Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

35. kapitola

Prípravy na Paschu

1 Potom Joziáš slávil v Jeruzaleme Paschu Jahvemu. Paschálneho baránka zabíjali štrnásteho dňa prvého mesiaca.
2 Joziáš znovu ustanovil kňazov do ich úradov a povzbudzoval ich v službe v Jahveho chráme. 3 Potom povedal Levitom, tým, ktorí mali súdnosť za celý Izrael a boli zasvätení Jahvemu: "Uložte svätú archu do Chrámu, ktorý vystaval Šalamún, Dávidov syn, kráľ Izraela. Nemusíte ju už nosiť na pleciach. Teraz slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a jeho ľudu, Izraelu! 4 Usporiadajte sa podľa rodín, podľa svojich tried, podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a podľa predpisu jeho syna Šalamúna. 5 Postavte sa vo svätyni k službám rodinným skupinám svojich bratov, k službám svojim bratom nekňazom; každá z vašich levitských rodín nech je na pomoci určitej skupine rodín. 6 Zabite paschálneho baránka, posväťte sa a pripravte Paschu svojim bratom, aby sa to konalo podľa Jahveho slova daného prostredníctvom Mojžiša.

Slávenie sviatku

7 Joziáš venoval ľudu drobný statok, baránky a kozľatá v počte tridsaťtisíc, všetko na paschálnu obetu pre všetkých prítomných, a k tomu tritisíc býkov. Tento dobytok bol však vzatý z kráľovského majetku.
8 Jeho hodnostári tiež prispeli dobrovoľnými darmi pre ľud, pre kňazov a pre Levitov. Helkiáš, Zachariáš a Jechiel, predstavení Božieho chrámu, dali kňazom na Paschu dvetisíc šesťsto baránkov a tristo býkov. 9 Predstavení Levitov Konanjahu, Šemajahu a Netaneel, jeho bratia Chašabjahu, Jeiel a Jozabad darovali Levitom na Paschu päťtisíc baránkov a päťsto býkov. 10 Keď bola bohoslužba pripravená, kňazi nastúpili na svoje miesta a Leviti podľa svojich tried, ako kráľ prikázal. 11 Potom zabíjali paschálnych baránkov, kňazi kropili krvou oltár a Leviti sťahovali kože. 12 Oddeľovali časti, určené na celopaly, aby ich odovzdali skupinám rodín z ľudu, ktoré ich mali obetovať Jahvemu, ako je napísané v Mojžišovej knihe. Tak urobili aj s býkmi. 13 Paschálneho baránka upiekli na ohni podľa predpisu a posvätné jedlá uvarili v hrncoch, kotloch a na panviciach a rýchlo roznášali všetkému ľudu. 14 Nakoniec Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba a pre kňazov, lebo kňazi, Áronovi synovia, boli zamestnaní až do noci obetovaním celopalov a tuku. Preto Leviti pripravili paschálneho baránka pre seba i pre kňazov, Áronových synov. 15 Speváci, Asafovi synovia, boli na svojom mieste podľa Dávidovho nariadenia; ani Asaf, ani Heman, ani Jedutun, kráľov videc, ani vrátnici pri každej bráne nemuseli opustiť svoju službu, lebo ich bratia Leviti im všetko pripravili. 16 Tak bola v ten deň usporiadaná celá Jahveho bohoslužba, aby slávili Paschu obetovaním celopalov na Jahveho oltári podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítomní Izraelci slávili v tom čase Paschu a po sedem dní sviatok Nekvasených chlebov. 18 Takáto Pascha sa neslávila v Izraeli od čias proroka Samuela; nijaký izraelský kráľ neslávil takú Paschu, ako slávil Joziáš s kňazmi, Levitmi a s celým Judskom, prítomnými Izraelcami a obyvateľmi Jeruzalema.

Tragický koniec kráľovstva

19 Túto Paschu slávili v osemnástom roku Joziášovej vlády.
20 Potom, čo Joziáš dal do poriadku Chrám, tiahol egyptský kráľ Necho bojovať proti Karkemišu nad Eufratom. Joziáš vytiahol proti nemu. 21 Necho vyslal k nemu poslov s odkazom: "Čo mám ja s tebou, judský kráľ? Dnes netiahnem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu, a Boh prikázal, aby som sa ponáhľal. Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil." 22 Ale Joziáš sa nestiahol, lebo bol pevne rozhodnutý bojovať proti nemu a nepočúval, čo mu hovoril Necho v Božom mene. Pustil sa do boja na megidskej rovine. 23 Lukostrelci vystrelili na kráľa Joziáša a kráľ povedal svojim sluhom: "Odneste ma preč, lebo sa cítim veľmi zle!" 24 Sluhovia ho vyniesli z voza, preložili ho na jeho druhý voz a dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho otcov. Celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil žalospev o Joziášovi, ktorý až podnes všetci speváci a speváčky spievajú vo svojich žalospevoch o Joziášovi. To sa stalo v Izraeli zvykom. Tieto spevy sú zaznamenané v Žalospevoch. 26 Ostatné Joziášove príbehy, svedectvá o jeho nábožnosti, ktoré sa zhodovali so všetkým, čo je zapísané v Jahveho zákone, 27 jeho dejiny od začiatku až do konca, to všetko je zapísané v Knihe izraelských a judských kráľov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk