Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Elizeus povedal: "Počuj Jahveho slovo! Toto hovorí Jahve: Zajtra o tomto čase bude na trhu Samárie sea jemnej múky za jeden šekel a dve sey jačmeňa budú za šekel." 2 Dôstojník, kráľova pravá ruka, odpovedal Elizeovi: "Aj keby Jahve otvoril nebeské okná, bolo by to možné?" Elizeus mu povedal: "Ty to uvidíš na vlastné oči, ale nebudeš z toho jesť!"

Opustený aramejský tábor

3 Pri vchode do brány Samárie boli štyria malomocní. Hovorili si medzi sebou: "Prečo tu máme zostať a čakať na smrť?
4 Ak sa rozhodneme vojsť do mesta, v meste je hlad, tam zomrieme. Ak zostaneme tu, aj tu zomrieme. Preto prejdime k Aramejcom, ak nás nechajú nažive, budeme žiť, a ak nás zabijú, nuž zomrieme." 5 Za súmraku sa pohli k aramejskému táboru. Keď došli na okraj aramejského tábora, zbadali, že tam nikoho niet. 6 Stalo sa totiž, že v celom aramejskom tábore Jahve dal počuť hukot, akoby sa približovalo veľké vojsko s vozmi a koňmi. Aramejci si medzi sebou hovorili: "Pozrite, izraelský kráľ si najal proti nám chetejských a egyptských kráľova, aby nás napadli." 7 Zdvihli sa teda a utiekli za súmraku. Zanechali svoje stany, svoje kone a svoje osly, celý tábor tak, ako bol, utiekli, aby si zachránili život. 8 Tí malomocní prišli na okraj tábora, vošli do prvého stanu, najedli sa a napili, odniesli odtiaľ striebro, zlato i šatstvo a odišli ho ukryť. Potom sa vrátili, vošli do ďalšieho stanu, aj tam nabrali a odniesli to ukryť.

Koniec obliehania a hladu

9 Potom si hovorili: "Nerobíme správne. Tento deň je dňom dobrých zvestí, a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svitu, trest nás neminie. Poďme to oznámiť v kráľovskom paláci."
10 Keď došli, zakričali na stráže mestskej brány a oznámili im: "Vošli sme do tábora Aramejcov. Niet tam nikoho, nepočuť ľudský hlas, len kone a osly popriväzované a stany opustené tak, ako boli." 11 Stráže to podali ďalej a správa došla do kráľovského paláca. 12 Kráľ v noci vstal a svojim sluhom povedal: ‚Ja vám poviem, čo spravili Aramejci. Vedia, že hladujeme, preto vyšli z tábora ukryť sa do poľa. Myslia si: ‚Keď vyjdú z mesta, pochytáme ich živých a vojdeme do mesta.‘" 13 Jeden z jeho dôstojníkov povedal: "Vezmime päť koní z tých, čo ešte zostali – i tak sa s nimi stane to, čo s množstvom, ktoré zahynulo, – pošlime niekoho s nimi a uvidíme." 14 Vzali teda dva vozy s koňmi a kráľ ich poslal za aramejským vojskom s rozkazom: "Choďte a pozrite!" 15 Sledovali stopy Aramejcov až k rieke Jordán. Videli, že cesta bola plná šiat a výzbroje, ktorú Aramejci na svojom úteku odhadzovali. Poslovia sa vrátili a podali správu kráľovi. 16 Ľud ihneď vyšiel z mesta a vyplienil aramejský tábor, takže sea jemnej múky bola za jeden šekel a dve sey jačmeňa tiež za jeden šekel, podľa Jahveho slova. 17 Kráľ poslal dôstojníka, ktorý bol jeho pravou rukou, aby mal dozor nad tržnicou v mestskej bráne, ale ľud ho tam v tlačenici rozšliapal a on zomrel, ako to predpovedal Boží muž, keď ho kráľ bol navštíviť. 18 Stalo sa to, čo predpovedal Boží muž kráľovi: "Zajtra o tomto čase budú na trhu Samárie dve sey jačmeňa za jeden šekel a sea jemnej múky za jeden šekel." 19 Dôstojník odpovedal Božiemu mužovi: "Aj keby Jahve otvoril nebeské okná, bolo by to možné?" Elizeus vtedy povedal: "Ty to uvidíš na vlastné oči, ale nebudeš z toho jesť!" 20 Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal na tržnici v bráne, takže zomrel.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk