Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Odpoveď na obvinenie zo slabosti

1 Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, som voči vám smelý.
2 Prosím vás, aby som u vás nemusel ukázať tú smelosť, ktorú chcem ukázať voči niektorým, čo si o nás myslia, že sme vedení záujmami tela. 3 Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela, 4 zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú v službe Bohu moc boriť hradby. Boríme výmysly 5 a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi 6 a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude dokonalá. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami! Ak si niekto zakladá na tom, že je Kristov, nech si uvedomí aj to, že ak je on Kristov, aj my sme. 8 Veď ak sa aj trochu viac pochválim našou mocou, ktorú nám Pán dal na vaše budovanie, a nie na vaše rúcanie, nebudem sa hanbiť; 9 lebo nechcem, aby sa zdalo, že vás chcem strašiť svojimi listami. 10 Hovoria: "Jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť je slabá a reč úbohá." 11 Taký nech si uvedomí, že akí sme slovom v listoch, keď sme vzdialení, takí budeme aj v skutkoch, keď prídeme.

Odpoveď na obvinenie zo ctižiadosti

12 Neodvažujeme seba pripočítať alebo prirovnávať k tým, čo odporúčajú samých seba. Sú nerozumní, keď sa sami podľa seba merajú a prirovnávajú sa sami k sebe.
13 My sa nebudeme chváliť nad mieru, ale naša miera je určená v oblasti, ktorú nám Boh určil, aby sme prišli až k vám. 14 Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli prišli až k vám, ale my sme prví prišli až k vám s Kristovým evanjeliom. 15 Nechválime sa nad mieru cudzou prácou a máme nádej, že ako bude rásť vaša viera, bude sa zväčšovať naše postavenie u vás, ale vždy v našej oblasti 16 a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou. 17 Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. 18 Nie je osvedčený ten, kto sa sám odporúča, ale koho odporúča Pán.