Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

34. kapitola

Prehľad o kráľovstve

1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, a vo všetkom nasledoval správanie svojho otca Dávida a neodklonil sa ani napravo, ani naľavo.

Prvé reformy

3 V ôsmom roku svojej vlády, ešte ako mladík, začal hľadať Boha svojho otca Dávida. V dvanástom roku svojho kráľovstva začal očisťovať Judsko a Jeruzalem od výšin, od ašer, od tesaných a liatych modiel.
4 Za jeho prítomnosti zrúcali Baalove oltáre a strhali z nich kadidlové oltáre, ktoré boli na nich, ašery a modly liate i tesané rozdrvil na prach a roztrúsil na hroby tých, ktorí im obetovali. 5 Kosti kňazov spálil na oltároch modiel, na ktorých oni obetúvali, a tak očistil Júdu a Jeruzalem. 6 V mestách Manassesa, Efraima, Simeona, ba až v Neftalim a na územiach, ktoré ich obklopovali, 7 zbúral oltáre, ašery, tesané modly rozbil a rozdrvil na prach, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela, a potom sa vrátil do Jeruzalema.

Práce na Chráme

8 V osemnástom roku svojej vlády, po očistení krajiny a Chrámu, poslal Šafana, Asaljahuovho syna, Masejahua, miestodržiteľa mesta, a Joacha, Joachazovho syna, kancelára, aby opravili Chrám Jahveho, jeho Boha.
9 Prišli a hlavnému kňazovi Helkiášovi odovzdali peniaze donesené do Božieho chrámu, ktoré zozbierali Leviti, strážcovia prahu: tie peniaze boli od Manassesa, Efraima, od celého zvyšku Izraela, tiež od všetkých Júdovcov a Benjamínovcov, ktorí bývali v Jeruzaleme. 10 Odovzdali ich vedúcim prác v Jahveho chráme a tí používali peniaze na práce obnovy a opravy Chrámu. 11 Dávali ich tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. 12 Títo ľudia pracovali svedomito na tomto diele. Dozorcami nad nimi boli ustanovení Jachat a Obadjahu, Leviti z Merariovcov; Zecharja a Mešullam z Kehatovcov boli dielovedúcimi; Leviti boli všetci odborníci v hre na hudobné nástroje, 13 dozerali na nosičov a usmerňovali robotníkov pri akejkoľvek práci. Niektorí Leviti boli pisármi, úradníkmi a vrátnikmi.

Nájdenie Zákona

14 Keď vyberali peniaze obetované v Jahveho chráme, kňaz Helkiáš našiel knihu Jahveho Zákona, daného skrze Mojžiša.
15 Helkiáš oznámil pisárovi Šafanovi: "Našiel som knihu Zákona v Jahveho chráme." A Helkiáš dal tú knihu Šafanovi. 16 Šafan odovzdal knihu kráľovi a podal ešte túto správu: "Tvoji sluhovia robia, čo im bolo uložené, 17 zosypali peniaze, ktoré boli v Jahveho chráme, a odovzdali ich dozorcom a robotníkom." 18 Potom pisár Šafan oznámil kráľovi: "Kňaz Helkiáš mi odovzdal akúsi knihu"; a Šafan z nej pred kráľom čítal. 19 Keď kráľ počul slová Zákona, roztrhol si šaty. 20 Dal Helkiášovi, Achikamovi, Šafanovmu synovi, Abdonovi, Mikovmu synovi, pisárovi Šafanovi a kráľovskému ministrovi Asajovi tento rozkaz: 21 "Choďte, pýtajte si od Jahveho radu pre mňa a pre tých, čo ostali z Izraela a z Júdu, o slovách knihy, ktorá bola práve nájdená. Veľký musí byť Jahveho hnev, ktorý sa vylial na nás, lebo naši otcovia nezachovávali Jahveho slovo a nerobili všetko, čo je v tejto knihe napísané."

Výrok prorokyne

22 Helkiáš a ľudia určení kráľom šli k prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhata, Chasrovho syna, strážcu šiat; bývala v Jeruzaleme, v Novom meste. Hovorili s ňou podľa poverenia.
23 Ona im odpovedala: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal: 24 Takto hovorí Jahve: Veru, ja privediem nešťastie na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetky zlorečenia napísané v knihe, ktorú čítali pred judským kráľom. 25 Pretože opustili mňa a obetovali iným bohom, aby ma popudzovali všetkými svojimi skutkami. Môj hnev vzbĺkol proti tomu miestu a nevyhasne. 26 Judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať si radu od Jahveho, povedzte: Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Slová, ktoré si počul..., (sa splnia). 27 Ale pretože sa tvoje srdce pohlo a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul jeho slová proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, pretože si sa pokoril predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, aj ja som ťa vypočul, – výrok Jahveho. 28 Pozri, ja ťa pripojím k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, tvoje oči neuvidia toto nešťastie, ktoré privediem na toto miesto a na jeho obyvateľov." Oni zaniesli odpoveď kráľovi.

Obnovenie zmluvy

29 Kráľ vyslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema.
30 Potom vystúpil do Jahveho chrámu a s ním všetci judskí mužovia, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, Leviti a všetok ľud, od najmenšieho po najväčšieho. Nato pred nimi prečítal všetky slová knihy zmluvy nájdenej v Jahveho chráme. 31 Kráľ stál na vyvýšenom mieste a uzavrel pred Jahvem zmluvu, že budú nasledovať Jahveho, zachovávať jeho príkazy, jeho predpisy a jeho zákony celým srdcom a celou dušou, že uvedú do života slová zmluvy napísané v tejto knihe. 32 Zaviazal k tomu všetkých, čo boli v Jeruzaleme a v Benjamínovi. Obyvatelia Jeruzalema sa riadili zmluvou Boha, Boha svojich otcov. 33 Joziáš odstránil všetky pohanské ohavnosti zo všetkých krajov, ktoré patrili Izraelcom. Nariadil všetkým, ktorí bývali v Izraeli, aby slúžili Jahvemu, svojmu Bohu. Po celý život sa neodklonili od Jahveho, Boha svojich otcov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk