Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

29. kapitola

Prehľad o kráľovstve

1 Ezechiáš sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Abija, Zecharjahuova dcéra.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako jeho otec Dávid.

Očistenie Chrámu

3 On otvoril dvere Jahveho chrámu v prvom mesiaci prvého roku svojho kraľovania a opravil ich.
4 Potom zvolal kňazov a Levitov, zhromaždil ich na východnom námestí 5 a povedal im: "Počujte ma, Leviti! Posväťte sa teraz a posväťte Chrám Jahveho, Boha našich otcov, a odstráňte zo svätyne nečistotu. 6 Naši otcovia sa spreneverili a robili, čo sa nepáči Jahvemu, nášmu Bohu, a opustili ho. Odvrátili sa tvárou od Jahveho príbytku a obrátili sa mu chrbtom. 7 Dokonca zatvorili dvere Predsiene, zhasli lampy, kadidlo už nepálili a už neprinášali Bohu Izraela celopaly vo svätyni. 8 Preto Jahveho hnev zaľahol na Judsko a na Jeruzalem; urobil ich predmetom strachu, hrôzy a výsmechu, ako to sami vidíte na vlastné oči. 9 Tak naši otcovia padli mečom, naši synovia, naše dcéry a naše ženy boli preto odvlečení do zajatia. 10 Teraz chcem uzavrieť zmluvu s Jahvem, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil svoj hrozný hnev. 11 Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, veď vás vyvolil Jahve, aby ste stáli pred ním a slúžili mu, aby ste konali jeho bohoslužby a pálili mu kadidlo." 12 Vtedy povstali Leviti: z Kehatovcov: Machat, Amasajov syn, Joel, Azarjahuov syn; z Merariovcov: Kiš, Abdiho syn, Azarjahu, Jehaleleov syn; z Geršonovcov: Joach, Zimmov syn, a Eden, Joachov syn; 13 z Elicafanovcov: Šimri a Jeiel; z Asafovcov: Zecharjahu a Matanjahu; 14 z Hemanovcov: Jechiel a Šimei; z Jedutunovcov: Šemaja a Uziel. 15 Tí zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz šli očistiť Jahveho chrám podľa Jahveho slov. 16 Kňazi vošli do Jahveho chrámu, aby ho očistili. Všetky nečisté veci, ktoré našli vo svätyni Chrámu, vyniesli na nádvorie Jahveho chrámu. Ďalej to prevzali Leviti a vyniesli von k potoku Kedron. 17 S posväcovaním začali prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň dospeli do Jahveho Predsiene. Osem dní posväcovali Jahveho chrám a skončili šestnásteho dňa prvého mesiaca.

Obeta zmierenia

18 Potom odišli ku kráľovi Ezechiášovi a povedali mu: "Očistili sme celý Jahveho chrám, oltár celopalov s celým príslušenstvom i stôl na predkladané chleby s jeho príslušenstvom.
19 Všetky predmety, ktoré odstránil kráľ Achaz počas svojej bezbožnej vlády, sme uviedli do poriadku a posvätili. Hľa, sú pred Jahveho oltárom." 20 Kráľ Ezechiáš hneď vstal, zhromaždil hodnostárov mesta a vystúpil do Jahveho chrámu. 21 Priviedli na obetu za hriech, za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko sedem býkov, sedem baranov a sedem baránkov, tiež sedem capov. Potom kráľ prikázal kňazom, Áronovým synom, obetovať celopaly na Jahveho oltári. 22 Zabili býkov; kňazi zachytávali krv a kropili oltár, potom zabíjali barany a ich krvou kropili oltár; zabíjali aj baránky a krvou kropili oltár. 23 Potom priviedli pred kráľa a pred zhromaždenie capov určených na obetu za hriech a položili na ne ruky. 24 Kňazi ich zabíjali a krv z nich priniesli na oltár ako obetu za hriech na získanie zmierenia pre celý Izrael; lebo kráľ rozkázal za celý Izrael celopaly a obety za hriech. 25 Potom postavil do Jahveho chrámu Levitov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gad a prorok Natan; rozkaz prichádzal skutočne od Boha prostredníctvom prorokov. 26 Keď Leviti s Dávidovými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami zastali, 27 Ezechiáš prikázal, aby na oltári obetovali celopal. Celopal sa začal, keď zaznela Jahveho pieseň a keď sa rozozvučali trúby za doprovodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida. 28 Celé zhromaždenie sa vrhlo na zem v poklone, každý spieval chválospevy, trúby zvučali, a to všetko, až kým sa neskončil celopal.

Obnovenie bohoslužieb

29 Keď sa celopal skončil, kráľ a všetci, ktorí boli s ním, pokľakli a klaňali sa.
30 Potom kráľ Ezechiáš a hodnostári prikázali Levitom, aby chválili Jahveho slovami Dávida a vidca Asafa. Oni ho oslavovali s veľkou radosťou, potom sa vrhli tvárou k zemi a klaňali sa. 31 Potom sa Ezechiáš ujal slova a povedal: "Teraz ste zasvätení Jahvemu, pristúpte a prineste do Jahveho chrámu krvavé obety a obety vďaky." Zhromaždenie prinášalo krvavé obety a obety vďaky a kto bol štedrého srdca, i celopaly. 32 Počet obetných zvierat, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol sedemdesiat býkov, sto baranov a dvesto baránkov, všetko na celopal Jahvemu; 33 a zasvätených darov šesťsto býkov a tritisíc oviec. 34 Ale kňazov bolo primálo, takže nestačili stiahnuť kože zo všetkých celopalov, preto im pomáhali ich bratia Leviti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili; Leviti sa totiž ochotnejšie zasväcovali ako kňazi. 35 Aj celopalov bolo veľa, tiež tuku obiet spoločenstva a nápojových obiet, spojených s celopalmi. Tak bola obnovená bohoslužba v Jahveho chráme. 36 Ezechiáš a všetok ľud sa tešili z toho, čo Boh urobil pre ľud, a pretože sa to odohralo tak rýchlo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk