Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Episkop

1 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje o episkopát, túži po vznešenej úlohe.
2 Episkop však musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, ušľachtilý, pohostinný, schopný učiť; 3 nie pijan ani bitkár, ale dobromyseľný, nie neznášanlivý ani chamtivý; 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a mravnej čistote. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu Cirkev? 6 Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu ako diabol. 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a nechytil sa do diablovho osídla.

Diakoni

8 Takisto diakoni majú byť ľudia dôstojní, nie dvojakí v reči ani oddaní vínu, ani žiadostiví nečestného zisku.
9 Nech uchovávajú tajomstvá viery v čistom svedomí. 10 Aj ich treba najprv podrobiť skúške, až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú služby diakonov. 11 Podobne aj ženy nech sú dôstojné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13 Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere v Krista Ježiša.

Cirkev a tajomstvo nábožnosti

14 Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,
15 ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺpu a opory pravdy. 16 A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: Ona sa zjavil v tele, ospravodlivený v Duchu, ukázal sa anjelom, bol ohlasovaný medzi pohanmi, uverili v neho po celom svete a bol vzatý do slávy.