Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Achazjahuovo kráľovstvo

1 Obyvatelia Jeruzalema ustanovili miesto neho za kráľa Achazjahua, jeho najmladšieho syna, lebo všetkých starších pobila vojenská čata, ktorá vnikla s Arabmi do tábora. Tak sa stal kráľom Achazjahu, syn judského kráľa Jorama.
2 Achazjahu mal štyridsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Omriho dcéra. 3 Aj on nasledoval príklad Achabovho domu, lebo jeho matka mu dávala zlé rady. 4 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, ako Achabova rodina, lebo práve títo ľudia boli po smrti jeho otca jeho radcami na jeho záhubu. 5 Na ich radu tiež išiel s Joramom, Achabovým synom, izraelským kráľom, do vojny s aramejským kráľom Chazaelom do Ramotu v Galaáde. Ale Aramejci Jorama poranili, 6 takže sa utiahol do Jizreela liečiť sa z rán, ktoré mu Aramejci zasadili pri Ramote, keď bojoval proti Chazaelovi, aramejskému kráľovi. Achazjahu, syn judského kráľa Jorama, šiel do Jizreela navštíviť Jorama, Achabovho syna, keďže bol chorý. 7 Boh použil túto návštevu Jorama na Achazjahuovu záhubu. Lebo keď prišiel, odobral sa s Joramom oproti Jehuovi, Nimšiho synovi, ktorého Jahve pomazal, aby vyhubil Achabov rod. 8 Keď Jehu vykonával spravodlivý súd nad Achabovým rodom, zastihol judské kniežatá a Achazjahuových synovcov, ktorí slúžili Achazjahuovi, a pobil ich. 9 Potom hľadal aj Achazjahua, ktorého chytili, keď sa skrýval v Samárii, priviedli ho k Jehuovi, ktorý ho dal zabiť. Pochovali ho, lebo vraveli: "Je to syn Jozafata, ktorý hľadal Jahveho celým svojím srdcom." V Achazjahuovej rodine nebolo nikoho, kto by bol schopný prevziať kráľovstvo.

Zločin Atálie

10 Keď Achazjahuova matka videla, že jej syn zomrel, chcela vyhubiť všetko kráľovské potomstvo judského domu.
11 Ale kráľovská dcéra Jehošeba uchytila Joasa, Achazjahuovho syna, spomedzi kráľovských synov, ktorých vraždili, a schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni. Tak ho Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, žena kňaza Jehojadu (bola Achazjahuovou sestrou) mohla skryť pred Atáliou, aby ho tá nemohla usmrtiť. 12 Zostal u nich, skrytý v Božom chráme, šesť rokov, zatiaľ čo Atália kraľovala v krajine.