Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dejiny Atálie (841 – 835)

1 Keď Atália, Achazjahuova matka, videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetkých kráľovských potomkov.
2 Ale Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, Achazjahuova sestra, uniesla Joasa, svojho synovca, zo skupiny kráľovských synov, ktorých vraždili. Schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni; skrývali ho pred Atáliou, takže ho nezabili. 3 Bol s ňou skrytý v Jahveho chráme šesť rokov, a zatiaľ Atália panovala nad krajinou. 4 Siedmeho roku Jehojada poslal po veliteľov stotín Karijcov a po stráže a uviedol ich k sebe do Jahveho chrámu. Uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou a ukázal im kráľovského syna. 5 Dal im tento príkaz: "Toto je vaša úloha: tretina z vás, stráž, ktorá má hliadku v kráľovskom paláci a v sobotu je striedaná, 6 7 a oba vaše ďalšie oddiely, teda celá stráž, ktorá je v službe v sobotný deň na stráži v Jahveho chráme, 8 obstúpite kráľa; každý so zbraňou v ruke. A ktokoľvek, kto by chcel vniknúť do vašich radov, bude zabitý. Musíte sprevádzať kráľa, keď bude vchádzať a vychádzať." 9 Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, a prišli ku kňazovi Jojadovi. 10 Kňaz vydal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Jahveho chráme. 11 Stráže sa postavili so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému okolo oltára pred Chrámom. 12 Vtedy Jehojada uviedol kráľovského syna, položil mu korunu na hlavu a podal mu listinu zmluvy: vyhlásili ho za kráľa a pomazali ho. Tlieskali rukami a volali: "Nech žije kráľ!" 13 Keď Atália počula krik ľudu, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu. 14 Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, ako bolo zvykom, vedľa neho velitelia a trubači, a ako sa všetok ľud krajiny raduje a trúbi na trúbach, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!" 15 Vtedy kňaz Jehojada dal rozkaz veliteľom vojska: "Vyveďte ju von, pomedzi rady, a toho, kto pôjde za ňou, zabite!" 16 Chytili ju a keď ju previedli do kráľovského paláca cez bránu pre kone, tam ju zabili. 17 Jehojada uzavrel zmluvu medzi Jahvem, kráľom a ľudom, ktorou sa tento zaväzoval, že bude Jahveho ľudom, tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom. 18 Potom všetok ľud krajiny vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; dolámali oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Mattana pred oltármi. Kňaz Jehojada ustanovil stráže okolo Jahveho chrámu. 19 Potom vzal stotníkov Karijcov, strážcov a všetok ľud krajiny. Odviedli kráľa z Jahveho chrámu a vstúpili do kráľovského paláca cez bránu stráží. Joas zasadol na kráľovský trón. 20 Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj, keď bola Atália zabitá mečom v kráľovskom paláci.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk