Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Záver príbehu Šunemčanky

1 Elizeus povedal tej žene, ktorej vzkriesil syna: "Zober sa a odíď odtiaľto s celou svojou rodinou! Usaď sa v cudzom kraji! Jahve rozhodol, že privedie do krajiny hlad, ktorý bude trvať sedem rokov."
2 Žena sa vybrala, ako jej povedal Boží muž: odišla s celou svojou rodinou a bývala sedem rokov v krajine Filištíncov. 3 Po siedmich rokoch sa tá žena vrátila z krajiny Filištíncov a vybrala sa ku kráľovi dožadovať sa svojho domu a svojho poľa. 4 V tej chvíli sa kráľ rozprával s Gechazim, sluhom Božieho muža. Žiadal ho: "Porozprávaj mi o všetkých veľkých činoch, ktoré Elizeus vykonal!" 5 A on práve rozprával kráľovi, ako vzkriesil mŕtveho, keď vstúpila žena, ktorej syna vzkriesil, a dovolávala sa svojho domu a svojho poľa. Gechazi povedal: "Pán môj, kráľ! Toto je tá žena a toto je jej syn, ktorého Elizeus vzkriesil." 6 Kráľ sa ženy vypytoval a ona mu všetko porozprávala. Potom s ňou poslal jedného dvorana, ktorému rozkázal: "Nech jej vrátia všetko, čo bolo jej, aj so všetkými výnosmi poľa, odo dňa, keď opustila krajinu, až doteraz."

Elizeus a Chazael z Damasku

7 Raz prišiel Elizeus do Damasku. Aramejský kráľ Ben-Hadad bol chorý. Keď mu oznámili: "Boží muž prišiel až sem,"
8 vtedy kráľ rozkázal Chazaelovi: "Vezmi dar a choď k Božiemu mužovi a skrze neho sa opýtaj Jahveho, či sa uzdravím z tejto choroby." 9 Chazael šiel k Elizeovi a ako dar mu doniesol, čo bolo najvzácnejšie v Damasku, naložené na štyridsať tiav. Prišiel, predstavil sa mu a povedal: "Tvoj syn, aramejský kráľ Ben-Hadad, ma posiela k tebe opýtať sa: ‚Uzdravím sa z tejto choroby?‘" 10 Elizeus mu odpovedal: "Choď mu povedať: ‚Môžeš sa uzdraviť.‘ Ale Jahve mi ukázal, že on určite zomrie." 11 Potom mu stŕpla tvár, zrak mal upretý do diaľky a Boží muž sa rozplakal. 12 Chazael sa spýtal: "Pán môj, prečo plačeš?" Odpovedal: "Preto, lebo viem, koľko zla spravíš Izraelcom. Ich pevnosti vypáliš, ich mládencov pobiješ mečom, ich nemluvňatá roztrieskaš o skaly, ich tehotné ženy rozpáraš." 13 Chazael povedal: "Ale čo som ja, tvoj sluha? Ako by tento pes mohol vykonať takú veľkú vec?" Elizeus odpovedal: "V Jahveho videní som ťa videl ako kráľa Aramu." 14 Chazael odišiel od Elizea. Keď prišiel ku svojmu pánovi, ten sa ho opýtal: "Čo ti povedal Elizeus?" On mu odpovedal: "Povedal mi, že sa môžeš uzdraviť." 15 Na druhý deň vzal prikrývku, namočil ju vo vode a prestrel mu ju na tvár, takže zomrel. Namiesto neho sa stal kráľom Chazael.

Joramovo kráľovstvo v Judsku (848 – 841)

16 V piatom roku Jorama, syna izraelského kráľa Achaba, sa kráľom stal Joram, syn judského kráľa Jozafata.
17 Keď sa stal kráľom, mal tridsaťdva rokov a osem rokov kraľoval v Jeruzaleme. 18 Za ženu mal Achabovu dcéru, preto napodobňoval správanie izraelských kráľov a Achabovho domu. Robil to, čo sa Jahvemu nepáčilo. 19 Ale Jahve nechcel zničiť Júdu kvôli svojmu sluhovi Dávidovi, ktorému sľúbil, že mu pred sebou vždy ponechá lampu. 20 Za jeho čias sa Edomci vymanili z judského područia a ustanovili si kráľa. 21 Vtedy Joram na čele svojich vojnových vozov prenikol do Cairu. Tam ho obkľúčili Edomci. V noci prelomil obkľúčenie Edomcov a ich vozov, ale jeho ľudia utiekli do svojich stanov. 22 Tak sa Edom vymanil z judského područia až do dnešného dňa. V tom čase sa vymanili aj obyvatelia mesta Libny. 23 Ostatné Joramove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 24 Joram sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste s jeho otcami. Jeho syn Achazjahu sa stal kráľom po ňom.

Achazjahuovo kráľovstvo v Judsku (841)

25 V dvanástom roku izraelského kráľa Jorama, Achabovho syna, sa Achazjahu, Joramov syn, stal judským kráľom.
26 Achazjahu mal dvadsaťdva rokov, keď sa stal kráľom a kraľoval jeden rok v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, dcéra Omriho, izraelského kráľa. 27 Napodobňoval správanie Achabovej rodiny a robil to, čo sa Jahvemu nepáčilo, ako Achabova rodina, lebo bol zaťom Achabovho domu. 28 Šiel spolu s Joramom, Achabovým synom, do boja proti aramejskému kráľovi Chazaelovi pri Ramote v Galaáde. Ale Aramejci Jorama poranili. 29 Kráľ Joram sa vrátil do Jizreela liečiť sa z rán, ktoré mu Aramejci zasadili pri Ramote, keď bojoval proti Chazaelovi, aramejskému kráľovi. Achazjahu, syn judského kráľa Jorama, šiel do Jizreela navštíviť Jorama, Achabovho syna, lebo bol chorý.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk