Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Olej vdovy

1 Žena jedného z bratov prorokov úpenlivo prosila Elizea týmito slovami: "Tvoj sluha, môj muž, zomrel. Ty vieš, že tvoj sluha bol verný Jahvemu. Prišiel však veriteľ vziať si mojich dvoch synov za otrokov."
2 Elizeus sa jej opýtal: "Čo ti mám urobiť? Povedz mi, čo máš v dome." Odpovedala: "Tvoja slúžka nemá v celom dome nič, len krčiažok oleja." 3 A on povedal: "Choď, požičaj si zvonku od susedov prázdne nádoby, a nie málo. 4 Potom vojdi dnu, zamkni dvere za sebou i za svojimi synmi a nalievaj olej do tých nádob. Plné odstav!" 5 Ona odišla od Elizea, zamkla dvere za sebou i za svojimi synmi. Oni jej podávali nádoby a ona nalievala. 6 Keď boli nádoby plné, povedala svojmu synovi: "Podaj mi ešte nejakú nádobu." Ale on jej odpovedal: "Nádoby už niet." Vtom olej prestal tiecť. 7 Vtedy vyšla a povedala to Božiemu mužovi. On jej povedal: "Choď predať olej, vyplať dlh a zo zvyšku ži ty so svojimi synmi!"

Elizeus, Šunemčanka a jej syn

8 Jedného dňa Elizeus prechádzal cez Šunam. Tam žila veľmi vážená žena, ktorá ho pozvala, aby si zajedol. Odvtedy kedykoľvek tade prechádzal, zastavil sa u nej zajesť si.
9 Žena raz povedala svojmu mužovi: "Počuj, som si istá, že Boží muž, ktorý pravidelne chodieva popri nás, je svätý. 10 Postavme mu malú izbu na hornom poschodí, dajme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik. Tak, keď k nám príde, môže tam bývať." 11 Jedného dňa prišiel, utiahol sa do hornej izby a ľahol si tam. 12 Povedal svojmu sluhovi Gechazimu: "Zavolaj tú Šunemčanku!" Zavolal ju a dostavila sa k nemu. 13 Elizeus pokračoval: "Povedz jej: Dala si si s nami všetku túto starosť. Čo by sme mohli spraviť pre teba? Vari povedať za teba slovo kráľovi alebo veliteľovi vojska?" Ale ona odpovedala: "Načo? Ja bývam medzi svojimi." 14 On pokračoval: "Čo by sa predsa dalo pre ňu urobiť?" Gechazi odpovedal: "Žiaľ, nemá deti a jej manžel je starý." 15 Elizeus povedal: "Zavolaj ju!" Zavolal ju a ona zostala pri dverách. 16 Povedal jej: "Na rok o takomto čase budeš držať syna v náručí." Ale ona povedala: "Nie, môj pane, neklam svoju slúžku!" 17 A tá žena počala a porodila syna v tom čase, ako jej predpovedal Elizeus. 18 Chlapec vyrástol. Jedného dňa išiel za svojím otcom, ktorý pracoval so žencami. 19 Tu sa začal žalovať svojmu otcovi: "Moja hlava! Moja hlava!" Otec rozkázal sluhovi, aby ho zaniesol k jeho matke. 20 Ten ho vzal a zaniesol k matke. Pestovala ho na svojich kolenách až do poludnia, potom zomrel. 21 Vtedy vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla. 22 Zavolala svojho muža a povedala mu: "Prosím ťa, pošli mi jedného zo sluhov s oslicou. Zaskočím k Božiemu mužovi a hneď sa vrátim." 23 Ale on sa pýtal: "Prečo ideš k nemu dnes? Nie je sviatok nového mesiaca, ani sobota." Ale ona odpovedala: "Zostávaj v pokoji." 24 Osedlala oslicu a rozkázala sluhovi: "Veď a poháňaj! Kvôli mne jazdu nezdržuj! Zastavuj, iba keď ti rozkážem!" 25 Vydala sa na cestu a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka videl, povedal svojmu sluhovi Gechazimu: "Pozri, to je tá Šunemčanka! 26 Bež jej naproti a opýtaj sa jej: Dobre sa máš? Dobre sa má tvoj muž? Dobre sa má tvoj chlapec?" Ona odpovedala: "Dobre." 27 Keď však došla k Božiemu mužovi na vrch, kŕčovito mu objala nohy. Gechazi priskočil, aby ju odsotil, ale Boží muž povedal: "Nechaj ju, lebo jej duša je zatrpknutá. A Jahve to skryl predo mnou, nič mi neoznámil." 28 Nato sa ozvala: "Či som si od teba žiadala syna? Či som ti nevravela: Nerob mi márne nádeje?" 29 Elizeus rozkázal Gechazimu: "Prepáš si bedrá! Vezmi si do ruky moju palicu a choď! Keď niekoho stretneš, nepozdrav ho! A keď teba niekto pozdraví, neodpovedaj mu. Moju palicu polož chlapcovi na tvár!" 30 Ale chlapcova matka povedala: "Ako že žije Jahve a ako že žiješ ty sám, neopustím ťa!" Vtedy vstal a šiel za ňou. 31 Gechazi ich predišiel a položil palicu chlapcovi na tvár. Neozval sa však ani hlások, nebolo ani znaku života. Vtedy Gechazi šiel Elizeovi oproti a povedal: "Chlapec sa neprebral." 32 Elizeus vošiel do domu. Chlapec bol tam, mŕtvy, ležal na Elizeovej posteli. 33 On vošiel, zatvoril dvere za sebou a za chlapcom a modlil sa k Jahvemu. 34 Potom vystúpil hore, vystrel sa na dieťa, priložil si ústa na jeho ústa, oči na jeho oči a dlane na jeho dlane. Zostal pritlačený k nemu, kým sa chlapcovo telo nezohrialo. 35 Potom znovu vstal a prešiel raz hore a raz dole po izbe. Nato vystúpil hore a znovu sa vystrel na neho, až sedemkrát: vtedy chlapec kýchol a otvoril oči. 36 Elizeus zavolal Gechaziho a povedal mu: "Zavolaj tú Šunemčanku!" On ju zavolal. Keď prišla k nemu, povedal jej: "Vezmi si svojho syna!" 37 Vošla, hodila sa mu k nohám, dotkla sa tvárou zeme, potom si vzala syna a vyšla von.

Otrávený hrniec

38 Elizeus sa vrátil do Gilgalu. V krajine bol hlad. Bratia proroci sedeli pred ním, on povedal svojmu sluhovi: "Postav veľký hrniec a navar bratom prorokom polievku!"
39 Jeden z prorokov vyšiel na pole zbierať zeliny, našiel akýsi druh divej révy a nazbieral z nej plody podobné tekviciam. Naplnil si nimi plášť a vrátil sa domov. Nepoznali tie plody, ale on ich pokrájal na kusy do polievky. 40 Nalievali to mužom, aby jedli. Ale len čo začali jesť, skríkli: "Boží muž, v hrnci je smrť!" A nemohli jesť. 41 Vtedy Elizeus rozkázal: "Doneste múku!" Hodil ju do hrnca a povedal: "Nalievajte ľuďom, nech jedia." A v hrnci už nebolo nič škodlivé.

Rozmnoženie chlebov

42 Z Baal-Šališe prišiel človek a doniesol Božiemu mužovi chlieb z prvotín: dvadsať jačmenných chlebov a nové zrno v klase. Elizeus rozkázal svojmu sluhovi: "Daj to ľuďom, nech jedia!"
43 Ale jeho sluha odpovedal: "Čo? Mám toto predložiť sto chlapom?" On však povedal: "Len dávaj ľuďom, nech jedia! Lebo takto hovorí Jahve: ‚Najedia sa a ešte aj zvýši.‘" 44 Predložil im to. Najedli sa a ešte zvýšilo podľa Jahveho slova.