Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Druhé ammonské ťaženie. Dávidov hriech

1 Za jarnej rovnodennosti, v čase, keď králi tiahnu do boja, Dávid poslal Joaba a s ním svoju gardu a celý Izrael: zabíjali Ammoncov a obľahli Rabbu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme.
2 Stalo sa, že jedného večera Dávid vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche paláca a odtiaľ videl ženu, ktorá sa práve kúpala. Tá žena bola veľmi pekná. 3 Dávid poslal povyzvedať sa o tej žene a oznámili mu: "Je to Betsabe, Eliamova dcéra a žena Chetejca Uriáša." 4 Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju priviedli. Keď prišla k nemu, spal s ňou. A ona sa práve vtedy očistila od mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila do svojho domu. 5 Žena počala a odkázala Dávidovi: "Som tehotná!" 6 Vtedy Dávid odkázal Joabovi: "Pošli ku mne Chetejca Uriáša!" A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. 7 Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho vypytoval, ako sa má Joab a vojaci a ako je to s vojnou. 8 Nato Dávid povedal Uriášovi: "Choď domov a umy si nohy." Keď Uriáš vyšiel z kráľovského paláca, nasledoval za ním dar z kráľovského stola. 9 Ale Uriáš si ľahol ku vchodu do kráľovského paláca so všetkými strážami jeho pána a do svojho domu nešiel. 10 Dávidovi to oznámili slovami: "Uriáš nešiel do svojho domu." Vtedy sa Dávid pýtal Uriáša: "Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu?" 11 Uriáš odpovedal Dávidovi: "Archa, Izrael a Júda bývajú v stanoch i môj pán Joab i sluhovia môjho pána táboria na poli, a ja by som mal ísť do svojho domu, jesť, piť a spať so svojou ženou? Ako že žije Jahve a že aj ty žiješ, také niečo neurobím!" 12 Vtedy Dávid povedal Uriášovi: "Zostaň tu ešte dnes a zajtra ťa prepustím." Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň. Nasledujúci deň 13 ho Dávid pozval, aby s ním jedol a pil a opil ho. Uriáš večer odišiel a ľahol si na svoje lôžko so strážami svojho pána, ale do svojho domu nešiel. 14 Ráno Dávid napísal Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. 15 V liste napísal: "Postavte Uriáša dopredu do najtuhšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zasiahnu a nech zomrie." 16 Joab pozoroval mesto a postavil Uriáša na mieste, o ktorom vedel, že tam sú mocní bojovníci. 17 Mužovia mesta urobili výpad a napadli Joaba. Padli niektorí z vojska i z Dávidovej stráže a zomrel aj Chetejec Uriáš. 18 Joab poslal Dávidovi správu o všetkých podrobnostiach boja 19 a poslovi dal tento príkaz: "Keď až do konca rozpovieš kráľovi celý priebeh boja, 20 vtedy vzplanie kráľov hnev a povie ti: ‚Prečo ste sa priblížili k mestu, keď ste bojovali? Nevedeli ste, že strieľajú z hradieb? 21 Kto zabil Jerubbaalovho syna Abimelecha? Či to nebola žena, ktorá zhodila na neho z hradieb mlynský kameň, takže zomrel v Tebece? Prečo ste sa priblížili k hradbám?‘ Vtedy povedz: Aj tvoj sluha, Chetejec Uriáš, zomrel." 22 Posol odišiel a pri svojom príchode oznámil Dávidovi všetko, čím ho Joab poveril. Dávid sa nahnevala na Joaba a povedal poslovi: "Prečo ste sa priblížili k hradbám mesta, keď ste bojovali? Nevedeli ste, že strieľajú z hradieb? Kto zabil Jerubbaalovho syna Abimelecha? Či to nebola žena, ktorá zhodila na neho z hradieb mlynský kameň, takže zomrel v Tebece? Prečo ste sa priblížili k hradbám?" 23 Posol povedal Dávidovi: "Tí chlapi boli mocnejší ako my, vyrazili proti nám do poľa, ale my sme ich zatlačili až po vchod do brány. 24 Vtedy strelci strieľali na tvojich bojovníkov z hradieb, niektorí z kráľovských bojovníkov zomreli, aj tvoj sluha, Chetejec Uriáš, zomrel." 25 Vtedy povedal Dávid poslovi: "Toto povedz Joabovi: ‚Nech ťa tá vec nezarmucuje; meč zožiera raz toho, raz onoho. Zosilni svoj útok na mesto a znič ho!‘ Ty ho takto povzbudíš." 26 Keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zomrel, držala smútok za svojím mužom. 27 Keď čas smútku prešiel, Dávid po ňu poslal, vzal ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna. Ale to, čo Dávid spáchal, bolo zlé v Jahveho očiach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk