Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

17. kapitola

Ozeášovo kráľovstvo v Izraeli (732 – 724)

1 V dvanástom roku judského kráľa Achaza sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii Ozeáš, Elov syn. Panoval deväť rokov.
2 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nie však natoľko, ako izraelskí králi pred ním. 3 Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Salmanasar, Ozeáš sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok. 4 Ale asýrsky kráľ zistil, že Ozeáš ho zrádza: poslal poslov do Saidy k egyptskému kráľovi a asýrskemu kráľovi neodviedol každoročný poplatok. Vtedy ho asýrsky kráľ dal chytiť a vrhnúť do väzenia.

Zaujatie Samárie (721)

5 Asýrsky kráľ zaplavil celú krajinu, pritiahol pred Samáriu a obliehal ju tri roky.
6 V deviatom roku Ozeáša zaujal asýrsky kráľ Samáriu a Izraelcov odvliekol do Asýrie. Osadil ich v Chalaachu a pri Chabore, pri rieke Gozan a v médskych mestách.

Úvahy o zničení Izraelského kráľovstva

7 Stalo sa to preto, lebo Izraelci zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, z područia egyptského kráľa, faraóna, a uctievali cudzích bohov.
8 Riadili sa zvyklosťami pohanských národov, ktoré Jahve vyhnala pred nimi. 9 Izraelci vyslovili nesprávne reči proti Jahvemu, svojmu Bohu, nastavali si výšiny všade, kde bývali, od strážnych veží po opevnené mestá. 10 Stavali si stély a pomníky bohyne Ašery na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 11 Na všetkých výšinách pálili obety ako pohanské národy, ktoré Jahve vyhnal spred nich, a robili veci také zlé, že vyvolávali Jahveho hnev. 12 Slúžili modlám, o čom im Jahve povedal: "To nesmiete robiť!" 13 A Jahve varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov: "Obráťte sa, zanechajte svoje zlé cesty a zachovávajte moje príkazy a moje zákony, ako sú napísané v celom Zákone, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich sluhov, prorokov." 14 Ale oni neposlúchli a zatvrdili si šiju viac ako ich otcovia, ktorí neverili Jahvemu, svojmu Bohu. 15 Opovrhli jeho zákonmi a zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj príkazmi, ktoré im dal. Chodili za modlami, ktoré nie sú ničím, až sa sami stali ničím; nasledovali pohanské národy navôkol, hoci im ich Boh prikázal, aby nerobili tak ako ony. 16 Opustili všetky prikázania Jahveho, svojho Boha, narobili si odliate modly, dvoje teliat, urobili si posvätný kôl, klaňali sa celému vojsku nebeských hviezd a slúžili Baalovi. 17 Svojich synov a svoje dcéry prevádzali ohňom. Zaoberali sa veštením a čarodejníctvom, zapredávali sa konať to, čo sa Jahvemu nepáči, a vyvolávali tak jeho hnev. 18 Vtedy sa Jahve veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ho spred svojej tváre. Zostal iba samotný Júdov kmeň. 19 Ale ani Júda nezachovával príkazy Jahveho, svojho Boha, ale nasledoval zvyky, ktoré zaviedol Izrael. 20 Preto Jahve zavrhol celé potomstvo Izraela. Pokoril ho a vydal ho do rúk lúpežníkom, až ho nakoniec odvrhol ďaleko od seba. 21 Keď Boh oddelil Izrael od Dávidovho domu, Izrael vyhlásil za kráľa Jeroboama, Nebatovho syna. Jeroboam odvrátil Izrael od Jahveho a zviedol ich na veľké hriechy. 22 Izraelci pokračovali v páchaní všetkých hriechov, ktoré páchal Jeroboam, a neodvrátili sa od nich, 23 až nakoniec Jahve zahnal Izrael ďaleko od svojej tváre, ako to oznámil skrze svojich sluhov, prorokov. Poslal Izrael do Asýrie, kde je až do dnešného dňa.

Pôvod Samaritánov

24 Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábela, z Kuty, z Avvy, z Chamatu a zo Sefarvajimu a usadil ich v mestách Samárie namiesto synov Izraela. Tento ľud zaujal kraj Samáriu a usadil sa v jej mestách.
25 Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neuctievali Jahveho, preto Jahve na nich poslal levy a tie ich zabíjali. 26 Asýrskemu kráľovi oznámili: "Národy, ktoré si presídlil a usadil v mestách Samárie, nepoznajú obrady Boha tej krajiny. Preto teraz poslal na nich levy a tie ich zabíjajú, lebo nepoznajú obrady Boha tej krajiny." 27 Nato asýrsky kráľ vydal toto nariadenie: "Pošlite tam jedného z kňazov, ktorých som odtiaľ odviedol, nech sa tam ide usadiť a nech ich naučí obrady Boha krajiny." 28 Šiel teda jeden z kňazov, ktorí boli odvedení do zajatia zo Samárie, usadil sa v Beteli a učil ich, ako majú uctievať Jahveho. 29 Každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a postavili ich do chrámov na výšinách, ktoré predtým postavili obyvatelia Samárie, každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval. 30 Ľudia z Bábelu si urobili modlu Sukot-Benota, ľudia z Kuty si urobili Nergala, ľudia z Chamatu si urobili Ašimu, 31 Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartaka, Sefarvajimci spaľovali v ohni svoje deti na počesť Adramelecha a Anam-Melecha, sefarvajimských bohov. 32 Uctievali si aj Jahveho a určili si spomedzi seba kňazov pre výšiny. 33 Uctievali si teda Jahveho, ale slúžili aj svojim bohom podľa obradov pohanských národov, odkiaľ boli odvlečení. 34 Ešte aj dnes konajú podľa svojich starých obradov. Jahveho si neuctievajú, ani sa neriadia jeho pravidlami a jeho obradmi, zákonom a príkazmi, ktoré Jahve dal Jakubovým synom, ktorých nazval menom Izrael. 35 Jahve s nimi uzavrel zmluvu a dal im tento príkaz: "Neuctievajte si cudzích bohov, neklaňajte sa im, neslúžte im a neobetujte im obety. 36 Uctievajte si iba Jahveho, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny veľkou mocou a vystretým ramenom. Jemu sa klaňajte a jemu prinášajte obety. 37 Stále zachovávajte pravidlá a obrady, zákon a prikázania, ktoré napísal pre vás, a neuctievajte si cudzích bohov. 38 Nezabúdajte na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, a cudzích bohov neuctievajte. 39 Uctievajte len Jahveho, svojho Boha, on vás vyslobodí z rúk všetkých vašich nepriateľov." 40 Ale oni neposlúchli a konali podľa svojich starých zvykov. 41 Tieto národy si teda ctili Jahveho, ale slúžili aj svojim modlám; ich deti a ich detné deti robia až dodnes to, čo robili ich otcovia.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk