Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Dejiny Atálie (841 – 835)

1 Keď Atália, Achazjahuova matka, videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetkých kráľovských potomkov.
2 Ale Jehošeba, dcéra kráľa Jorama, Achazjahuova sestra, uniesla Joasa, svojho synovca, zo skupiny kráľovských synov, ktorých vraždili. Schovala ho spolu s jeho dojkou v spálni; skrývali ho pred Atáliou, takže ho nezabili. 3 Bol s ňou skrytý v Jahveho chráme šesť rokov, a zatiaľ Atália panovala nad krajinou. 4 Siedmeho roku Jehojada poslal po veliteľov stotín Karijcov a po stráže a uviedol ich k sebe do Jahveho chrámu. Uzavrel s nimi zmluvu, zaviazal ich prísahou a ukázal im kráľovského syna. 5 Dal im tento príkaz: "Toto je vaša úloha: tretina z vás, stráž, ktorá má hliadku v kráľovskom paláci a v sobotu je striedaná, 6 7 a oba vaše ďalšie oddiely, teda celá stráž, ktorá je v službe v sobotný deň na stráži v Jahveho chráme, 8 obstúpite kráľa; každý so zbraňou v ruke. A ktokoľvek, kto by chcel vniknúť do vašich radov, bude zabitý. Musíte sprevádzať kráľa, keď bude vchádzať a vychádzať." 9 Velitelia stotín urobili všetko tak, ako im rozkázal kňaz Jehojada. Každý si vzal svojich mužov, tých, čo v sobotný deň nastupujú do služby, aj tých, čo v sobotný deň vystupujú zo služby, a prišli ku kňazovi Jojadovi. 10 Kňaz vydal veliteľom stotín kopije a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v Jahveho chráme. 11 Stráže sa postavili so zbraňou v ruke od južného uhla Chrámu až k severnému okolo oltára pred Chrámom. 12 Vtedy Jehojada uviedol kráľovského syna, položil mu korunu na hlavu a podal mu listinu zmluvy: vyhlásili ho za kráľa a pomazali ho. Tlieskali rukami a volali: "Nech žije kráľ!" 13 Keď Atália počula krik ľudu, vošla medzi ľud do Jahveho chrámu. 14 Keď videla kráľa stáť na vyvýšenom mieste, ako bolo zvykom, vedľa neho velitelia a trubači, a ako sa všetok ľud krajiny raduje a trúbi na trúbach, Atália si roztrhla šaty a skríkla: "Zrada! Zrada!" 15 Vtedy kňaz Jehojada dal rozkaz veliteľom vojska: "Vyveďte ju von, pomedzi rady, a toho, kto pôjde za ňou, zabite!" 16 Chytili ju a keď ju previedli do kráľovského paláca cez bránu pre kone, tam ju zabili. 17 Jehojada uzavrel zmluvu medzi Jahvem, kráľom a ľudom, ktorou sa tento zaväzoval, že bude Jahveho ľudom, tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom. 18 Potom všetok ľud krajiny vošiel do Baalovho chrámu a zboril ho; dolámali oltáre a sochy a zabili Baalovho kňaza Mattana pred oltármi. Kňaz Jehojada ustanovil stráže okolo Jahveho chrámu. 19 Potom vzal stotníkov Karijcov, strážcov a všetok ľud krajiny. Odviedli kráľa z Jahveho chrámu a vstúpili do kráľovského paláca cez bránu stráží. Joas zasadol na kráľovský trón. 20 Všetok ľud krajiny sa radoval a v meste zavládol pokoj, keď bola Atália zabitá mečom v kráľovskom paláci.