Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

33. kapitola

Manasses zničí dielo Ezechiáša

1 Manasses mal dvanásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáči, napodobňoval ohavnú modloslužbu pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal spred Izraelcov. 3 Znovu vybudoval výšiny, ktoré dal zrúcať jeho otec Ezechiáš, postavil oltáre baalom, dal zhotoviť ašery, klaňal sa všetkým nebeským hviezdam a slúžil im. 4 Postavil oltáre v Jahveho chráme, o ktorom Jahve povedal: "V Jeruzaleme bude navždy moje Meno." 5 Na oboch nádvoriach Jahveho chrámu postavil oltáre na kult všetkých nebeských hviezd. 6 Ba sám spálil na pohanskú obetu svojich synov na ohni v doline Ben-Hinnom. Zaoberal sa veštením, čarami a zaklínaním, držal si vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. Ustavične šiel proti Jahveho vôli a vyvolával tak jeho hnev. 7 Postavil modlu, ktorú dal vykresať, v Božom chráme, o ktorom Jahve povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi: "Do tohto chrámu a do Jeruzalema, mesta, ktoré som si vyvolil zo všetkých kmeňov Izraela, vložím navždy svoje Meno. 8 Túto krajinu som dal Izraelcom a nedovolím, aby boli z nej vyhnaní, ale pod jednou podmienkou: musia zachovávať, čo som prikázal skrze Mojžiša: celý Zákon, jeho predpisy a jeho príkazy." 9 Ale Manasses zviedol Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema natoľko, že konali ešte horšie ako národy, ktoré Jahve vykynožil spred Izraelcov. 10 Hoci sa Jahve prihováral Manassesovi a jeho ľudu, oni mu nevenovali pozornosť.

Zajatie a obrátenie

11 Tu Jahve priviedol na nich vojvodcov asýrskeho kráľa, ktorí chytili Manassesa hákmi, spútali ho okovami a odviedli do Babylonu.
12 V tejto skúške usiloval sa zmieriť Jahveho, svojho Boha, a hlboko sa pokoril pred Bohom svojich otcov. 13 Prosil ho a on sa dal uprosiť. Vypočul jeho úpenlivú prosbu, priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manasses poznal, že Jahve je Boh. 14 Potom obnovil vonkajšie hradby Dávidovho mesta, západne od Gichonu v údolí až po Rybnú bránu. Obohnal nimi Ofel a vybudoval ich veľmi vysoké. Vo všetkých opevnených mestách Judska umiestnil veliteľov. 15 Potom odstránil cudzích bohov a modlu z Jahveho chrámu i všetky oltáre, ktoré postavil na chrámovej hore a v Jeruzaleme. Vyhádzal ich von za mesto. 16 Obnovil Jahveho oltár a prinášal na ňom obety spoluúčasti a vďaky. Júdovcom rozkázal, aby slúžili Jahvemu, Bohu Izraela. 17 Ale ľud ďalej obetoval na výšinách, ibaže Jahvemu, svojmu Bohu. 18 Ostatné Manassesove príbehy, jeho modlitba k Bohu a slová vidcov, ktorí k nemu hovorili v mene Jahveho, Boha Izraela, sú zapísané v Dejinách izraelských kráľov. 19 Jeho modlitba, ako bol vypočutý, všetky jeho hriechy i jeho bezbožnosť, miesta, na ktorých dal predtým vystavať výšiny, kde zriadil posvätné stĺpiky a tesané modly prv, než sa pokoril, sú zapísané v Dejinách Chozaja. 20 Manasses sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho paláca. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.

Amonova zatvrdlivosť

21 Amon mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme.
22 Robil, čo sa nepáči Jahvemu, ako robil jeho otec Manasses. Amon obetoval všetkým tesaným modlám, ktoré urobil jeho otec Manasses, a uctieval si ich. 23 On sa nepokoril pred Jahvem, ako sa pokoril jeho otec Manasses. Naopak, Amon viny ešte rozmnožoval. 24 Jeho dôstojníci sa sprisahali proti nemu a zabili ho v jeho paláci. 25 Ale ľud krajiny pobil všetkých, ktorí sa sprisahali proti Amonovi, a miesto neho vyhlásil za kráľa jeho syna Joziáša.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk