Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Pavol sa vidí prinútený chváliť seba samého

1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Ale iste, strpíte ma.
2 Cítim voči vám božskú žiarlivosť. Zasnúbil som vás jednému mužovi, Kristovi, aby som mu vás odovzdal ako čistú pannu. 3 Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo, aby ste sa neodchýlili od úprimnosti voči Kristovi. Veď had tak zviedol Evu svojou ľstivosťou. 4 Ak vám prvý, čo príde, hlása iného Ježiša, ako sme my hlásali, alebo ak ide o prijatie iného ducha, ako ste vy dostali, alebo o iné evanjelium, ako ste prijali, vy to znášate veľmi dobre. 5 A ja myslím, že som neurobil o nič menej ako títo "arciapoštoli". 6 Možno som slabý rečník, ale vedomosti mám; veď sme vám to vo všetkom a pred všetkými ukázali. 7 Alebo som sa hádam dopustil hriechu, keď som vám zadarmo hlásal evanjelium, ponížiac seba, aby som vás povýšil? 8 Iné Cirkvi som olupoval prijímajúc od nich plat, aby som vám slúžil. 9 Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nikomu som nebol na ťarchu, lebo čo mi chýbalo, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónska. Chránil som sa, aj v budúcnosti sa budem chrániť, aby som vám v ničom nebol na ťarchu. 10 Ako je vo mne Kristova pravda, túto chválu mi nik nevezme v krajoch Achajska. 11 Prečo? Preto, že vás nemilujem? Boh to vie. 12 Čo robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal príležitosť tým, čo hľadajú zámienku ukázať sa, že sú takí ako my, čím sa vychvaľujú. 13 Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. 14 A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. 15 Nie je teda divné, keď aj jeho sluhovia sa vydávajú za sluhov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, ako sú ich skutky. 16 Znovu hovorím: Nech si nik nemyslí, že som nerozumný; a ak, prijmite ma ako nerozumného, aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. 17 Čo poviem, nepoviem podľa Pánovej vôle, ale ako nerozumný, ktorý si myslí, že sa má čím chváliť. 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. 19 Veď ochotne znášate nerozumných, lebo sami ste múdri. 20 Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto nad vami vyvyšuje, keď vás niekto bije po tvári. 21 Na vašu hanbu hovorím: akoby sme sa ukázali slabí. No ak si niekto v niečom trúfa, hovorím ako nerozumný, trúfam si aj ja. 22 Sú oni Hebreji? Aj ja. Sú Izraelci? Aj ja. Sú Abrahámovi potomkovia? Aj ja. 23 Sú Kristovi sluhovia? (Poviem bláznovstvo!) Tým viac aj ja, oveľa viac v namáhavých prácach, oveľa viac väznený, nesmierne viac bitý. Často v nebezpečenstve smrti. 24 Od Židov som päť ráz dostal štyridsať bez jednej, 25 tri razy som bol bičovaný, raz kameňovaný, trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň na morskej hlbine. 26 Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v namáhavých prácach, v únave, v častom bdení, o hlade a smäde, v častých pôstoch, v zime a nahote. 28 A okrem toho deň čo deň na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi. 29 Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja? Kto je zvádzaný na hriech, aby to aj mňa nepálilo? 30 Ak sa už treba chváliť, budem sa chváliť svojimi slabosťami. 31 Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený naveky, vie, že neklamem. 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Areta strážil mesto Damask, aby ma chytil, 33 ale oknom ma spustili v koši cez hradby, a tak som mohol uniknúť jeho rukám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk