Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

1 Kráľovná zo Sáby počula chýr o Šalamúnovi a prišla do Jeruzalema skúšať Šalamúna ťažkými otázkami. Prišla s veľmi veľkým sprievodom, s ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala na mysli. 2 Šalamún jej dal odpoveď na všetky jej otázky a nebolo otázky neznámej kráľovi, na ktorú by jej nebol dal odpoveď. 3 Keď kráľovná zo Sáby videla Šalamúnovu múdrosť i palác, ktorý si postavil, 4 jedlá na jeho stole, dvoranov, sediacich okolo neho, jeho obsluhu a jej oblečenie, jeho čašníkov a ich oblečenie, celopaly, ktoré obetovala v Jahveho chráme, úžasom sa jej zastavoval dych 5 a kráľovi povedala: "Pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tebe a o tvojej múdrosti. 6 Nechcela som veriť rečiam, ktoré som počula, kým som neprišla a na vlastné oči sa nepresvedčila. No nepovedali mi ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti. Predstihol si povesť, ktorú som počula. 7 Blažení sú tvoji muži, blažení títo dvorania, čo ti každodenne prisluhujú a počúvajú tvoju múdrosť! 8 Nech je požehnaný Jahve, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil, keď ťa posadil na svoj trón ako kráľa v mene Jahveho, tvojho Boha. Pretože tvoj Boh miluje Izrael a chce ho udržať naveky, teba ustanovil za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť." 9 Darovala kráľovi stodvadsať talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov. Nebolo takých voňaviek, aké doniesla kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. 10 Churamovi sluhovia a Šalamúnovi sluhovia, ktorí privážali zlato z Ofiru, priviezli drevo algummim a drahokamy. 11 Kráľ urobil z algummimového dreva schodištia Jahveho chrámu a kráľovského paláca, lýry a harfy pre hudobníkov; také niečo nebolo predtým vidno v judskej krajine. 12 Kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, nepočítajúc, čo sama priniesla kráľovi. Potom sa vrátila a odišla do svojej krajiny i so svojím služobníctvom. 13 Váha zlata, ktoré dochádzalo Šalamúnovi na jeden rok, bola šesťsto šesťdesiatšesť talentov zlata, 14 okrem toho, čo prichádzalo z poplatkov obchodníkov a kupcov. Aj všetci králi Arábie a všetci miestodržitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a striebro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dvesto veľkých štítov z tepaného zlata. Šesťsto šeklov zlata použil na jeden štít. 16 Ďalej tristo malých štítov z tepaného zlata. Na jeden malý štít vynaložil tristo šeklov zlata. Kráľ ich uložil do paláca zvaného Libanonský les. 17 Kráľ urobil tiež veľký trón zo slonoviny a obložil ho rýdzim zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a podnož zo zlata, pripevnené k trónu. Z oboch strán sedadla boli operadlá a pri operadlách dva stojace levy. 19 Dvanásť levov stálo pri šiestich stupňoch z jednej i z druhej strany. Také niečo nezhotovili pre nijaké kráľovstvo. 20 Všetky nádoby kráľa Šalamúna na pitie boli zo zlata a z čistého zlata bolo aj všetko zariadenie paláca Libanonský les. Striebro si za Šalamúnových čias nevážili. 21 Lebo kráľ mal na mori lode, ktoré sa plavili do Taršiša s Churamovými sluhami. Raz za tri roky prichádzali taršišské lode a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. 23 Všetci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. 24 A každý prinášal svoj dar: strieborné a zlaté predmety, rúcha, zbrane, voňavky, kone a mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc maštalí pre kone a vozy a dvanásťtisíc jazdeckých koní, ktoré rozmiestnil po vozových mestách a u kráľa v Jeruzaleme. 26 Svoju moc rozšíril na všetkých kráľov od rieky Eufrat až po krajinu Filištíncov a po hranicu Egypta. 27 Kráľ dosiahol, že striebro bolo v Jeruzaleme také obyčajné ako kamenie a cédre ako divé figovníky na nížine Šefele. 28 Kone dovážali Šalamúnovi z Mucuru a zo všetkých ostatných krajín.

Šalamúnova smrť

29 Ostatné Šalamúnove dejiny, od začiatku do konca, sú zaznačené v Dejinách proroka Natana, v proroctve Achiju zo Šíla a vo videní vidca Jedu o Jeroboamovi, Nebatovom synovi.
30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom štyridsať rokov. 31 Potom sa Šalamún uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Meste Dávida, jeho otca. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk