Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Šalamún zaradil sedemdesiattisíc chlapov na nosenie bremien, osemdesiattisíc na lámanie kameňa na horách a tritisíc šesťsto dozorcov. 2 Potom Šalamún poslal týrskemu kráľovi Churamovi tento odkaz: "Urob mi tak, ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, ktorému si poslal cédre, aby si postavil dom na bývanie. 3 Pozri, ja teraz staviam dom Menu Jahveho, môjho Boha, aby som mu ho zasvätil, aby sa pred ním pálilo vonné kadidlo, ustavične predkladali chleby, prinášali celopaly ráno i večer, v soboty, v novomesiacoch a na slávnosti Jahveho, nášho Boha; to je večná povinnosť Izraela. 4 Dom, ktorý staviam, bude veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia. 5 Veď ktože by mu vládal postaviť dom, keď ani nebesá, ani nebesá nebies ho nemôžu obsiahnuť? A kto som ja, že mu mám postaviť dom, ak len nie na to, aby som pálil obety pred ním! 6 Pošli mi teraz človeka, súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, šarlát, karmazín i modrý purpur a ktorý sa rozumie rezbárstvu; bude pracovať spolu s mojimi umelcami, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých mi obstaral môj otec Dávid. 7 Pošli mi z Libanonu brvná cédrového, cyprusového a algummimového dreva, lebo viem, že tvoji robotníci vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú pracovať s tvojimi. 8 Nahotovia mi hodne dreva, lebo dom, ktorý chcem stavať, bude veľký a prekrásny. 9 Pre rubačov, ktorí budú stínať stromy, dodám dvadsaťtisíc korov pšenice, dvadsaťtisíc korov jačmeňa, dvadsaťtisíc batov vína a dvadsaťtisíc batov oleja, to na stravu pre tvojich služobníkov." 10 Týrsky kráľ Churam odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: "Pretože Jahve miluje svoj ľud, urobil ťa kráľom nad ním." 11 Churam pokračoval: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela! On urobil nebesá i zem, on dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozvážneho a rozumného, ktorý postaví dom Jahvemu a kráľovský palác pre seba. 12 Hneď ti posielam človeka súceho a múdreho, Churam Abiho, 13 syna ženy z Danových dcér a otca Týrčana. Vie spracovávať zlato, striebro, bronz, železo, kameň, drevo, šarlát, modrý purpur, bysus, karmazín, vie vyrezávať hocijaké rezby a vynaliezavo vykonať hocijaký návrh, ktorý sa mu zverí. Nech pracuje s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána Dávida, tvojho otca. 14 Teraz však nech môj pán pošle nám, svojim sluhom, pšenicu, jačmeň, olej a víno, ako prisľúbil. 15 My zasa nastíname z Libanonu stromov, koľko len budeš potrebovať. Dopravíme ti ich plťami po mori do Jafy a ty si ich dopravíš do Jeruzalema."

Práce

16 Šalamún spočítal všetkých chlapov cudzincov bývajúcich v Izraelskej krajine podľa sčítania, ktoré vykonal jeho otec Dávid, a bolo ich stopäťdesiattritisíc šesťsto.
17 Z nich určil sedemdesiattisíc za nosičov bremien, osemdesiattisíc kamenárov v horách a tritisícšesťsto na riadenie prác týchto mužov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk