Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 Šalamún zaradil sedemdesiattisíc chlapov na nosenie bremien, osemdesiattisíc na lámanie kameňa na horách a tritisíc šesťsto dozorcov. 2 Potom Šalamún poslal týrskemu kráľovi Churamovi tento odkaz: "Urob mi tak, ako si urobil môjmu otcovi Dávidovi, ktorému si poslal cédre, aby si postavil dom na bývanie. 3 Pozri, ja teraz staviam dom Menu Jahveho, môjho Boha, aby som mu ho zasvätil, aby sa pred ním pálilo vonné kadidlo, ustavične predkladali chleby, prinášali celopaly ráno i večer, v soboty, v novomesiacoch a na slávnosti Jahveho, nášho Boha; to je večná povinnosť Izraela. 4 Dom, ktorý staviam, bude veľký, lebo náš Boh je väčší ako všetci bohovia. 5 Veď ktože by mu vládal postaviť dom, keď ani nebesá, ani nebesá nebies ho nemôžu obsiahnuť? A kto som ja, že mu mám postaviť dom, ak len nie na to, aby som pálil obety pred ním! 6 Pošli mi teraz človeka, súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, šarlát, karmazín i modrý purpur a ktorý sa rozumie rezbárstvu; bude pracovať spolu s mojimi umelcami, ktorí sú u mňa v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých mi obstaral môj otec Dávid. 7 Pošli mi z Libanonu brvná cédrového, cyprusového a algummimového dreva, lebo viem, že tvoji robotníci vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú pracovať s tvojimi. 8 Nahotovia mi hodne dreva, lebo dom, ktorý chcem stavať, bude veľký a prekrásny. 9 Pre rubačov, ktorí budú stínať stromy, dodám dvadsaťtisíc korov pšenice, dvadsaťtisíc korov jačmeňa, dvadsaťtisíc batov vína a dvadsaťtisíc batov oleja, to na stravu pre tvojich služobníkov." 10 Týrsky kráľ Churam odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: "Pretože Jahve miluje svoj ľud, urobil ťa kráľom nad ním." 11 Churam pokračoval: "Nech je požehnaný Jahve, Boh Izraela! On urobil nebesá i zem, on dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozvážneho a rozumného, ktorý postaví dom Jahvemu a kráľovský palác pre seba. 12 Hneď ti posielam človeka súceho a múdreho, Churam Abiho, 13 syna ženy z Danových dcér a otca Týrčana. Vie spracovávať zlato, striebro, bronz, železo, kameň, drevo, šarlát, modrý purpur, bysus, karmazín, vie vyrezávať hocijaké rezby a vynaliezavo vykonať hocijaký návrh, ktorý sa mu zverí. Nech pracuje s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána Dávida, tvojho otca. 14 Teraz však nech môj pán pošle nám, svojim sluhom, pšenicu, jačmeň, olej a víno, ako prisľúbil. 15 My zasa nastíname z Libanonu stromov, koľko len budeš potrebovať. Dopravíme ti ich plťami po mori do Jafy a ty si ich dopravíš do Jeruzalema."

Práce

16 Šalamún spočítal všetkých chlapov cudzincov bývajúcich v Izraelskej krajine podľa sčítania, ktoré vykonal jeho otec Dávid, a bolo ich stopäťdesiattritisíc šesťsto.
17 Z nich určil sedemdesiattisíc za nosičov bremien, osemdesiattisíc kamenárov v horách a tritisícšesťsto na riadenie prác týchto mužov.