Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

30. kapitola

Pozvanie na Paschu

1 Ezechiáš rozoslal poslov po celom Izraeli a Júdovi, ba napísal listy aj Efraimovi a Manassesovi, aby prišli do Jahveho chrámu v Jeruzaleme sláviť Paschu Jahvemu, Bohu Izraela.
2 Kráľ sa dohodol so svojimi hodnostármi a s celým zhromaždením v Jeruzaleme, že zasvätia Paschu v druhom mesiaci. 3 V obvyklom čase ju totiž nemohli svätiť, lebo dostatočný počet kňazov ešte neprešiel obradom očisťovania a ľud sa ešte nezhromaždil do Jeruzalema. 4 Kráľ i celé zhromaždenie to považovali za správne. 5 Rozhodli sa, že pošlú výzvu po celom Izraeli od Beer-Šeby po Dan, aby prišli do Jeruzalema sláviť Paschu Jahvemu, Bohu Izraela, lebo máloktorí ju slávili tak, ako bolo predpísané. 6 Posli sa s vlastnoručnými listami kráľa a jeho hodnostárov rozišli po celom Izraeli a Júdovi. Podľa kráľovho rozkazu oznamovali: "Izraelci, vráťte sa k Jahvemu, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, a on sa vráti k tým z vás, ktorí zostali, keď unikli z ruky asýrskych kráľov. 7 Nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí sa spreneverili Jahvemu, Bohu svojich otcov, takže ich vydal na záhubu, ako sami vidíte. 8 Nebuďte teraz tvrdošijní ako vaši otcovia! Poddajte sa Jahvemu, poďte do jeho svätyne, ktorú posvätili naveky! Slúžte Jahvemu, svojmu Bohu, a on odvráti od vás svoj veľký hnev. 9 Ak sa vrátite k Jahvemu, vaši bratia a vaši synovia nájdu milosť u tých, čo ich zajali, a vrátia sa do tejto krajiny, lebo Jahve, váš Boh, je láskavý a milosrdný. Ak sa k nemu vrátite, on neodvráti od vás svoju tvár." 10 Posli prešli z mesta do mesta krajinou Efraima a Manassesa, ba až po Zabulon, ale vysmievali sa im a zosmiešňovali ich. 11 Predsa niekoľko mužov z Ašera, Manassesa a zo Zabulona sa pokorilo a do Jeruzalema prišlo. 12 Najmä v Judsku pôsobila Božia ruka, že im dala jedno srdce, aby podľa Jahveho slova vyplnili rozkazy kráľa a jeho hodnostárov. 13 Veľmi mnoho ľudu sa zhromaždilo do Jeruzalema osláviť sviatok Nekvasených chlebov v druhom mesiaci. Bolo to veľmi veľké zhromaždenie. 14 Nato sa dali odstraňovať oltáre v Jeruzaleme a všetky oltáre na pálenie kadidla a pohádzali ich do doliny Kedron.

Pascha a sviatok Nekvasených chlebov

15 Paschu obetovali štrnásteho dňa druhého mesiaca. Kňazi a Leviti, plní hanby, prešli obradom očisťovania a mohli obetovať celopaly v Jahveho chráme.
16 Postavili sa na svoje miesto podľa ich predpisov, podľa zákona Mojžiša, Božieho muža. Kňazi liali na oltár krv, ktorú preberali z rúk Levitov, 17 pretože v zhromaždení bolo veľa ľudí, ktorí neprešli obradom očisťovania. Leviti boli poverení obetovať paschálne obety za všetkých, ktorí neboli čistí, aby ich obetovali Jahvemu. 18 Väčšina ľudu, mnohí z Efraima, Manassesa, Isachara a Zabulona sa totiž neočistili; jedli Paschu nepridržiavajúc sa predpisov. Ale Ezechiáš sa za nich modlil: "Dobrotivý Jahve, odpusť každému, 19 kto sa snaží celým srdcom hľadať Boha, Jahveho, Boha svojich otcov, aj keď nemá čistotu, ktorú si požaduje zaobchádzanie so svätými vecami!" 20 Jahve vypočul Ezechiáša a nechal ľud bez pohromy. 21 Izraelci, prítomní v Jeruzaleme, slávili sedem dní sviatok Nekvasených chlebov za veľkej radosti, zakiaľ Leviti a kňazi deň čo deň chválili Jahveho nástrojmi, ktoré zneli na jeho oslavu. 22 Ezechiáš povzbudil všetkých Levitov, ktorí prejavili veľkú oddanosť v Jahveho službe. Sedem dní sa zúčastnili na slávnostnej hostine, obetovali obety spoločenstva a chválili Jahveho, Boha svojich otcov. 23 Potom sa celé zhromaždenie dohodlo, že budú sláviť ďalších sedem dní. Tak slávili ďalších sedem radostných dní. 24 Lebo judský kráľ Ezechiáš venoval zhromaždeniu tisíc býkov a sedemtisíc oviec a hodnostári venovali zhromaždeniu ďalších tisíc býkov a desaťtisíc oviec. Kňazi sa hromadne posväcovali. 25 Celé zhromaždenie Júdu sa radovalo, tiež kňazi a Leviti a celé zhromaždenie tých, čo prišli z Izraela; tiež utečenci, ktorí prišli z izraelskej krajiny a tiež tí, čo bývali v Judsku. 26 V Jeruzaleme zavládla veľká radosť, lebo od čias Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa, niečo také v Jeruzaleme nebolo. 27 Nakoniec kňazi a Leviti povstali a požehnali ľud. Ich hlas bol vypočutý a ich modlitba bola prijatá v jeho svätom príbytku v nebi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk