Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

1 Chváliť sa mám? (Hoci to neosoží.) Prejdem k videniam a zjaveniam Pána. 2 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi – či v jeho tele? Neviem. Či mimo jeho tela? Neviem. Boh to vie – tento človek bol uchvátený do tretieho neba. 3 A viem, že tento človek – zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh – 4 bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. 5 Ním sa budem chváliť, sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak svojimi slabosťami. 6 Ach, keby som sa chcel chváliť, nebudem nerozumný, poviem pravdu. Ale zdŕžam sa, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. 7 A aby som sa pre veľkosť týchto zjavení nepýšil, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma bil po tvári, aby som sa nevyvyšoval. 8 Preto som tri razy prosil Pána, aby ma toho zbavil, 9 ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 10 Preto s radosťou prijímam svoje slabosti, potupu, núdzu, prenasledovania a úzkosti pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 11 Stal som sa bláznom! Vy ste ma k tomu prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nebol som o nič menší ako tamtí "arciapoštoli", aj keď nie som ničím. 12 Znaky apoštola sa prejavili medzi vami: dokonalá stálosť, znamenia, divy a zázraky. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie len o to, že som vám nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu! 14 Toto už tretí raz som pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nechcem vaše majetky, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. 15 Ja veľmi rád vynaložím za vaše duše všetko, čo mám, ba aj seba samého vydám. Keď vás teda čoraz viac milujeme, mám byť menej milovaný? 16 Dobre, ja som vám vraj osobne na ťarchu nebol. Ale som chytrák a dostal som vás úskokom. 17 Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých, čo som k vám poslal? 18 Požiadal som Títa a poslal s ním brata. Azda vás Títus poškodil? Či sme obidvaja nekráčali v tom istom duchu? V tých istých šľapajach?

Pavlove obavy a nepokoje

19 Dlho si už myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Hovoríme pred Bohom v Kristovi. A všetko, milovaní, pre vaše budovanie.
20 Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel azda takých, akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli medzi vami spory, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, nepokoje. 21 Bojím sa, aby ma pri mojej budúcej návšteve môj Boh znovu nepokoril pred vami, aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých, čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu, smilstvo a necudnosť, ktorých sa dopustili.