Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Achazjahuovo kráľovstvo

1 Obyvatelia Jeruzalema ustanovili miesto neho za kráľa Achazjahua, jeho najmladšieho syna, lebo všetkých starších pobila vojenská čata, ktorá vnikla s Arabmi do tábora. Tak sa stal kráľom Achazjahu, syn judského kráľa Jorama.
2 Achazjahu mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Omriho dcéra. 3 Aj on nasledoval príklad Achabovho domu, lebo jeho matka mu dávala zlé rady. 4 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, ako Achabova rodina, lebo práve títo ľudia boli po smrti jeho otca jeho radcami na jeho záhubu. 5 Na ich radu tiež išiel s Joramom, Achabovým synom, izraelským kráľom, do vojny s aramejským kráľom Chazaelom do Ramotu v Galaáde. Ale Aramejci Jorama poranili, 6 takže sa utiahol do Jizreela liečiť sa z rán, ktoré mu Aramejci zasadili pri Ramote, keď bojoval proti Chazaelovi, aramejskému kráľovi. Achazjahu, syn judského kráľa Jorama, šiel do Jizreela navštíviť Jorama, Achabovho syna, keďže bol chorý. 7 Boh použil túto návštevu Jorama na Achazjahuovu záhubu. Lebo keď prišiel, odobral sa s Joramom oproti Jehuovi, Nimšiho synovi, ktorého Jahve pomazal, aby vyhubil Achabov rod. 8 Keď Jehu vykonával spravodlivý súd nad Achabovým rodom, zastihol judské kniežatá a Achazjahuových synovcov, ktorí slúžili Achazjahuovi, a pobil ich. 9 Potom hľadal aj Achazjahua, ktorého chytili, keď sa skrýval v Samárii, priviedli ho k Jehuovi, ktorý ho dal zabiť. Pochovali ho, lebo vraveli: "Je to syn Jozafata, ktorý hľadal Jahveho celým svojím srdcom." V Achazjahuovej rodine nebolo nikoho, kto by bol schopný prevziať kráľovstvo.

Zločin Atálie

10 Keď Achazjahuova matka videla, že jej syn zomrel, chcela vyhubiť všetko kráľovské potomstvo judského domu.
11 Ale kráľovská dcéra Jehošeba uchytila Joasa, Achazjahuovho syna, spomedzi kráľovských synov, ktorých vraždili, a schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni. Tak ho Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, žena kňaza Jehojadu (bola Achazjahuovou sestrou) mohla skryť pred Atáliou, aby ho tá nemohla usmrtiť. 12 Zostal u nich, skrytý v Božom chráme, šesť rokov, zatiaľ čo Atália kraľovala v krajine.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk