Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

26. kapitola

Oziášove začiatky

1 Všetok ľud Judska vzal Oziáša, ktorý mal šestnásť rokov, a urobil ho kráľom namiesto jeho otca Amaziáša.
2 On prebudoval Elat a vrátil ho Júdovi, keď sa kráľ uložil ku svojim otcom. 3 Oziáš mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jecholja, z Jeruzalema. 4 Konal, čo sa Jahvemu páči, celkom tak, ako robil jeho otec Amaziáša. 5 Ochotne si uctieval Boha, pokiaľ žil Zecharjahu, ktorý ho učil Božej bázni. Pokiaľ hľadal Jahveho, Jahve mu dával úspech.

Jeho moc

6 Šiel bojovať proti Filištíncom, zbúral hradby Gatu, hradby Jabny, hradby Ašdodu a vybudoval mestá na území Ašdodu a medzi Filištíncami.
7 Boh mu pomáhal proti Filištíncom, proti Arabom, ktorí bývali v Gur-Baale, a proti Meuncom. 8 Ammonci platili Oziášovi poplatok. Povesť o ňom prenikla až po hranice Egypta, lebo sa stal veľmi mocným. 9 Oziáš vystaval v Jeruzaleme veže: na Rožnej bráne, na Údolnej bráne a na Uholnej bráne a opevnil ich. 10 Vystaval aj veže na púšti a vykopal veľa cisterien, lebo mal veľa stád na Nížine i na Rovine, roľníkov a vinohradníkov na vŕškoch; mal totiž rád pôdu. 11 Oziáš mal vojsko vycvičených bojovníkov, pripravených tiahnuť do boja, zadelených do skupín, spočítaných kráľovským pisárom Jeielom a dozorcom Masejahuom, vojsko bolo pod vrchným velením Chananjahua, muža z kráľovských hodnostárov. 12 Celkový počet hláv rodín udatných bojovníkov bol dvetisíc šesťsto. 13 Pod svojím velením mali vojenskú moc tristosedemtisíc päťsto bojovníkov, veľkú bojovú moc, ktorá pomáhala kráľovi proti nepriateľovi. 14 Oziáš vystrojil celé toto vojsko štítmi, kopijami, prilbami, panciermi, lukmi a kamením do prakov. 15 V Jeruzaleme dal zhotoviť stroje vymyslené vynálezcami, aby boli postavené na veže a na nárožia, na vystreľovanie šípov a veľkých skál. Chýr o ňom sa rozšíril ďaleko, lebo bol tak zázračne nadaný, že sa stal veľmi mocným.

Pýcha a trest

16 Keď sa stal mocným, spyšnelo mu srdce a to ho priviedlo do záhuby. Prehrešil sa proti Jahvemu, svojmu Bohu: vošiel do veľkej miestnosti Jahveho chrámu obetovať kadidlo na kadidlovom oltári.
17 Za ním vošiel kňaz Azarjahu a s ním osemdesiat neohrozených Jahveho kňazov. 18 Postavili sa proti kráľovi Oziášovi a povedali mu: "Oziáš, páliť kadidlo Jahvemu neprislúcha tebe, ale kňazom, Áronovým synom, ktorí sú posvätení, aby pálili kadidlo. Opusti svätyňu, lebo si sa prehrešil a nemáš už nárok na slávu, ktorá prichádza od Jahveho, Boha." 19 Oziáš, ktorý držal v ruke kadidelnicu, pripravený páliť kadidlo, sa rozhneval. A keďže sa rozhneval na kňazov, vyrazilo mu na čele malomocenstvo pred kňazmi v Jahveho chráme pri kadidlovom oltári. 20 Azarjahu, hlavný kňaz, sa obrátil k nemu, i všetci kňazi sa obrátili a videli mu malomocenstvo na čele. Chytro ho odtiaľ vyviedli, ba aj sám sa náhlil von, lebo ho Jahve ranil. 21 Kráľ Oziáš zostal malomocným až do dňa svojej smrti. Býval v oddelenom dome, malomocný, vylúčený z Jahveho chrámu. Jeho syn Jotam bol správcom kráľovského paláca a spravoval ľud krajiny. 22 Ostatné Oziášove dejiny od začiatku až do konca opísal prorok Izaiáš, Amosov syn. 23 Potom sa Oziáš uložil ku svojim otcom a pochovali ho pri jeho otcoch na pozemku kráľovských hrobov, lebo vraveli: "Je to malomocný." Jeho syn Jotam sa stal kráľom namiesto neho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk