Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Šalamún začal stavať Jahveho dom v Jeruzaleme na vrchu Morija, kde sa Boh zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid pripravil na humne Jebuzejca Ornana. 2 Stavať začal druhého mesiaca štvrtého roku svojej vlády. 3 Stavba Božieho domu, ktorý začal stavať Šalamún, mala tieto rozmery: dĺžka šesťdesiat lakťov starej miery, šírka dvadsať. 4 Predsieň, ktorá bola vpredu, mala dĺžku dvadsať lakťov, ktorá sa rovnala šírke Chrámu, a výšku stodvadsať lakťov. Zvnútra ju Šalamún pokryl čistým zlatom. 5 Veľkú miestnosť obložil jedľovým drevom, obtiahol ju výborným zlatom a ozdobil palmami a retiazkami. 6 Sieň vyložil vzácnymi kameňmi na ozdobu. Zlato bolo zlato parvaimské. 7 Zlatom bola pokrytá sieň, hrady, prahy, steny a dvere a po stenách dal povyrezávať cherubov. 8 Potom vystaval miestnosť Svätyne Svätých. Jej dĺžka bola dvadsať lakťov, ako šírka budovy, a jej šírka bola tiež dvadsať lakťov. Pokryl ju výborným zlatom vo váhe vyše šesťsto talentov. 9 Zlaté klince vážili vyše päťdesiat šeklov. Aj horné miestnosti obtiahol zlatom. 10 V miestnosti Svätyne Svätých urobil dvoch cherubov z tepaného kovu, ktorých pokryli zlatom. 11 Krídla cherubov boli dlhé spolu dvadsať lakťov, každé z nich malo päť lakťov, jedno sa dotýkalo steny miestnosti a druhé krídlo druhého cheruba. 12 Krídlo druhého cheruba bolo päť lakťov dlhé a dotýkalo sa steny miestnosti, druhé päťlakťové krídlo sa dotýkalo krídla druhého cheruba. 13 Roztiahnuté krídla týchto cherubov mali spolu dvadsať lakťov. Oni stáli na nohách, tvárami obrátení ku vchodu. 14 Urobil oponu z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z bysu a na ňu dal vyšiť cherubov. 15 Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci päť lakťov. 16 V Debire urobil retiazky a zavesil ich na vrchol stĺpov, urobil aj sto granátových jabĺk, ktoré zavesil na retiazky. 17 Stĺpy postavil pred Hekal, jeden sprava, druhý zľava. Pravému dal meno Jachin a ľavému Boaz.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk