Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očistime sa od každej poškvrny tela i ducha a v bázni pred Bohom priveďme do konca svoje posvätenie. 2 Urobte nám miesto vo svojich srdciach. Nikomu sme neublížili, nikoho sme nezničili, nikoho neoklamali. 3 Nehovorím to preto, aby som vás odsúdil. Už som vám to povedal: ste v našich srdciach na život a na smrť. 4 Mám veľkú dôveru vo vás a veľmi som na vás hrdý. Som plný potechy; prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení.

Pavol v Macedónsku, kde sa k nemu pripojí Títus

5 Keď sme prišli do Macedónska, toto naše telo si neoddýchlo, naopak, súženie z každej strany; okolo nás boje, vnútri strach.
6 Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Títovým príchodom, 7 a nielen jeho príchodom, ale aj útechou, na ktorej mal u vás účasť. Rozprával nám, ako túžite, ako žialite a ako horlíte za mňa, a tak sa moja radosť ešte zväčšila. 8 Lebo ak som vás v liste zarmútil, neľutujem to. A ak som aj ľutoval, lebo vidím, že vás ten list čo i len nakrátko zarmútil, 9 teraz sa radujem, nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle, takže ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. 10 Zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta pôsobí smrť. 11 Pozrite, čo spôsobil vo vás tento zármutok podľa Božej vôle. Akú ochotu! Aké ospravedlňovanie! Aké rozhorčenie! Aký strach! Akú túžbu! Akú horlivosť! Aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali, že ste čistí v tejto veci. 12 A tak, keď som vám písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani kvôli tomu, kto ju znášal, ale preto, aby vynikla vaša starostlivosť o nás pred Bohom. 13 A to nás potešilo. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť, že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých. 14 Pred ním som sa trochu vami chválil a nezostal som zahanbený. Naopak, ako sme vám vo všetkých veciach povedali pravdu, tak aj to, čím sme sa chválili pred Títom, ukázalo sa pravdivé. 15 A jeho láska k vám sa ešte zdvojnásobuje, keď si spomína, ako ste ho všetci poslúchli, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. 16 Teším sa, že môžem vo všetkom počítať s vami.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk