Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Chváliť sa mám? (Hoci to neosoží.) Prejdem k videniam a zjaveniam Pána. 2 Poznám človeka v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi – či v jeho tele? Neviem. Či mimo jeho tela? Neviem. Boh to vie – tento človek bol uchvátený do tretieho neba. 3 A viem, že tento človek – zasa neviem, či v tele, či mimo tela, to vie Boh – 4 bol uchvátený do raja a počul tajomné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. 5 Ním sa budem chváliť, sebou samým sa chváliť nebudem, iba ak svojimi slabosťami. 6 Ach, keby som sa chcel chváliť, nebudem nerozumný, poviem pravdu. Ale zdŕžam sa, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. 7 A aby som sa pre veľkosť týchto zjavení nepýšil, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma bil po tvári, aby som sa nevyvyšoval. 8 Preto som tri razy prosil Pána, aby ma toho zbavil, 9 ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. 10 Preto s radosťou prijímam svoje slabosti, potupu, núdzu, prenasledovania a úzkosti pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 11 Stal som sa bláznom! Vy ste ma k tomu prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nebol som o nič menší ako tamtí "arciapoštoli", aj keď nie som ničím. 12 Znaky apoštola sa prejavili medzi vami: dokonalá stálosť, znamenia, divy a zázraky. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie len o to, že som vám nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu! 14 Toto už tretí raz som pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nechcem vaše majetky, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. 15 Ja veľmi rád vynaložím za vaše duše všetko, čo mám, ba aj seba samého vydám. Keď vás teda čoraz viac milujeme, mám byť menej milovaný? 16 Dobre, ja som vám vraj osobne na ťarchu nebol. Ale som chytrák a dostal som vás úskokom. 17 Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých, čo som k vám poslal? 18 Požiadal som Títa a poslal s ním brata. Azda vás Títus poškodil? Či sme obidvaja nekráčali v tom istom duchu? V tých istých šľapajach?

Pavlove obavy a nepokoje

19 Dlho si už myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Hovoríme pred Bohom v Kristovi. A všetko, milovaní, pre vaše budovanie.
20 Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel azda takých, akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli medzi vami spory, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, nepokoje. 21 Bojím sa, aby ma pri mojej budúcej návšteve môj Boh znovu nepokoril pred vami, aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých, čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu, smilstvo a necudnosť, ktorých sa dopustili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk