z mesta aj veľmi veľkú korisť. 31 Jeho obyvateľov určil k pílam, k železným čakanom a k železným sekerám a dal im pracovať na výrobe tehál. Takto naložil so všetkými mestami Ammoncov. Potom sa Dávid vrátil s celým vojskom do Jeruzalema.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk