Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

1 To už tretí raz idem k vám. Každá záležitosť sa rozhodne slovom dvoch alebo troch svedkov. 2 Povedal som to tým, ktorí predtým zhrešili, i všetkým ostatným a znovu to vopred opakujem dnes, keď som neprítomný ako pri svojom druhom pobyte u vás: Keď znovu prídem, nebudem zhovievavý. 3 Pretože žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami. 4 Pravda, zomrel na kríži ako slabý človek, ale z Božej moci žije. Aj my sme v ňom slabí, ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. 5 Skúmajte sami seba, či máte vieru. Sami sa skúmajte! Nepoznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Ibaže by sa dôkaz obrátil proti vám. 6 A dúfam, že poznáte, že sa neobráti proti nám. 7 Prosíme Boha, aby ste nerobili nič zlé. Naša túžba nie je, aby sme zvíťazili v skúške, ale aby sme videli, že robíte dobré, hoci by sme my v skúške neobstáli. 8 Lebo nemáme moc robiť niečo proti pravde, ale len pre pravdu. 9 Áno, radujeme sa, keď sme my slabí a vy ste silní. Vo svojich modlitbách prosíme, aby ste dosiahli dokonalosť. 10 Preto vám toto píšem vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na ničenie.

Odporúčania. Pozdravy. Posledné želania

11 Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa a povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte; žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Všetci svätí vás pozdravujú. 13 Milosť nášho Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými!