Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 Urobil bronzový oltár dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký. 2 Urobil aj more, uliate z kovu, s priemerom desať lakťov, s kruhovitým obvodom, päť lakťov vysoké; tridsaťlakťová šnúra zmerala jeho obvod dookola. 3 Pod vonkajším obvodom ho dookola lemovali zvieratá podobné býkom. Dva rady býkov boli zakrivené na desiatich lakťoch obvodu mora a boli odliate spolu s morom. 4 More spočívalo na dvanástich býkoch, tri boli obrátené na sever, tri boli obrátené na západ, tri boli obrátené na juh a tri boli obrátené na východ; nad nimi bolo more a všetky ich zadné časti boli obrátené dnu. 5 Bolo hrubé ako dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, ako ľaliový kvet. Obsahovalo vyše tritisíc batov. 6 Urobil desať umývadiel na umývanie. Päť postavil sprava a päť zľava, aby v nich umývali obety na celopal, ktoré v nich očisťovali. More slúžilo na umývanie pre kňazov. 7 Urobil desať zlatých svietnikov podľa predpisu a postavil ich do Hekalu, päť sprava a päť zľava. 8 Urobil desať stolov, ktoré postavil v Hekale, päť sprava a päť zľava. Urobil tiež sto zlatých čiaš na kropenie. 9 Spravil nádvorie kňazov, veľké nádvorie a jeho brány, ktoré pokryl bronzom. 10 More postavil na pravú stranu, na juhovýchod. 11 Potom Churam zhotovil hrnce, lopaty a čaše na kropenie. Dokončil všetky práce, ktoré konal pre kráľa Šalamúna v Božom chráme: 12 dva stĺpy; obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov; dve mrežovania na zakrytie dvoch guľatých hlavíc na vrcholci stĺpov; 13 štyristo granátových jabĺk na obe mrežovania: granátové jablká pre každé mrežovanie boli v dvoch radoch; 14 desať podvozkov a desať umývadiel na podvozkoch; 15 jedno more a dvanásť býkov pod morom; 16 popolnice, lopaty, vidlice a všetky k tomu príslušné predmety zhotovil z lešteného bronzu Churam-Abi kráľovi Šalamúnovi pre Jahveho chrám. 17 Kráľ ich odlieval v hlinených formách v oblasti Jordánu, medzi Sukkotom a Ceredou. 18 Šalamún urobil všetky tieto predmety vo veľkom množstve, lebo sa nehľadelo na váhu bronzu. 19 Šalamún zhotovil všetky predmety určené pre Boží Chrám: zlatý oltár a stoly, na ktorých boli predkladané chleby; 20 svietniky a ich lampy, ktoré mali horieť, ako bolo predpísané, pred Debirom, všetko z čistého zlata; 21 kvety, lampy a nožnice zo zlata, všetko z čistého zlata; 22 nože, čaše na kropenie, misky a kadidelnice, všetko z rýdzeho zlata; brána Chrámu, vnútorné dvere (do Svätyne Svätých) a dvere do Chrámu (pre Hekal) boli zo zlata.