Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Motívy veľkodušnosti

1 Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám.
2 V mnohých ťažkých súženiach, ktoré ich skúšali, zachovali si veľkú radosť a popri krajnej chudobe prejavili sa bohatou štedrosťou. 3 Dosvedčujem, že dobrovoľne obetovali, koľko mohli, ba nad svoje sily, sami od seba 4 nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. 6 A tak sme poprosili Títa, aby tak ako začal toto dielo lásky, dokončil ho aj u vás. 7 Ale ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vynikáte aj v tomto diele lásky. 8 Nedávam vám rozkaz, ale chcel by som horlivosťou iných vyskúšať, či aj vaša láska je pravá. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 10 V tejto veci vám dávam radu: vy ste už minulý rok boli prví, čo ste začali toto dielo, ale túto iniciatívu ste aj chceli. 11 Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať podľa vašich prostriedkov. 12 Lebo ak je ochotná vôľa, Boh prijme, čo človek má, nežiada to, čo nemá. 13 Nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. 14 V tomto prípade im váš prebytok pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak nastane vyrovnanie, 15 ako je napísané: Kto nazhromaždil mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.

Odporúčanie poslaných

16 Vďaka Bohu, ktorý vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás.
17 Lebo nielenže výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám. 18 Posielame s ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu po všetkých cirkvách. 19 A to nie je všetko. Cirkvi ho poverili vložením rúk, aby bol naším sprievodcom na ceste za tým dielom lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. 20 Chceme sa vyhnúť tomu, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri takýchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 S nimi vám posielam aj toho z našich bratov, ktorého horlivosť sme vyskúšali mnohým spôsobom a v rozličných okolnostiach a ktorý je teraz ešte horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. 23 Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. Naši bratia sú vyslanci Cirkvi, Kristova sláva. 24 Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im ukážte, prečo sa vami chválime.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk