Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

25. kapitola

Amaziášovo nastúpenie

1 Amaziáš sa stal kráľom, keď mal dvadsaťpäť rokov, a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa menovala Jehoadan a bola z Jeruzalema.
2 Robil, čo sa Jahvemu páči, lenže nie s dokonalým srdcom. 3 Keď sa kráľovstvo upevnilo v jeho rukách, pobil svojich dôstojníkov, ktorí zavraždili kráľa, jeho otca. 4 Ich synov však neusmrtil, lebo je napísané v Zákone, v Mojžišovej knihe, kde Jahve rozkázal: "Otcovia nemajú byť usmrtení za synov, ani synovia nemajú byť usmrtení za otcov, ale každý bude usmrtený za svoj vlastný hriech."

Vojna proti Edomu

5 Amaziáš zhromaždil Júdovcov a dal ich nastúpiť podľa rodín, podľa tisícnikov a stotníkov, celého Júdu a Benjamína. Keď ich spočítal od dvadsaťročných nahor, zistil, že ich je tristotisíc vybraných bojovníkov, ktorí narábali kopijou a štítom.
6 Z Izraela najal stotisíc udatných bojovníkov za sto talentov striebra. 7 Vtedy prišiel k nemu Boží muž a povedal mu: "Kráľ, nech izraelské vojsko netiahne s tebou, lebo Jahve nie je s Izraelom, ani s nikým z Efraimovcov. 8 Lebo ak pôjdu s tebou, hoci budeš ako udatne bojovať, Boh ťa nechá padnúť pred nepriateľom, lebo Boh má moc pomáhať i nechať padnúť." 9 Amaziáš odpovedal Božiemu mužovi: "A čo mám robiť so sto talentami, ktoré som dal izraelskému vojsku?" Boží muž povedal: "Jahve ti môže dať viac ako toto." 10 Nato Amaziáš oddelil vojsko, ktoré prišlo k nemu z Efraima, a poslal ho domov. Tí sa veľmi nahnevali na Júdovcov a vrátili sa domov rozzúrení hnevom. 11 Amaziáš sa vzchopil a vyrazil na čele svojho vojska, vošiel do Soľnej doliny, kde pobil desaťtisíc Seirčanov. 12 Ďalších desaťtisíc zajali Júdovci živých, vyviedli ich na vrchol Skaly, pozhadzovali ich z vrcholu Skaly, takže sa všetci rozdrúzgali. 13 Ale príslušníci oddielu, ktorých Amaziáš vrátil, aby netiahli s ním do boja, plienili v judských mestách od Samárie po Bet-Choron, pobili v nich tritisíc ľudí a pobrali veľkú korisť. 14 Keď sa Amaziáš vrátil po víťazstve nad Edomcami, priniesol bohov Seirčanov, urobil ich svojimi bohmi, klaňal sa im a pálil im kadidlo. 15 Vtedy vzplanul Jahveho hnev proti Amaziášovi a poslal mu proroka, aby mu povedal: "Prečo sa obraciaš na bohov tohto národa, ktorí ho nemohli zachrániť z tvojej ruky?" 16 Ešte hovoril, keď ho Amaziáš prerušil: "Azda sme ťa vymenovali za kráľovského radcu? Prestaň, ak nechceš byť potrestaný!" Prorok prestal, ale povedal: "Viem, že Boh sa rozhodol zničiť ťa, lebo si to urobil a moju radu si neposlúchol."

Vojna proti Izraelu

17 Po porade judský kráľ Amaziáš poslal odkaz izraelskému kráľovi Joasovi, synovi Joachaza, Jehuovho syna: "Poď, zmerajme sa!"
18 Nato izraelský kráľ Joas odkázal Amaziášovi, kráľovi Judska: "Na Libanone bodliak poslal posolstvo libanonskému cédru: ‚Daj svoju dcéru za ženu môjmu synovi!‘ Ale divá zver, ktorá býva na Libanone, prešla tade a rozšliapala bodliak. 19 Povedal si: ‚Porazil som Edom,‘ a stúplo ti to do hlavy. Teš sa zo slávy a seď doma! Prečo zvolávať nešťastie, aby si padol sám a s tebou i Júda?" 20 Ale Amaziáš neposlúchol; bolo to od Boha, ktorý chcel vydať tých ľudí, lebo vyhľadávali edomských bohov. 21 Joas, izraelský kráľ, vytiahol do boja. Zmerali sa, on i judský kráľ Amaziáš, pri Bet-Šemeši, ktorý je v Judsku. 22 Júda utrpel od Izraela porážku a každý utiekol do svojho stanu. 23 Judského kráľa Amaziáša, syna Joasa, Achazjahuovho syna, zajal izraelský kráľ Joas v Bet-Šemeši a odviedol ho do Jeruzalema. Zboril jeruzalemské hradby od Efraimskej brány až po Rožnú bránu na štyristo lakťov. 24 Pobral všetko zlato a striebro a všetky predmety, ktoré našiel v Božom chráme, zverené Obed-Edomovi, ďalej poklady kráľovského paláca, tiež rukojemníkov a vrátil sa do Samárie.

Koniec kráľovstva

25 Judský kráľ Amaziáš, Joasov syn, žil ešte pätnásť rokov po smrti Joasa, syna izraelského kráľa Joachaza.
26 Ostatné Amaziášove dejiny, od začiatku až do konca, sú zapísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Od čias, keď sa Amaziáš odvrátil od Jahveho, osnovali proti nemu sprisahanie v Jeruzaleme. On ušiel do Lachiša, ale poslali za ním do Lachiša a tam ho zabili. 28 Potom ho previezli na koňoch a pochovali ho pri jeho otcoch v Dávidovom meste.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk