Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Motívy veľkodušnosti

1 Bratia, oznamujeme vám, akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám.
2 V mnohých ťažkých súženiach, ktoré ich skúšali, zachovali si veľkú radosť a popri krajnej chudobe prejavili sa bohatou štedrosťou. 3 Dosvedčujem, že dobrovoľne obetovali, koľko mohli, ba nad svoje sily, sami od seba 4 nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. 6 A tak sme poprosili Títa, aby tak ako začal toto dielo lásky, dokončil ho aj u vás. 7 Ale ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vynikáte aj v tomto diele lásky. 8 Nedávam vám rozkaz, ale chcel by som horlivosťou iných vyskúšať, či aj vaša láska je pravá. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 10 V tejto veci vám dávam radu: vy ste už minulý rok boli prví, čo ste začali toto dielo, ale túto iniciatívu ste aj chceli. 11 Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať podľa vašich prostriedkov. 12 Lebo ak je ochotná vôľa, Boh prijme, čo človek má, nežiada to, čo nemá. 13 Nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. 14 V tomto prípade im váš prebytok pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak nastane vyrovnanie, 15 ako je napísané: Kto nazhromaždil mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.

Odporúčanie poslaných

16 Vďaka Bohu, ktorý vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás.
17 Lebo nielenže výzvu prijal, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šiel k vám. 18 Posielame s ním aj brata, ktorý si evanjeliom získal chválu po všetkých cirkvách. 19 A to nie je všetko. Cirkvi ho poverili vložením rúk, aby bol naším sprievodcom na ceste za tým dielom lásky, ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. 20 Chceme sa vyhnúť tomu, aby nám nik nemohol nič vyčítať pri takýchto veľkých daroch, ktoré opatrujeme. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 S nimi vám posielam aj toho z našich bratov, ktorého horlivosť sme vyskúšali mnohým spôsobom a v rozličných okolnostiach a ktorý je teraz ešte horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. 23 Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník u vás. Naši bratia sú vyslanci Cirkvi, Kristova sláva. 24 Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im ukážte, prečo sa vami chválime.