Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Stratená a nájdená sekera

1 Bratia proroci povedali Elizeovi: "Pozri, miesto, na ktorom bývame pri tebe, je pre nás príliš tesné.
2 Poďme k rieke Jordán, každý z nás tam vezme jedno brvno a potom tam urobíme miesto na bývanie." Povedal im: "Choďte!" 3 Jeden z nich povedal: "Buď taký láskavý, poď aj ty so svojimi sluhami." Elizeus odpovedal: "Dobre, idem." 4 Išiel s nimi. Keď prišli k Jordánu, začali vytínať stromy. 5 Keď jeden stínal svoj kmeň, spadla mu železná sekera do vody a on skríkol: "Ach, pane môj! A to bola ešte požičaná!" 6 Boží muž sa opýtal: "Kam padla?" Ukázal mu to miesto. Vtedy Elizeus uťal kus dreva, hodil ho na to miesto a sekera vyplávala. 7 Rozkázal mu: "Vytiahni si ju!" Ten natiahol ruku a vzal si ju.

Elizeus zajme celý aramejský oddiel

8 Aramejský kráľ viedol vojnu s Izraelom. Mal poradu so svojimi dôstojníkmi a povedal im: "Napadnite toto miesto."
9 Ale Elizeus poslal izraelskému kráľovi odkaz: "Daj si pozor na toto miesto, lebo tam vpadnú Aramejci" 10 a izraelský kráľ poslal vojakov na to miesto, ktoré mu označil Elizeus. On ho upozorňoval a kráľ sa mal na pozore, a to nie raz alebo dva razy. 11 Srdce aramejského kráľa sa nad tým vzrušilo, zvolal svojich dôstojníkov a pýtal sa ich: "Nevedeli by ste mi povedať, kto z nás zrádza u izraelského kráľa?" 12 Jeden z jeho dôstojníkov povedal: "Nie, pán môj, kráľ, to Elizeus, prorok v Izraeli, oznamuje kráľovi Izraela aj tie slová, ktoré hovoríš vo svojej spálni." 13 Rozkázal im: "Choďte, zistite, kde je, potom pošlem a dám ho chytiť." Podali mu správu: "Je v Dotane." 14 Poslal tam silný oddiel s koňmi a s vojnovými vozmi. Prišli v noci a obkľúčili mesto. 15 Na druhý deň Elizeus včasráno vstal a vyšiel. Videl, že mesto je obkľúčené vojskom s koňmi a vozmi. Jeho sluha mu povedal: "Beda, pane môj, čo si počneme?" 16 Ale on mu odpovedal: "Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi." 17 A Elizeus sa takto modlil: "Jahve, prosím, otvor mu oči, nech vidí!" Jahve otvoril oči sluhovi a on videl: vrch bol plný koní a ohnivých vozov všade navôkol Elizea. 18 Keď Aramejčania schádzali k nemu, Elizeus sa takto modlil k Jahvemu: "Raň, prosím ťa, tento ľud vlčou tmou!" A Jahve ich ranil vlčou tmou podľa Elizeovho slova. 19 Vtedy im Elizeus povedal: "Toto nie je tá cesta, ani to mesto. Poďte za mnou, dovediem vás k človeku, ktorého hľadáte." Ale doviedol ich do Samárie. 20 Keď vošli do Samárie, Elizeus povedal: "Jahve, otvor im oči, nech vidia!" Jahve im otvoril oči a oni videli, že sú uprostred Samárie! 21 Keď ich izraelský kráľ uvidel, opýtal sa Elizea: "Mám ich pobiť, otče môj?" 22 Ale on odpovedal: "Nezabíjaj ich. Či zabíjaš tých, ktorých si zajal svojím mečom a lukom? Daj sa im najesť a napiť a nechaj ich vrátiť sa k svojmu pánovi." 23 Kráľ im usporiadal veľkú hostinu a keď sa najedli a napili, prepustil ich a oni odišli k svojmu pánovi. Odvtedy aramejské ozbrojené bandy už nechodili do izraelskej krajiny.

Hlad v obliehanej Samárii

24 Po nejakom čase sa stalo, že Ben-Hadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko, pritiahol a obliehal Samáriu.
25 V Samárii vypukol veľký hlad, lebo ju dlho obliehali, až sa za osliu hlavu platilo osemdesiat šeklov striebra a za dvadsaťpäť divých cibúľ päť šeklov striebra. 26 Jedného dňa sa izraelský kráľ prechádzal po hradbách, tu jedna žena na neho zavolala: "Pomôž, pán môj, kráľ!" 27 On jej odpovedal: "Ak ti Jahve nepomáha, ako ti môžem pomôcť ja? Niečím z humna alebo z lisu?" 28 Potom dodal: "Čo sa ti stalo?" Odpovedala: "Táto žena mi vravela: ‚Daj svojho syna, dnes ho zjeme. Môjho syna zjeme zajtra.‘ 29 Uvarili sme teda môjho syna a zjedli sme ho. Na druhý deň som jej povedala: ‚Daj svojho syna, zjeme ho.‘ Ale ona si syna skryla." 30 Keď kráľ počul slová tej ženy, roztrhol si šaty; kráľ sa prechádzal po hradbách a ľud videl, že na holom tele má drsné kajúce rúcho. 31 Kráľ vyhlásil: "Toto zlo nech mi Jahve urobí a tamto ešte nech pridá, ak dnes hlava Elizea, Šafatovho syna, ostane na ňom."

Elizeus ohlasuje skoré ukončenie skúšky

32 Elizeus sedel vo svojom dome a starší mesta sedeli s ním. Kráľ poslal k nemu jedného zo svojich ľudí. Prv, než posol prišiel, Elizeus povedal starším: "Viete, že tento vrahov syn vydal rozkaz, aby mi zoťali hlavu? Keď kráľov posol príde, zatvorte dvere a držte ich, aby nevošiel. Veď za ním už počuť kroky jeho pána!"
33 Elizeus im ešte hovoril a už k nemu vstupoval kráľ a povedal: "Pozri, všetko toto nešťastie prichádza od Jahveho! Prečo by som mal ešte dôverovať Jahvemu?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk