Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

28. kapitola

Pohľad na kráľovstvo

1 Achaz mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo sa Jahvemu páči, ako to robil Dávid, jeho otec.
2 Nasledoval správanie izraelských kráľov, ba aj modly dal uliať pre baalov. 3 Sám pálil obety v doline Ben-Hinnom a dokonca aj svojich vlastných synov spálil na obetu podľa ohavných zvykov národov, ktoré Jahve zahnal spred Izraelcov. 4 Prinášal obety a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.

Vpád

5 Jahve, jeho Boh, ho vydal do rúk aramejského kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol mu veľmi mnohých do zajatia a dopravil ich do Damasku. Vydaný bol aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu spôsobil veľkú porážku.
6 Pekach, Remaljahuov syn, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc chlapov, všetko udatných bojovníkov. To sa stalo preto, lebo opustili Jahveho, Boha svojich otcov. 7 Zichri, efraimský hrdina, zabil kráľovského syna Maasejahua, správcu kráľovského paláca Azrikama a kráľovho zástupcu Elkanu. 8 Izraelci zajali svojim bratom dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť a všetko odvliekli do Samárie.

Izraelci poslúchnu proroka Odeda

9 Bol tam Jahveho prorok menom Oded. Ten vyšiel oproti vojsku vracajúcemu sa do Samárie a povedal im: "Pozrite, Jahve, Boh vašich otcov, vydal Júdovcov do vašich rúk, lebo sa na nich nahneval, ale vy ste ich vraždili s takou zúrivosťou, že prenikla až do neba.
10 A teraz rozprávate, že z detí Júdu a Jeruzalema urobíte svojich sluhov a slúžky! Nuž či aj vy ste sa neprevinili voči Jahvemu, svojmu Bohu? 11 Poslúchnite ma teraz, vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vám hrozí Jahveho veľký hnev." 12 Vtedy vystúpili niektorí z efraimských veliteľov, Azarjahu, Jochananov syn, Berekjahu, Mešilemotov syn, Jechizkijahu, Šallumov syn, a Amasa, Chadlajov syn, proti tým, ktorí prichádzali z výpravy, 13 a povedali im: "Nevoďte sem zajatcov; pretože tým, čo nám navrhujete, by sme sa previnili voči Jahvemu a rozrástli by sa naše hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a veľký hnev visí nad Izraelom." 14 Vtedy vojsko nechalo zajatcov i korisť pred veliteľmi a pred celým zhromaždením. 15 Menovite určení muži sa ujali zajatcov. Všetkých nahých zaodiali z koristi; zaodiali ich, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou. Potom všetkých nevládnych prepravili na osloch a zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem. Potom sa vrátili do Samárie.

Achazove hriechy a smrť

16 V tom čase kráľ Achaz poslal k asýrskemu kráľovi prosbu o pomoc.
17 Nato vtrhli Edomci, porazili Júdovcov a odvliekli zajatcov. 18 Filištínci prepadli mestá na Nížine a v judskom Negebe. Zaujali Bet-Šemeš, Ajalon, Gederot a Socho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami a Gimzo s príslušnými dedinami a usadili sa tam. 19 Lebo Jahve pokoril Júdu pre Achaza, kráľa Izraela, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopúšťal sa nevernosti voči Jahvemu. 20 Teglat-Falasar ho napadol a obľahol, ale nemohol ho premôcť; 21 Achaz však musel vziať časť pokladu Jahveho chrámu, pokladu kráľovského paláca i kniežat a poslať to asýrskemu kráľovi, ale pomoc od neho nedostal. 22 Keď bol obľahnutý, ešte zväčšoval svoju nevernosť voči Jahvemu, on, kráľ Achaz. 23 Obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: "Keďže bohovia aramejských kráľov týmto pomáhajú, budem im obetovať, aby pomáhali mne." Ale práve oni boli na záhubu jemu i celému Izraelu. 24 Achaz vzal zariadenie Božieho chrámu, rozbil ho na kusy, zatvoril brány Jahveho chrámu a narobil oltáre na každom rohu jeruzalemských ulíc; 25 v každom judskom meste spravil výšiny, aby sa tam pálilo kadidlo cudzím bohom. Tým popudzoval Jahveho, Boha svojich otcov. 26 Ostatné jeho dejiny a všetky jeho prvšie i neskoršie podujatia sú opísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Keď sa Achaz uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Meste, v Jeruzaleme, ale nepreniesli ho do hrobiek izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk